Selecteer een pagina

Wasmotten

Wasmotten

Wasmotten (Galleria mellonella) zaten vroeger vaak als parasieten in de bijenkorven, waar zij zich voedden met de was van de honingraat. Tegenwoordig worden zij op een kunstsubstraat gekweekt voor terrariumdieren. Zowel de larf als de vlinder worden gegeten. Het eenzijdig voeren met wasmotlarven wordt afgeraden, omdat het substraat waarop zij grootgebracht worden nogal vet is. Vervetting vormt overigens een belangrijke doodsoorzaak bij terrariumdieren in het algemeen. Men is snel geneigd de dieren te overvoeren.
Ook moet spaarzaam worden omgegaan met het bijvoeren van vitaminen. Overdosering met vitaminen kan leverproblemen veroorzaken.
Ontsnapte wasmotlarven kunnen schade veroorzaken doordat zij zich inspinnen met omgevingsmateriaal. Hierdoor kunnen boeken, vloerbedekking, gordijnen en andere zaken, worden aangevreten en versponnen.
Ontsnapte wasmotlarven in het terrarium kunnen ’s nachts in ruste zijnde hagedissen, vooral jonge dieren, in hun rustplaatsen vastspinnen. Dit zal niet gauw gebeuren, maar het risico bestaat.
Er zijn twee soorten wasmotten: de grote (Galeria mellonella) en de kleine (Achroe grisella) wasmot. Beide worden als voedseldieren gekweekt.

Wasmotten in de kweek.

Wasmotten in de kweek.

Een wasmotlarf op het voedingssubstraat.

Een wasmotlarf op het voedingssubstraat.

Meerdere kweekpotten valt aan te bevelen.

Meerdere kweekpotten valt aan te bevelen. 

Translate »