Selecteer een pagina

Platysaurus capensis

Kaapse platte rotshagedis (Platysaurus capensis)

Eigen tekst:
“Steeds dichterbij komend maak ik meerdere foto’s. Het blijkt een stelletje Platysaurus capensis te zijn dat zich even later snel tussen de rotsspleten terugtrekt. Het is een hele sensatie deze kleurrijke hagedis in levende lijve in de natuur te kunnen vinden. Henk blijkt ook al een dier te hebben gezien dat waarschijnlijk een vrouwtje van deze Platysaurussoort is”

Platysaurus capensis.

Een stukje van het biotoop waarin we Platysaurus capensis aantroffen. Op elke zelfstandige rotspartij vonden we wel een koppeltje.

Platte rotshagedissen (Platysaurus) zijn verwant aan de familie van de gordelstaarthagedissen (Cordylidae) en worden zo genoemd vanwege hun afgeplatte lichaam. Ze leven in Zuid-Afrika, vaak per soort of ondersoort in geïsoleerde populaties. Dit maakt ze per soort kwetsbaar en dit is dan ook de reden waardoor veel soorten, door wegvangen voor de handel, ernstig zijn uitgedund en met uitsterven worden bedreigd. Vrijwel alle soorten vormen paren voor het leven. Dat maakt dat je ze in de natuur dan ook meestal in tweetallen aantreft. Hun territorium is meestal een groot rotsblok of dergelijk dat ze als vaste verblijf claimen en verdedigen en waar ze hun gehele leven verblijven. Ergens in de buurt of ze in of aan dat rotsblok hebben ze een hol, meestal een spleetvormige ruimte waar ze zich gedurende de nacht en het heetst van de dag terugtrekken. ’s Morgen wanneer de eerste zonnestralen in het territorium verschijnen komen ze tevoorschijn om zich op te warmen. Ze liggen graag te zonnen op een hoge plek in hun territorium van waaruit ze de omgeving goed kunnen overzien. Ze zijn sterk visueel en speuren de omgeving af naar insecten die ze met een snelle run te pakken nemen en opeten. Grote insecten worden eerst keurig van hun uitstekende ledematen (poten en sprieten) ontdaan voordat ze worden ingeslikt.

Platysaurus capensis, een mannetje

Het fraai gekleurde mannetje van Platysaurus capensis, kijkt altijd attent om zich heen.

Platysaurus capensis.

Het vrouwtje met haar stippentekening is als vrouw gemakkelijk te herkennen.

Platysaurus capensis een vast koppeltje

Een koppeltje Platysaurus capensis in het biotoop. Mannetje op de uitkijk, vrouwtje ligt lekker te zonnen.

Platte rotshagedissen, in de liefhebberij vrijwel enkel bekend als Platysaurus zijn geliefde terrariumdieren. Ze zijn over het algemeen sterk en kunnen behoorlijk oud worden, ik schat zo tussen de 15 en 20 jaar. Daar komt bij dat van veel soorten vooral de mannetjes ook nog eens heel aantrekkelijk gekleurd zijn. Die kleuren gebruiken ze bij het baltsen en ook bij het afbakenen van het territorium ten opzichte van soortgenoten.

Platysaurus capensis.

De kleuren van het mannetje dienen om het vrouwtje te imponeren en het territorium af te bakenen voor soortgenoten.

Translate »