Selecteer een pagina

Dinsdag 9 mei 2017. Op stap met eerst Christine en daarna Steve Waldron.

Tuesday, May 9th 2017. On tour, first with Christine en after that with Steve Waldron.

Christine had al verteld dat zij vanmiddag andere bezigheden had. Dat had iets te maken met haar bijenvolken. Er was daarom afgesproken dat mijn “host” voor vandaag Steve Waldron zou zijn. Steve was samen met Tom Barr betrokken geweest bij het ontwerpen en inrichten van het 5 meter lange aquarium in de hal van het hoofdkantoor van Amazon. De grootste of bijna de grootste webwinkel ter wereld. Steve doet daar nog steeds het onderhoud en heeft daardoor toegang tot het gebouw en zou Kathy en mij daar naar binnen kunnen begeleiden. Daarna moesten we maar kijken wat we nog zouden willen doen. Mogelijk een bezoek aan de winkel van Steve en/of aan zijn huis waar hij een fraaie collectie pijlgifkikkers huisvest en verzorgt. Maar voordat het zover is stelt Christine voor eerst nog een bezoek aan de markthallen van Seattle te brengen, een bekende toeristische attractie.

Christine had told allready told me that she had other activities this afternoon. That had something to do with her bee hives. It was therefore arranged that my “host” for today would be Steve Waldron. Steve had been involved with Tom Barr in designing and decorating the 5 meter long aquarium in the central hall of Amazon’s headquarters. The largest or almost the largest webshop in the world. Steve still does the maintenance and therefore has access to the building and could assist Kathy and me in there. Then we had to decide what we would like to do after that. Possibly a visit to Steve’s aquarium store and/or to his house where he keeps and breeds a beautiful collection of poisson arrow frogs. But first Christine suggestes a visit to Seattle’s Market Hall, a famous tourist attraction.

Pike Place Market is een openbare markt met uitzicht op de waterkant van Elliott Bay in Seattle. De markt opende 17 augustus 1907 en is een van de oudste doorlopende openbare boerenmarkten in de Verenigde Staten. Het is een handelsplaats voor veel kleine boeren, ambachtslieden en handelaren. Genoemd naar de centrale straat Pike Place die vanaf het noordwesten van Union Street naar Virginia Street. Met meer dan 10 miljoen bezoekers per jaar is Pike Place Market de meest populaire toeristische bestemming van Seattle en staat op de 33e plaats van meest bezochte toeristische attracties ter wereld.

De markt is gebouwd op de hoek van een steile heuvel, en bestaat uit verschillende lager gelegen etages onder de begane grond. Beide etages beschikken over een verscheidenheid aan unieke winkels, zoals antiekhandelaars, stripboeken en winkels voor verzamelaars, kleine familiebedrijven en een van de oudste kapperswinkels in Seattle. Het bovenste straatniveau bevat vishandelaren, versproducten en kraampjes die in de overdekte arcades (= Bogengalerij) werken. Lokale boeren en ambachtslieden verkopen het hele jaar door in de arcades vanaf tafels die zij dagelijks van de markt huren, in overeenstemming met de missie en het hoofddoel van de markt: stel de consument in de gelegenheid om “de producent te ontmoeten”.

Pike Place Market is a public market overlooking the Elliott Bay waterfront in Seattle. The Market opened August 17, 1907, and is one of the oldest continuously operated public farmers’ markets in the United States. It is a place of business for many small farmers, craftspeople and merchants. Named after the central street, Pike Place runs northwest from Union Street to Virginia Street. With more than 10 million visitors annually, Pike Place Market is Seattle’s most popular tourist destination and is the 33rd most visited tourist attraction in the world.

The Market is built on the edge of a steep hill, and consists of several lower levels located below the main level. Each features a variety of unique shops such as antique dealers, comic book and collectible shops, small family-owned restaurants, and one of the oldest head shops in Seattle. The upper street level contains fishmongers, fresh produce stands and craft stalls operating in the covered arcades. Local farmers and craftspeople sell year-round in the arcades from tables they rent from the Market on a daily basis, in accordance with the Market’s mission and founding goal: allowing consumers to “Meet the Producer”.

Daarna heeft Christine mij afgezet bij het gebouw van Amazon, waar we Steve Waldron probleemloos hebben gevonden. Kathy Olson voegde zich voegde zich daarna al heel snel bij ons.

Amazon.com, ook wel Amazon genoemd, is een Amerikaans bedrijf dat handelt in elektronica en cloud computerzaken, dat op 5 juli 1994 werd opgericht door Jeff Bezos en is gevestigd in Seattle. Het is de grootste webwinkel ter wereld door onbeperkte verkoop van producten en beursnotering. Amazon.com begon als een online boekhandel, later breidde het uit door dvd’s, Blu-ray’s, CD’s, video downloads / streaming, MP3 downloads / streaming, audioboek downloads / streaming, software, videospelletjes, elektronica, kleding, meubels, eten, speelgoed te verkopen , en sieraden. Het bedrijf produceert ook consumentenelektronica, met name Kindle e-readers, Fire tablets, Fire TV en Echo (Amazon Echo is een smart speaker die door Amazon.com werd ontwikkeld) en is ’s werelds grootste leverancier van cloud infrastructuur dienstverlening. Amazon verkoopt ook bepaalde super goedkope producten zoals USB-kabels onder het interne merk AmazonBasics.

Amazon’s eerste bedrijfsplan was ongebruikelijk; Het verwachtte de eerste vier tot vijf jaar geen winst te maken. Deze “langzame” groei maakte dat aandeelhouders klaagden dat het bedrijf niet snel genoeg winstgevend zou zijn om te investeren of zelfs op lange termijn niet zou kunnen overleven. Toen “de dot-com-bubbel” in het begin van de 21ste eeuw uitbarstte, gingen veel e-bedrijven in het process ten onder, Amazon overleefde en groeide “de bubble burst” voorbij om een enorme speler in online verkoop te worden. Het heeft eindelijk zijn eerste winst gedraaid in het vierde kwartaal van 2001: $ 5 miljoen, met een omzet van meer dan $ 1 miljard. Deze winstmarge, hoewel uiterst bescheiden, bewezen de sceptici dat Bezos ‘onconventionele bedrijfsmodel zou kunnen slagen. In 1999 noemde Time magazine Bezos de Persoon van het Jaar, waarin het succes van het bedrijf werd erkend in het populair maken van online winkelen.

Amazon.com, also called Amazon, is an American electronic commerce and cloud computing company that was founded on July 5, 1994, by Jeff Bezos and is based in Seattle. It is the largest Internet-based retailer in the world by total sales and market capitalization. Amazon.com started as an online bookstore, later diversifying to sell DVDs, Blu-rays, CDs, video downloads/streaming, MP3 downloads/streaming, audiobook downloads/streaming, software, video games, electronics, apparel, furniture, food, toys, and jewelry. The company also produces consumer electronics—notably, Kindle e-readers, Fire tablets, Fire TV, and Echo (Amazon Echo is a smart speaker developed by Amazon.com) and is the world’s largest provider of cloud infrastructure services. Amazon also sells certain low-end products like USB cables under its in-house brand AmazonBasics.

Amazon’s initial business plan was unusual; it did not expect to make a profit for four to five years. This “slow” growth caused stockholders to complain about the company not reaching profitability fast enough to justify investing in, or to even survive in the long-term. When the dot-com bubble burst at the start of the 21st century, destroying many e-companies in the process, Amazon survived and grew on past the bubble burst to become a huge player in online sales. It finally turned its first profit in the fourth quarter of 2001: $5 million, on revenues of more than $1 billion. This profit margin, though extremely modest, proved to skeptics that Bezos’ unconventional business model could succeed. In 1999, Time magazine named Bezos the Person of the Year, recognizing the company’s success in popularizing online shopping.

Het aquarium bij Amazon is indrukwekkend. 5 meter lang met eronder in de kasten en geweldige technische installatie met van alles erop en eraan. Electronisch geregeld van begin tot eind met een enorme filtercapaciteit, CO2 en noem maar op. Vermeldenswaard zijn de digitale camera’s die onder water zijn aangebracht en die hun beeld zenden naar 4 beeldschermen op verschillende plaatsen in het gebouw, waaronder ook de kantine. De verlichting bestaat uit vrij boven het water hangende ledspotlights. Boven het aquarium bevindt zich een wand met een grote variatie aan regenwoudplanten.

The Amazon aquarium is impressive. 5 meters long with underneath the cabinets and a great technical installation with everything that you can think of. Electronically regulated from start to finish, with huge filter capacity, CO2 and more. Worth noting are the six digital cameras that are placed underwater and which send their image to 4 screens at various locations in the building, including the canteen. The light consists of free-hanging LED spotlights. Above the aquarium there is a wall with a large variety of rainforest plants.

Na ons bezoek aan Amazon bracht Kathy ons naar de Space Needle om Seattle daar vanuit de lucht te kunnen bekijken.

After our visit to Amazon, Kathy drove us to the Space Needle to see Seattle from the sky.

De Space Needle is een toren in Seattle. Deze toren is het symbool van Seattle. Hij werd geplaatst in het Seattle Center ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1962. Tijdens deze wereldtentoonstelling kwamen er dagelijks zo’n 20.000 bezoekers. Tijdens het gehele jaar 1962 kwamen meer dan twee miljoen mensen van het uitzicht genieten. De Space Needle is 184 m hoog, 42 m breed op zijn breedste punt en weegt 9550 ton. Toen de Space Needle klaar was, was het het hoogste gebouw ten westen van de Mississippi. Hij is gebouwd om winden tot 320 km/h en aardbevingen tot 9.5 op de Schaal van Richter te weerstaan. Op het dak staan 25 bliksemafleiders om het gebouw en zijn bezoekers te beschermen.

De Space Needle heeft onder andere een souvenirwinkel, een restaurant op 152 m en een observatieplatform op 160 m hoogte. Vanaf de top heeft men niet alleen goed zicht op downtown Seattle maar ook op de Olympic Mountains, de Cascade Range, Mount Rainier, Mount Baker, Elliott Bay en de omringende eilanden. Op foto’s van de skyline van Seattle neemt de Space Needle vaak een prominente positie in en lijkt vaak boven de wolkenkrabbers uit te steken. Dit gebeurt vooral vanwege het feit dat de Space Needle ongeveer 1.3 km buiten het centrum staat en vaak op de voorgrond wordt gefotografeerd, dit doet de toren groter lijken dan hij in werkelijkheid is. Bezoekers kunnen via een lift het observatieplatform bereiken. Het duurt 43 seconden om boven te komen met de lift die 16 km/h gaat. Tijdens drukte kan de wachttijd voor de lift oplopen tot meer dan een uur. Op 19 april 1999 werd de Space Needle aangewezen als “Historic Landmark”, vergelijkbaar met een monument.

Wie de foto met de verschillende achtergronden wil zien klik: hier.
If you want to see the picture with the different backgrounds, click: here.

The Space Needle is a tower in Seattle. This tower is the symbol of Seattle. It was built at the Seattle Center on the occasion of the 1962 World Expo. During this World Expo, around 20,000 per day visited the tower. In the year 1962, more than two million people enjoyed the view. The Space Needle is 184m high, 42m wide at its widest point and weighs 9550 tons. When the Space Needle was finished, it was the tallest building west of the Mississippi. It was built to withstand winds up to 320 km/h and earthquakes to 9.5 on the Scale of Richter. On the roof are 25 lightning dams to protect the building and its visitors.

The Space Needle includes a souvenir shop, a restaurant and an observation platform at 160m altitude. From the top you do not only have a good view at downtown Seattle but also the Olympic Mountains, the Cascade Range, Mount Rainier, Mount Baker, Elliott Bay and the surrounding islands. On pictures of the Seattle skyline, the Space Needle often takes a prominent position and often appears to protrude above the skyscrapers. This is mainly due to the fact that the Space Needle is approximately 1.3 km outside the center and is often photographed in the foreground, which makes the tower look bigger than it is in reality. Visitors can reach the observation platform via an elevator. It takes 43 seconds to get up with the 16 km/h lift. During crowds, the waiting time for the lift may increase to more than one hour. On April 19, 1999, the Space Needle was designated as “Historic Landmark”, similar to a monument.

Het is een belevenis om Seattle te kunnen bekijken vanaf zo’n grote hoogte. Je kunt boven op dat uitkijkplatform rondlopen en zo dus alle kanten op kijken. Er bestaat de mogelijkheid om een foto van jezelf te laten maken. Binnen kan je dan je eigen mailadres koppelen aan die foto en wanneer jij je kaartje bewaart kan je eenmaal thuis die foto weer oproepen en krijg je die met 10 verschillende achtergronden als herinnering aan je bezoek.

It’s quite an experience to see Seattle from such a high altitude. You can walk around on top of that viewing platform and so you can look over Seattle from from every direction. There is the possibility of making a picture of yourself. Inside, you can associate your e-mail address with that photo and when you save your ticket, you can let that photo come in by e-mailwhen you’re back at home. You will get it with 10 different backgrounds as a souvenir of your visit.

Terug op de begane grond bestaat daarna de mogelijkheid om het Chihuly Glas Museum te bezoeken. Geboren in 1941 in Tacoma, Washington, maakte Dale Chihuly kennis met glas tijdens zijn studie interieurontwerp aan de Universiteit van Washington. Na zijn afstuderen in 1965, Chihuly schreef hij zich in voor het eerste glasprogramma in het land, aan de Universiteit van Wisconsin. Hij vervolgde zijn studie aan de Rhode Island School of Design (RISD), waar hij later het glasprogramma introduceerde en meer dan een decennium heeft lesgegeven. In 1999 startte Chihuly een ambitieuze tentoonstelling, “Chihuly in het Licht van Jeruzalem”. Meer dan 1 miljoen bezoekers hebben het Tower of David Museum bezocht om zijn werken te bekijken. In 2001 nam het Victoria and Albert Museum in Londen de tentoonstelling Chihuly bij de V & A onder haar hoede. Chihuly’s levenslange fascinatie voor kassen is uitgegroeid tot een reeks exposities in botanische instellingen. Zijn tuincyclus begon in 2001 in het conservatorium van Garfield Park in Chicago. Chihuly’s werken werden in 2005 tentoongesteld in de Royal Botanic Gardens, Kew, in de buurt van Londen. Andere grote tentoonstellingen zijn onder andere het Jong Museum in San Francisco, in 2008, het Museum voor Schone Kunsten, Boston, in 2011 en het Museum van Schone Kunsten van Montreal in 2013. Chihuly Garden and Glass, een lange-termijn tentoonstelling, werd geopend in Seattle Center in 2012. Het is een prachtige tentoonstelling en foto’s geven nauwelijks weer hoe prachtig zijn kunstwerken zijn. Het voorjaar is een perfect moment om er te zijn omdat er dan véél planten in bloei staan en de werken buiten extra tot hun recht laten komen.

Back on the ground floor there is the opportunity to visit the Chihuly Glass Museum. Born in 1941 in Tacoma, Washington, Dale Chihuly was introduced to glass while studying interior design at the University of Washington. After graduating in 1965, Chihuly enrolled in the first glass program in the country, at the University of Wisconsin. He continued his studies at the Rhode Island School of Design (RISD), where he later established the glass program and taught for more than a decade. In 1999, Chihuly started an ambitious exhibition, Chihuly in the Light of Jerusalem. More than 1 million visitors attended the Tower of David Museum to view his installations. In 2001, the Victoria and Albert Museum in London curated the exhibition Chihuly at the V&A. Chihuly’s lifelong fascination for glasshouses has grown into a series of exhibitions within botanical settings. His Garden Cycle began in 2001 at the Garfield Park Conservatory in Chicago. Chihuly exhibited at the Royal Botanic Gardens, Kew, near London, in 2005. Other major exhibition venues include the de Young Museum in San Francisco, in 2008; the Museum of Fine Arts, Boston, in 2011; and the Montreal Museum of Fine Arts in 2013. Chihuly Garden and Glass, a long-term exhibition, opened at Seattle Center in 2012. It’s a beautiful exhibition and pictures hardly show how beautiful the artworks are. Spring is a perfect moment to be there because so many plants that bloom. A beautiful combination of glasart and flowers.

Na het museumbezoek zijn we per taxi naar de aquariumwinkel (AKA Aquarium) van Steve Waldron gegaan. Zijn winkel zit bijna verscholen achter een deur. De winkel is anders dan andere. Er staan leuke voorbeelden van Nature Style aquaria en ademt betrokkenheid bij de hobby uit. Steve is nog niet lang commercieel bezig en is zijn richting hierin nog aan het bepalen.

After the museum visit we went by taxi to the Steve Waldron’s aquarium shop (AKA Aquarium). His shop is almost hidden behind a door. The store is different from others. There are nice examples of Nature Style aquariums and engage in hobby engagement. Steve is not busy for a long time and is still in the direction of this.

Na de winkel te hebben bekeken, aten we wat in een klein restaurant vlak naast zijn winkel. Daar heb ik de beste frites gegeten die ik ooit in mijn leven heb geproefd. Vervolgens hebben we ongeveer een half uur naar zijn huis gelopen,

waar ik zijn tuin en zijn verzameling pijlgifkikkers heb bewonderd. De terraria waren zeer dicht geplant en soms was het moeilijk om ze te vinden. Het was bijna onmogelijk om in zo’n korte tijd fatsoenlijke foto’s te maken. Steve heeft zijn eigen hobbyruimte en hij is bezig met het bouwen van een groter terrarium met speciale planten voor zijn kikkers. Hij heeft vrienden in Zuid-Amerika die hem zo nu en dan nieuwe planten sturen. Omdat er nog wat tijd over was en het heerlijk zonnig weer was hebben we nog een half uurtje voor het huis van Steve in de zon gezeten. Rond 16.30u pikte Kathy mij daar weer op.

After this visit we had luch at a small restaurant next to his store.There I tasted the best frite frites that I ever tasted in my life. Then we walked for about half an hour to his home, where I had a look at his garden and his collection of poisson arrow frogs. The terraria were very dense planted and sometimes it was hard to find them. It was almost impossible to make decent pictures in such a short time. Steve has his own hobbyroom and he is up to build a bigger terrarium with special plants for the frogs. He has friends in South America who provides him with those new plants. Because there was some time left and the weather was lovely, we sat in the sun for half an hour in the frontyard Steve’s house. At 16:30 Kathy picked me up again.

Om 17.00u hadden we afgesproken bij wederom een Chinees restaurant om te gaan eten met het bestuur van de aquariumvereniging van Seattle. Daarna vertrokken we naar de zaal waar ik mijn laatste presentatie zou geven. Toen we aankwamen was het er al behoorlijk druk en Eric was bezig met het installeren van de videocamera en de geluidsapparatuur. Eric had al verteld dat ze bij deze club voldoende tijd voor mij hadden gereserveerd om mijn gehele presentatie te kunnen geven. Ik had toegezegd halverwege een korte pauze in te zullen lassen. De AGA-organisatie had gevraagd om mijn presentatie daar te mogen opnemen zodat ze op de DVD- die ze van de conventie gingen maken ook het ontbrekende deel konden toevoegen. Mij presentatie verliep op enkele kleine haperingen na vrij vloeiend en na afloop waren er heel wat vragen. Ik denk dat ik die naar tevredenheid heb kunnen beantwoorden. Tony was ook gekomen om mijn presentatie bij te wonen. Na mijn presentie deden ze nog de gebruikelijke veiling en daarna vertrokken we weer naar huis. Mijn 4e en laatste presentatie zat er op. Inmiddels was er nog even geregeld dat de Lesley Graves morgen mijn host zou zijn.

Mij presentatie verliep op enkele kleine haperingen na vrij vloeiend en na afloop waren er heel wat vragen.

Mij presentatie verliep op enkele kleine haperingen na vrij vloeiend en na afloop waren er heel wat vragen.

At 17:00 I was invited to eat again in a Chinese restaurant with the Seattle Aquarium Association Board. Afterwards we left for the place where I would give my last presentation. When we arrived it was already busy and Eric was installing the video camera and the audio equipment. Eric had already told me that they had reserved enough time for me to give my entire presentation to this club. I had promised to stop halfway for a short break. The AGA organization had asked my permission to be recordmy presentation so they could add the missing part on the DVD that they would make of the convention. My presentation went quite fluent, except for a few hesitations, and afterwards there were a lot of questions. I think I have answered them satisfactorily. Tony was also there. After my talk, they did the usual auction and then we left home again. My 4th and final presentation was done. In the meantime, it was arranged that Lesley Graves would be my host for tomorrow.

Wie ALLE foto’s van 9 mei 2017 wil zien, klik: hier.
Who wants to see ALL the pichures of May 9th, click: here.

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

 

Translate »