Selecteer een pagina

Vrijdag 5 mei 2017, San Francisco met Tom Barr.

Friday may 5th, San Francisco with Tom Barr.

Vanavond moet ik een presentatie geven in San Francisco en Tom gaat me erheen brengen. Hij heeft er de hele dag voor uitgetrokken en eerst gaan we weer naar een park waar Tom eerder is geweest om te gaan hardlopen. Het gaat om de Muir Woods, ook weer een beschermd natuurpark. Bij de ingang ligt een kaart die bezoekers tijdens hun verblijf kunnen gebruiken.

Wikipedia: Muir Woods omvat 220 hectare land, waarvan 97 hectare een oerbos van kwetsbare kustmammoetbomen (Sequoia sempervirens) is. Het geheel maakt deel uit van de Golden Gate National Recreation Area. Het park wordt volledig omgeven door het Mount Tamalpais State Park.

President Theodore Roosevelt wees het gebied op 9 januari 1908 aan als nationaal monument. Hij wilde het “Kent Monument” noemen, ter ere van de persoon die het land aan de overheid had geschonken, maar Kent stond erop dat het naar de natuurbeschermer John Muir, die aan de basis lag van het National Park System, genoemd zou worden. Muir was zowel een vriend van Roosevelt als van Kent.

Tonight I have to give a presentation in San Francisco and Tom will take me there. He has reserved all day for me and first we go to a park where Tom had previously been running. It is about the Muir Woods, also a protected natural park. At the entrance is a map that visitors can use during their stay. Wikipedia: Muir Woods comprises 220 hectares of land, of which 97 hectares is an oak forest of vulnerable coastal mammoth trees (Sequoia sempervirens). It is part of the Golden Gate National Recreation Area. The park is fully surrounded by Mount Tamalpais State Park.

President Theodore Roosevelt turned the area on January 9, 1908 as a national monument. He wanted to call it the “Kent Monument” in honor of the person who gave the country to the government, but Kent stated that it would be named after nature protector John Muir, who was the basis of the National Park System. Muir was both a friend of Roosevelt and Kent.

Hier zijn we zo’n 2,5 uur gebleven en daarna vertrokken we naar San Francisco zelf. We kwamen aan via een lange tunnel en toen we daar uitkwamen lag San Francisco met daarvoor de Golden Gate Bridge voor ons. Tom wilde mij eerst naar wat uitzichtpunten brengen om foto’s te maken van deze beroemde brug. Helaas bleken al deze zichtpunten om een of andere reden afgesloten. Daarom reed hij terug om over de brug richting San Francisco zelf te gaan.

Wikipedia: De Golden Gate Bridge is een hangbrug over de zeestraat Golden Gate, de opening van de Baai van San Francisco in de Stille Oceaan. De brug maakt deel uit van zowel U.S. Route 101 als de California State Route 1 en verbindt het Schiereiland van San Francisco met Marin County ten noorden van de metropool San Francisco. De Golden Gate Bridge is een van de meest herkenbare symbolen van San Francisco en de staat Californië. De American Society of Civil Engineers verklaarde de brug een van de zeven moderne wereldwonderen.

De brug werd ontworpen door de Amerikaanse ingenieur Joseph B. Strauss. De bouw werd in ongeveer vier jaar voltooid en heeft zo’n 35 miljoen dollar gekost. De Golden Gate Bridge opende feestelijk op 27 mei 1937.

Here we stayed for about 2.5 hours and then we left for San Francisco itself. We arrived via a long tunnel and when we got out of it, San Francisco and the Golden Gate Bridge lay in front of us. Tom first wanted to take me to some viewpoints to take pictures of this famous bridge. Unfortunately, all of these viewpoints had been closed for some reason. That’s why he drove back to cross the bridge to San Francisco.

Wikipedia: The Golden Gate Bridge is a suspension bridge across strait Golden Gate, the opening of San Francisco Bay in the Pacific Ocean. The bridge is part of both U.S. Route 101 and California State Route 1, connecting the San Francisco Peninsula with Marin County north of the San Francisco Metropolis. The Golden Gate Bridge is one of the most recognizable symbols of San Francisco and California. The American Society of Civil Engineers declared the bridge one of the seven modern world wonders.

The bridge was designed by US engineer Joseph B. Strauss. The construction was completed in about four years and cost about 35 million dollars. The Golden Gate Bridge opened festively on May 27, 1937.

Eenmaal in San Francisco heeft Tom me wat van de stad laten zien. Broadway, de steile golvende straten waar het bekende oude trammetje reed. Ook heeft hij me naar twee totaal verschillende aquariumwinkels gebracht.

De ene heel netjes met mooie voorbeeld aquariums en de ander een verzameling rommel, maar hier waren wel interessante vissen te zien. Voor de deur stand een groepje mannen die me aankeken alsof ze me zouden beroven of niet. Met mijn camera hangend aan mijn nek was ik wel een schoolvoorbeeld van een toerist.

Once in San Francisco, Tom showed me some of the city. Broadway, the steep streets where the famous old tram drove. He also brought me to two completely different aquarium stores. The one very neat with beautiful examples of aquariums and the other a mess, but here were some interesting fishes. In front of the door stands a group of men who look like they had still to decide whether to rob me or yes or no. With my camera hanging on my neck, I was a perfect example of a tourist.

Het bestuur van de San Francisco Bay Area  Aquatic Plant Society had ons om 17.00u uitgenodigd om in een Thais restaurant samen te dineren. Doordat het lastig was om een parkeerplaats te vinden en we nog een eindje moesten lopen waren we een klein beetje aan de late kant. We werden hartelijk ontvangen en ik koos weer voor een gebakken garnalengerecht. De sfeer was hartelijk en na het eten vertrokken we naar het kerkgebouw waar de presentatie moest plaatsvinden. Het was druk bezocht en mij presentatie verliep probleemloos en werd zeer gewaardeerd.

The board of the San Francisco Bay Area Aquatic Plant Society had invited us at 17:00 to dine in a Chinese restaurant. Because it was difficult to find a parking lot we had to walk to the restaurant, we were a little bit late. We were warmly welcomed and I chose again for a fried big shrimps. The people of the board were very friendly and after dinner we left for the church building where my presentation had to take place. It was busy and my presentation went smoothly and was highly appreciated.

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

Translate »