Selecteer een pagina

Beginnen met

Beginnen met een aquarium (Tips).

Mijn bak totaaloverzicht okt. 2013

Totaaloverzicht van mijn aquarium, oktober 2013, een gezelschapsaquarium (A1).

Wil je aan een tropisch aquarium beginnen? Bepaal dan eerst de omvang van het aquarium dat je wilt. Vervolgens zoek je hier geschikte bewoners bij. Houd je het zo natuurlijk mogelijk of laat je de fantasie op de loop gaan? Alle randapparatuur, decoratie en gereedschappen voor het aquarium kun je tegenwoordig gemakkelijk online bestellen. Heb je alles draaiend? Let dan goed op de waterwaardes zodat je problemen kunt voorkomen.

Algemeen
Alvorens aan een aquarium te beginnen is het verstandig eerst veel te lezen over dit onderwerp. Met dit onderwerp hoop ik een grote hoeveelheid basisinformatie aan te dragen of beschikbaar te stellen die van pas kan komen bij de beslissing om aan een aquarium te beginnen. Uitgangspunt van dit verhaal is een gezelschapsaquarium (A1) met vissen en planten uit de gehele wereld, op harmonieuze wijze samengebracht.

Persoonlijk ben ik een voorstander van vissen zoals die in de natuur voorkomen. Ik ben geen voorstander van afwijkende kleurvormen, albino’s, sluiervormen en allerlei van de natuurvorm afwijkende variëteiten. In geval van planten ben ik daar wat minder straight in. Ik erken dat er prachtige cultivars op de markt zijn, maar ik probeer me ook wat dat betreft tot een minimum te beperken.

Tegenwoordig is vrijwel alle info op het internet te vinden en ik ga dan ook niet het wiel opnieuw uitvinden door steeds al die info over te tikken en aan te bieden alsof die van mij zou zijn. Ik werk hier veel met linkjes die verwijzen naar de info over het betreffende onderwerp op het internet.

Realiseert u zich dat een aquarium een hobby betreft waar levende dieren bij betrokken zijn en dat u met een aquarium dus de verantwoordelijkheid in huis haalt voor deze levende have. Die levende have is dan ook uitgangspunt voor AL uw beslissingen aangaande de opzet en inrichting van een aquarium. Voorwaarde is dat de dieren, hoofdzakelijk vissen in de meeste gevallen, zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen tentoonspreiden en zo min mogelijk stress moeten ondervinden.

Een aquarium heeft, in volgorde van belangrijkheid, altijd raakvlakken met de volgende onderwerpen:
a: Biologische aspecten
b: Technische aspecten
c: Esthetische aspecten.

b Staat ten dienste van a en c moet altijd ondergeschikt zijn aan a en soms aan c. Dat wil niet zeggen dat deze verschillende aspecten niet in harmonie met elkaar kunnen worden gebracht.

In Nederland kennen we de Nederlandse Bond Aqua Terra (N.B.A.T.) een overkoepelende landelijke organisatie die aquariumhouders met elkaar in contact brengt en informatie uitwisselt, via een landelijk tijdschrift en die keuringen van aquaria organiseert. Deze keuringen zijn in handen gelegd van een Commissie van Bondskeurmeesters (CVB) een tamelijk zelfstandig orgaan van deze N.B.A.T.. Deze CVB heeft richtlijnen opgesteld waar aquaria aan moeten voldoen om hoog te kunnen worden gewaardeerd, de zogenaamde Keurwijzer. Hoewel dit reglement natuurlijk regelmatig ter discussie staat is het gebaseerd op jarenlange ervaring met het houden van aquaria en zijn de richtlijnen hoofdzakelijk praktisch en logisch. Niettemin respecteert de CVB de eigen idee van de houder van een aquarium over inrichting en wat mooi is, het blijft tenslotte zijn/haar aquarium, maar door deelname aan een keuring conformeer jij je aan de Bondskeuringsreglement als maatgevend voor de beoordeling van jouw bak. De keuring kent 3 niveaus en enkel leden van bij de bond aangesloten verenigingen kunnen meedoen. Het eerste niveau is de verenigingskeuring, het tweede niveau is de districtskeuring en het 3e en hoogste niveau is de landelijke keuring. De N.B.A.T. zelf is helaas een oude en vergrijsde organisatie die voor de gemiddelde liefhebber weinig toegevoegde waarde meer heeft. Het tijdschrift “Het Aquarium” van de N.B.A.T. is ook op de vrije markt te koop.

Plantengroep 1

De rode Ludwigia glandulosa contrasteert mooi met de lichtgroene Nomaphila stricta.

Het aquarium, de bak
In de handel is een enorme keuze beschikbaar aan kant-en-klaar aquaria, met lichtkap, ingebouwde filterapparatuur, verwarming, achterwanden en wat er nog meer voor het aquarium allemaal nodig kan zijn. Nadeel van zo’n gekocht aquarium is meestal dat de technische mogelijkheden vaak weinig flexibel zijn. In veel gevallen is dat ook niet noodzakelijk, maar de wat meer eisende aquariumhouder wil op enig moment vaak toch een beetje kunnen “spelen” met de techniek. Wat meer licht, een groter filter, oppervlaktereiniging en wat nog meer te wensen kan zijn. Vaak zijn de mogelijkheden in een kant-en-klaar aquarium uiterst beperkt.

Het alternatief kan dan zijn om een aquarium op maat en naar uw specifieke wensen te laten bouwen. Ook hiervoor zijn veel bedrijven beschikbaar die dit voor u kunnen doen. Factoren die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de definitieve afmetingen zijn o.a.: De beschikbare ruimte, de maximale vloerbelasting van de ruimte, de afmetingen van beschikbare TL-buizen, soort vissen die we willen gaan houden, ons budget en onze partner.

Wanneer u een beetje handig bent en ervaring heeft met het snijden en lijmen van glas, kunt u de bak natuurlijk ook zelf maken. Hoe harder het glas dat u gebruikt, hoe minder de kans op krassen tijdens het gebruik.

Zorg voor een degelijk en stevig onderstel en houd rekening met het totale gewicht dat het meubel moet kunnen dragen en als het om de vloerbelasting gaat, houd dan ook rekening met meerdere personen die voor de bak kunnen staan of zitten.

De achterwand
In de meeste situaties geldt dat een achterwand een waardevolle toevoeging betekent in een aquarium. De afgesloten achterkant van het aquarium geeft rust aan de vissen en in veel gevallen betekenen zijwanden een uitbreiding van die rust.
In de handel is er een enorme diversiteit in aquarium achter- en zijwanden te koop. Denk u echter in in de situatie van uw aquarium wanneer deze in vol ornaat “draait”. In geval u een aquarium met veel planten gaat houden is er na enige tijd al weinig meer van een achterwand te zien en wordt een dure 3D-wand al snel vrijwel geheel aan het oog onttrokken. In geval van een speciaalaquarium met weinig beplanting kan een fraaie “back to nature” wand hoge toegevoegde waarde hebben. In dichtbeplante aquaria kan een dunne zwarte achterwand groot nut hebben. Door hier en daar doorkijkjes naar de achterwand te creëren kan een enorm diepte-effect worden gerealiseerd. Dat effect zal met een lichtkleurige achterwand aanmerkelijk minder zijn.
Dikke achter- en zijwanden bieden de mogelijkheid er gaten in te boren zijn waar de buizen van het filtersysteem in kunnen worden weggewerkt. Nadeel is dat ze ruimte kosten. Belangrijk is om de achterwand zodanig tegen het glas van het aquarium te verlijmen dat er geen vissen achter terecht kunnen komen en dat het aquariumwater er ook niet achter terecht kan komen. Stilstaand water achter de achterwand kan gaan rotten en negatieve effecten hebben op het aquariumwater. Lijm de achterwand dus goed in met siliconenlijm en laat deze goed drogen alvorens het aquarium met water te vullen.

Plantengroep 2

De donkere Cryptocoryne staat in mooi contrast tot de veel sneller groeiende Rotala rotundifolia er achter en getuigt reeds enige tijd aanwezig te zijn.

De bodem
Er zijn de meest uiteenlopende theorieën over de invloed van de bodem die u gebruikt op de kwaliteit van het aquarium. Twee dingen zijn belangrijk: 1) De vissen moeten geen problemen ondervinden met de bodem. 2) De planten moeten er goed in kunnen wortelen en groeien. Alle andere factoren zijn ondergeschikt. In de praktijk is fijn aquariumgrind met een korrel van 1,5-2 mm prima geschikt. Indien er in het aquarium bodembewonende vissen worden gehouden zoals pantsermeervallen (Corydoras), is het prettig voor deze vissen als er een (beperkt) deel van de bodem met fijn zand wordt bedekt waar ze in kunnen wroeten zonder hun bek en baarddraden te beschadigen. Het zand zal in het begin wegzakken in het grovere grind en moet totdat de bodem is verzadigd worden aangevuld.

Belangrijk voor de planten is dat hoe dichter de structuur van het zand, zoals zilverzand, hoe minder water- en dus zuurstof doorlatend de bodem is en hoe eerder er sprake kan zijn van verstikking van de wortels. Daar staat tegenover dat té grof ook weer niet goed is omdat het vuil dat in het aquarium ontstaat, naar de bodem zakt en minder makkelijk verwijderd kan worden en daar kan gaan rotten.
Ook belangrijk om te weten is dat veel vissen zich veiliger voelen boven een donkere bodem dan boven een lichte bodem en boven een donkere bodem ook veel mooier op kleur komen. Kies altijd voor natuurlijke materialen en nooit voor de rode en blauwe en pimpelpaarse steentjes die ook door de handel als bodembedekking worden aangeboden.

Houdt er rekening mee dat veel vaak wat zachtere stenen in water oplosbare stoffen, zoals kalk en nog veel meer, kunnen bevatten die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Een eenvoudig proefje is een druppeltje zoutzuur op de steen of het mineraal te laten vallen, als het materiaal gaat bruisen is het vrijwel zeker dat er kalk in zit en de steen voor het aquarium ongeschikt kan zijn. Het niet gaan bruisen van de steen wil niet zeggen dat de steen veilig is. Er kunnen andere schadelijke stoffen in zitten die niet reageren met zoutzuur.

Naar achteren oplopende en smaller wordende plantengroepen suggereren diepte, zoals deze fijnbladige Hygrophila balsamica. Een decoratieve, niet algemene plant.

Naar achteren oplopende en smaller wordende plantengroepen suggereren diepte, zoals deze fijnbladige Hygrophila balsamica. Een decoratieve, niet algemene plant.

Voedingsbodem ja of neen?
Als eerste stap van de uiteindelijke inrichting moet besloten worden wel of niet gebruik te maken van een voedingsbodem.
We kennen echte waterplanten en zogenaamde moerasplanten. Echte waterplanten worden over het algemeen gekenmerkt door het feit dat wanneer je ze onder aan de steel beetpakt, ze niet uit zichzelf rechtop kunnen blijven staan.
Moerasplanten waarvan de onderwatervorm (submers) in aquaria wordt gebruikt kunnen dat meestal wel.
Echte waterplanten nemen hun voedsel via de bladeren of wortels die ze in het water laten groeien, rechtstreeks uit het water op en hebben dus geen voedingsbodem nodig.
Moerasplanten doen hun voedselopname veel meer via de wortels en zijn dus wèl gebaat bij een voedingsboden. Zij kunnen echter ook voedsel opnemen via hun bladeren. Afhankelijk van waar het voedsel zit zullen zij gebruik maken van hun mogelijkheden.
De gemakkelijkste oplossing is het aanbrengen van een voedingsbodem over het gehele bodemoppervlak. Dit heeft echter ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is de vervuiling van het aquarium die ontstaat wanneer er planten uit de bodem worden getrokken. Met de wortels wordt meestal ook een deel van de voedingsboden omhoog getrokken wat tot vervuiling van het aquarium leidt, troebel water veroorzaakt en de kans op algen vergroot.
Persoonlijk kies ik daarom graag voor een schone bodem zonder enige voeding er in. Die voeding wordt pas toegediend wanneer de planten op hun plaats zijn aangebracht.
Bij moerasplanten kunnen voedingsbolletjes bij de wortels worden toegediend. Er zijn speciale tabletten met ijzer en sporenelementen en er zijn de bekende kleikorrels. Ook die geven wat witte verkleuring van het water wanneer ze met de wortels van de planten omhoog worden getrokken, maar over het algemeen minder dan een volledige bodem met voeding. Het is een keuze.

Zonder voedingsbodem moeten er ook voedingssupplementen worden toegevoegd voor alle planten en ik adviseer om te kiezen voor 1 bepaald merk, maakt niet uit welk. De verschillende voedingsstoffen zijn dan over het algemeen op elkaar afgestemd en zullen elkaar in ieder geval niet tegenwerken. Dan wordt het wel een kwestie van meten en ervaren hoe de planten reageren voordat je precies weet hoe je moet doceren. Het biologisch evenwicht wordt veel kritischer en algenproblemen liggen bij verstoring van dit evenwicht altijd op de loer.
Doordat de vissen afvalstoffen produceren leveren zij ook een bijdrage aan de plantenvoeding en in een dun beplant aquarium hoeft dan betrekkelijk weinig te worden aangevuld.
Op het internet zijn talloze publicaties te vinden die beschrijven hoe het stofwisselingsproces verloopt.
Mijn eigen aquarium heeft geen voedingsbodem, maar ik werk met voedingssupplementen.

Filters
Een potfilter of een biologisch filter of helemaal geen filter.
Wanneer het om filters gaat zijn de meningen in aquariumland verdeeld. Een filter heeft tot doel om de waterkwaliteit te verbeteren door vuil uit het aquarium te filteren en schadelijke stoffen af te breken. Wanneer een aquarium veel snelgroeiende planten bevat en relatief weinig vis, kan in principe met het periodiek verversen van water worden volstaan en kan een filter worden weg gelaten.
Een filter heeft echter een aantal voordelen. Om te beginnen kan zweefvuil snel worden verwijderd. Daarnaast zorgt een filter voor beweging/stroming in het water, waardoor beter zuurstof wordt opgenomen, rottingsprocessen worden voorkomen en vissen gedwongen worden extra te bewegen.
Zowel in het biologische filter als in een potfilter zijn het de bacteriën die de afvalstoffen in het water moeten afbreken. Om een nieuw aquarium op te starten zijn via de handel bacteriën opstartsets te koop. Ook is het mogelijk om het water van een vers aquarium te enten met bacteriën door een deel van het filtermateriaal uit een goed lopend aquarium over te zetten naar het verse aquarium.

Potfilters moeten periodiek worden schoongemaakt. De filterwatten moeten worden vervangen en het filtermateriaal moet worden schoon gespoeld. In het biologisch filter moeten de filtermaterialen van het voorfilter, meestal of watten of Japanse matten, periodiek worden vervangen en/of schoongespoeld. Een biologisch filter heeft het voordeel dat de inhoud van het filter bij de inhoud van het aquarium kan worden opgeteld. Daarnaast kunnen toevoegingen via het filter in het aquarium worden gebracht. Ook de verwarming met thermostaat kunnen in het biologisch filter worden geplaatst waardoor in het aquarium zelf minder hulpmiddelen noodzakelijk zijn.

Houd er rekening mee dat het toedienen van medicijnen of algenbestrijdingsmiddelen funest kan zijn voor de bacteriën in een filter. Filter enkel over actieve kool wanneer u stoffen heeft toegediend die u weer uit het aquariumwater wilt verwijderen. Filter nooit te lang over actieve kool. Deze kool kan verzadigd raken en dan een tegenovergesteld effect van wat u had bedoeld veroorzaken.

Schakel een filter nooit te lang uit. Door zuurstofgebrek zullen de bacteriën dan sterven. Spoel het filtermateriaal altijd uit met water op de juiste temperatuur, gelijk aan die in het aquarium. Zet na een stroomstoring van langer dan een uur nooit het filter zonder meer weer aan, maar koppel de uitstroom af en laat de filterinhoud in een emmer lopen en wanneer het water in het filter volledig is vervangen, sluit dan de uitstroomslang weer aan op het systeem. Indien dat niet mogelijk is moet u het filter eerst schoon maken voordat u het weer gebruikt. Het in het aquarium pompen van de afgestorven bacteriën in het filter kan een dusdanige vervuiling van het aquariumwater veroorzaken dat een algenexplosie het gevolg kan zijn.

Veel rode plantengroepen maken het aquarium soms "druk", maar mooie goed afstekende groepen zoals deze Ammannia gracilis, zijn uitermate decoratief.

Veel rode plantengroepen maken het aquarium soms “druk”, maar mooie goed afstekende groepen zoals deze Ammannia gracilis, zijn uitermate decoratief.

Oppervlaktereiniging
In geval van een biologisch filter, wordt meestal met een overloopsysteem gewerkt, waardoor oppervlaktereiniging al automatisch plaatsvindt. Het is belangrijk om een schoon wateroppervlak te hebben omdat op het aquariumwater zich een soort vettige laag van afgestorven bacteriën kan vormen, een zogenaamde kaamlaag, die de zuurstofuitwisseling met de lucht boven het water bemoeilijkt en die de oorzaak kan zijn van algenontwikkeling. Daarnaast is het ook geen fraai gezicht. Voor dit onderwerp verwijs ik naar mijn pagina over dit onderwerp, dus klik: (hier).

Indien u van plan bent zelf een aquarium te bouwen of te laten bouwen adviseer ik in een van de hoeken achterin het aquarium, of zelfs een gehele zijwand te voorzien van een kamer waarin het water kan overlopen en vanwaar uit het weer in het aquarium wordt terug gepompt. Zorg er voor dat de overloop zodanig is afgeschermd dat jonge vissen en uw garnalen er niet in terecht kunnen komen.

Verwarming van het aquarium
Tegenwoordig zijn er betrouwbare en zeer nauwkeurig af te stellen verwarmingsapparaten te koop. In geval deze verwarmingsstaaf in het aquarium moet hangen is het aan te bevelen deze in de uitstroming van het filter te plaatsen zodat het opgewarmde water zo snel mogelijk door de bak wordt verspreid. Om de temperatuur te controleren is een thermometer nodig. Hiervoor verdient een externe thermometer met een voeler die in het water wordt gehangen de voorkeur. Ook zijn er voelers die tegen de buitenkant van het aquarium kunnen worden geplakt. Hoe minder (zichtbare) hulpmiddelen in het aquarium hoe beter.
Naast de gebruikelijke staafverwarmers met thermostaat, zijn er ook bodemverwarmingskabels op de markt die gemakkelijk toepasbaar zijn. Persoonlijk geef ik daar nooit de voorkeur aan omdat warmte die uit de bodem komt slechts in bijzondere gevallen in de natuur voorkomt. De meeste natuurgebieden waar onze vissen vandaan komen ontvangen hun warmte van bovenaf, van de zon.

Momenteel zijn er ook potfilters te koop met een ingebouwd verwarmingselement en verwarmingen die in de buis van de uitstromer van het filter kunnen worden geplaatst.

Naast verwarming voor het aquarium bestaan er ook koelers die in extreem warme periodes kunnen worden ingezet. Ook die werken met een thermostaat en regelen de temperatuur. Nadeel van deze apparaten is dat ze duur zijn, relatief veel energie gebruiken en vaak ook enig geluid produceren. Voor mijn ervaringen klik: (hier)

CO2
De dichtbegroeide plantenaquaria van deze tijd worden vrijwel altijd van een CO2-bemesting voorzien. CO2 kan worden geproduceerd via een gistingsmethode.
Daarnaast zijn er via de handel complete CO2 sets te koop.
De hervulbare CO2 flessen moeten wettelijk regelmatig, om de tien jaar, worden geijkt en goedgekeurd. Gespecialiseerde aquariumzaken hebben de mogelijkheid om CO2 flessen voor u te vullen.
Omdat er meer CO2 in een koude fles kan worden geperst, is het verstandig de fles alvorens deze te laten vullen eerst te koelen door deze twintig minuten tot een half uur in de vriezer te leggen.

De CO2 wordt gebruikt om de PH van het aquarium te sturen. Hoe meer CO2, hoe lager de PH in het aquarium zal worden. Een PH van rond de 7 (6.8 – 7.2) wordt voor het gemiddelde aquarium als ideaal beschouwd. Om deze PH te bereiken kan de CO2 via een speciaal computertje worden gestuurd. Via de PH-meter die in het aquarium hangt meet de computer de PH in het aquarium. Er zij ook losse PH-pennen te koop. Door de computer in te stellen op een bepaalde PH-waarde (Bijvoorbeeld 6.8) zal deze afhankelijk van de waarde die de meetpen meet, meer of minder CO2 gaan toevoegen. Bedenk u dat borrelend water de CO2 weer uit het aquariumwater verdrijft, dus maak geen gebruik van luchtpompen in combinatie met CO2. Realiseer u ook dat de planten ’s nachts geen CO2 opnemen, dus zet de installatie op een tijdklok waardoor u CO2-kosten bespaart.

Indien u geen gebruik wenst te maken van zo’n betrekkelijk kostbaar CO2-systeem, kunt u de CO2 ook gewoon rechtstreeks via een reactor in het aquarium toedienen. Zelf heb ik een kleine Eheimpomp die enkel bedoeld is voor de CO2 en de CO2 zelf staat dan weer op een tijdklok die de microswitch, die de aanvoer van de CO2 open of dicht zet, regelt. Klok aan switch open, klok uit switch weer dicht.

Osmosewater
Gewoon kraanwater is “vervuild” met andere stoffen dan puur water. Onder andere met kalk, maar er zitten nog meer stoffen in (bacteriën, nitraat, chloride, fosfaat, metalen en andere stoffen) die de geleidbaarheid van het water verhogen. Puur, zuiver water heeft een lage geleidbaarheid. Deze geleidbaarheid kan met een eenvoudige meetpen worden gemeten en de gemeten waarde wordt uitgedrukt in micro Siemens (mS). Osmosewater is water waaruit bovengenoemde verontreinigingen zijn verwijderd. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheid mineralen die het water bevat, gebruiken we bedoelde meetpen. De mineralen worden uitgedrukt in mS. Het Nederlandse leidingwater meet afhankelijk van de streek 600 tot 1200 mS. Voor een gezelschapsaquarium is 400 mS ideaal. Veel van onze aquariumvissen en waterplanten komen namelijk uit biotopen met zacht tot zeer zacht water. Om het water in onze aquaria beter geschikt te maken voor de vissen en de planten die er in worden gehouden, kan leidingwater worden gemengd met osmosewater. Zo kunnen we zacht (mineraalarm) aquariumwater maken.

Naast dat 400 mS voor de vissen een mooie waarde is, is het ook voor de planten heel geschikt omdat deze bij een lagere waarde beter in staat zijn om voedingsstoffen uit het water te halen. Ook kan het meer CO2 bevatten dan harder water.

Andere geschikte waarden voor een aquarium zijn:
GH (totale hardheid) rond de 10
KH (carbonaat) tussen de 4 en 5
PO4 (fosfaat) ongeveer 1
NO3 (nitraat) ongeveer 10
NO2 (nitriet) bij voorkeur 0
PH (zuurgraad) rond de 7.0

Voor het bereiden van osmosewater zijn er meerdere apparaten in de handel te koop. Kant en klaar osmosewater kan bij aquariumwinkels worden gekocht, maar vaak veel goedkoper bij glazenwasserbedrijven. Zelf heb ik mijn osmoseapparaat inmiddels verkocht en ik rijd eens per maand naar Rijswijk om daar bij een schoonmaakbedrijf mijn osmosewater kant en klaar te halen.

Licht/verlichting
Verlichting in een aquarium is een belangrijke factor. Een egale verlichting boven het gehele aquarium is aan te bevelen. Over een breedte 50-60cm van de bak zijn voor een normaal, dicht beplant aquarium dat 50-60cm hoog is, 4 TL8-buizen gewenst over de volle lengte van de bak. Afhankelijk van het type aquarium en de soort beplanting, kunnen dit er meer of minder zijn.
Zelf gebruik ik conform bovenstaande 3 Dennerle plantenlampen en 1 Philips aquarel. Dat zijn 3 wat gelige lampen en 1 wat blauwere daglichtlamp. De gele kleur drukt de planten als het ware naar beneden en de blauwe kleur trekt ze naar boven.
Het is aan te bevelen met een aquarium niet veel dieper (hoger) te gaan omdat de hoogte van de waterkolom dan te veel licht absorbeert en de planten op de bodem van de bak lichttekort zullen ondervinden.
In de standaardbakken van de handel zult u over het algemeen te weinig buizen naast elkaar vinden waardoor ook te weinig licht aan de planten kan worden aangeboden. Vaak moet u er dan toch maar een extra lamp tussen of naast proberen te knutselen.

De verlichting kan via tijdklokken worden geschakeld, maar er zijn ook prachtige automatische dimmers, waaronder de Floramate, te koop.
Praat met ervaringsdeskundigen, mensen die zo’n apparaat al eens hebben toegepast of lees u uitgebreid in over de mogelijkheden van dergelijke dimmers. Het effect ervan, het langzaam opkomende en later weer dovende licht is heel natuurlijk en rustgevend, voor zowel uzelf als voor de levende have in het aquarium.

Met de nieuwe techniek rondom LED-verlichting heb ik zelf nog geen ervaring, maar die zal ongetwijfeld in de toekomst, of zelfs binnenkort, z’n opmars wel maken.

Techniek
Met bovenstaande informatie is de meeste techniek in een aquarium wel behandeld.

Het sterretje (Heteranthera zosterefolia), mooi, teer lichtgroen, is heel decoratief, maar niet altijd even gemakkelijk. Gevoelig voor vloeibare CO2.

Het sterretje (Heteranthera zosterefolia), mooi, teer lichtgroen, is heel decoratief, maar niet altijd even gemakkelijk. Gevoelig voor vloeibare CO2.

De planten
Veel informatie over planten staat op mijn website. Klik: (hier).
Een heel goed boek over waterplanten werd geschreven door Christel Kasselmann: “Aquariumplanten – all uit de praktijk”. ISBN nummer 978-90-521—0845-2. In dit boek worden meer dan 450 soorten aquariumplanten beschreven.

Wanneer u water in het aquarium heeft gedaan en de eerste planten er in heeft gezet, is het verstandig om 2 weken te wachten alvorens de eerste vissen in het aquarium te doen. Het is verstandig om in die eerste twee weken het licht nog niet op volle sterkte te laten branden, maar op circa 75% (kortere tijd aan of minder licht). Na 2 weken controleert u de waterkwaliteit, of laat u die controleren en wanneer de waterwaarden goed zijn (overleg met uw aquarium adviseur of -winkel) dan kunnen de eerste vissen er in.

Algen
Algen vormen een schrikbeeld voor vrijwel alle aquariumhouders, met uitzondering van een aantal speciaalaquaria, waar algen juist deel uitmaken van het natuurlijk biotoop en daardoor juist zeer gewenst zijn. Kunst is dan om de algengroei binnen bepaalde grenzen, beheerst te laten ontwikkelen.
Algen zijn meestal het gevolg van een verstoord evenwicht in het aquarium. Door voedingssupplementen in de juiste verhouding tot elkaar aan te bieden wordt algengroei voorkomen of terug gedrongen. Snel groeiende waterplanten kunnen een belangrijke rol spelen als het gaat om kwaliteitsverbetering van het water.
Een middel dat tegen algen, vooral draadalgen kan worden ingezet, is zinkoxide. Voor info daarover klik: (hier)
In de handel zijn middeltjes verkrijgbaar tegen algengroei.
Een aantal hiervan zijn: AlgExit (Easy-Life), BlueExit (Easy-Life), eXital (Easy-Life), Protalon 707, Sera algovec, Tetra Pond AlgoFin, Tera-aqua algumin.

Er zijn veel oorzaken voor algengroei, zoals onzuiverheden in het aquariumwater, te hoge temperaturen of verkeerde waardes in het aquariumwater. Het is belangrijk dat de waterwaardes goed gemonitord en geïnterpreteerd worden om problemen te voorkomen. Vuil moet dagelijks efficiënt uit het water gefilterd worden. Bijvoorbeeld met deze degelijke aquariumfilter met biologische en mechanische werking. Dat werkt ook helpt preventief tegen algen.

Neolebias ansorgeii

Hier het visje waar ik jarenlang naar op zoek ben geweest. Eindelijk heb ik het weer gevonden en zwemmer er 12 stuks van in mijn aquarium: Neolebias ansorgeii.

De vissen
De vissen waar ik ervaring mee heb, heb ik vrijwel allemaal op mijn website beschreven. Klik: (hier).
Voor de rest kan via Google vrijwel iedere vis op het internet worden gevonden.

Translate »