Selecteer een pagina

Hanuman

Hanuman, ook wel Hanoeman.

Dit beeld stelt Hanuman, de apenkrijger van Rama voor. Hanuman betekent “gebroken kaak”. Hij was de trouwste dienaar van de god Rama, en was daarnaast ook zijn persoonlijke lijfwacht. Beelden van Hanuman worden gebruikt als wachter voor tempels en andere belangrijke gebouwen. Voor meer info op Wikipedia klik: (hier)

Rama en Hanuman, het hele beeld

Een van mijn grotere beelden, 1.10 mtr hoog. Rama die Hanuman zijn ring meegeeft als bewijs dat hij door Rama is gezonden. Verder beneden nog meer foto’s van dit beeld. 

De Apengod Hanuman is in het pantheon van het Hindoeïsme de godheid die ooit de god Rama hielp bij de redding van zijn vrouw Sita uit de handen van de demonenkoning Ravana, de koning van de Rakshasas. Hanuman komt voor in het millennia-oude heldenepos de Ramayana, hij symboliseert de bhakti (devotie) en is vooral populair in het noorden van India.
Volgens sommige onderzoekers is de Chinese mythologische figuur Sun Wukong (Son Goku) op Hanuman geïnspireerd.
In De legende van de Lawu wordt verteld hoe Hanuman het uiterlijk van aap kreeg.
In de Ramayana is Hanuman in het verhaal de zoon van een Apsara, een hemelse figuur genaamd Punjikasthala, die door een vloek tot Anjana, een vrouwelijke aap werd. Vandaar dat Hanuman ook wel Anjaneya wordt genoemd. Hij verkreeg volgens de Veda’s, waaronder het Ramayana ook wordt gerekend, de zegeningen van allerlei goden.
Hanuman komt achter de verblijfplaats van de ontvoerde Sita en wil haar bevrijden, maar zij wil niet dat hij haar aanraakt (dat mag alleen haar man Rama). Hanuman neemt dan een gouden bloem mee, hiermee kan hij bij Rama aantonen dat Sita nog in leven is. De staart van Hanuman wordt in brand gestoken, maar Agni zorgt dat hij ongedeerd blijft en de stad in vuur en vlam komt te staan. Hanuman waarschuwt Rama en de grote strijd begint. Ravana wordt gedood door Rama, geholpen door Hanuman en zijn apenleger, en Sita wordt bevrijd. Voor meer info klik: (hier)
Hanuman heeft in India de status van god. Vooral in het noorden wordt hij vurig vereerd en is hij de god tot wie met name de krijgslieden zich wenden om de zegeningen van moed en kracht af te smeken.

Voor u gelezen in: De Volksverhalen Almanak

Een mythe over de apengod Hanuman uit India
Dasarath was de koning van het rijk Ayodhya. Hij had drie vrouwen en vier zonen. Rama was de prins die hem zou opvolgen, maar door verraad van een van de drie vrouwen van de koning werd Rama voor een periode van veertien jaar uit het rijk verbannen. Rama, zijn vrouw Sita en zijn halfbroer Lakshman verlieten het koninkrijk en vestigden zich in een bos, ver van de bewoonde wereld.

Op een dag ontvoerde de demonkoning Ravan Sita en nam haar mee naar zijn paleis in de stad Lanka. De gierenkoning Jatuya was getuige van dit gebeuren en probeerde Sita te redden. Hij moest zijn dappere poging met de dood bekopen.

Rama en Lakshman gingen op zoek naar Sita en hun speurtocht bracht hen in het rijk van de apenkoning Sugriva. De koning beloofde Rama om hem te helpen. Hij gaf het bevel aan een groep apen en beren om informatie over de verblijfplaats van Sita in te winnen. Wanneer ze Sita gevonden hadden, moesten ze zo snel mogelijk terugkeren.

Tussen de apen bevond zich Hanuman. Aan deze aap gaf Rama zijn ring. Zou hij Sita vinden, dan moest hij de ring aan haar geven zodat zij wist wie hem gestuurd had. Na een lange speurtocht arriveerden ze aan de kust van de zee.

Toen de apen op het strand zaten, waren ze wanhopig, want de tijd die de koning hun had gegeven om Sita te vinden was reeds verstreken. Een van de apen zei: “Broeders, wat moeten we nu doen. We hebben geen enkel nieuws over Sita, en als we met lege handen bij de koning aankomen zal hij ons zeker doden.” De andere apen antwoordden: “Zonder nieuws gaan we niet terug.”

Niet ver van het strand stond een heuvel met een grot. Deze grot was de woonplaats van de gier Sampati. Toen de gier stemmen buiten de grot hoorde, kwam hij te voorschijn. Hij zag de apen op het strand en riep: “Al dagenlang heb ik niets gegeten, ik verga van de honger. Vandaag heeft god mij verrast met een waar feestmaal, ik zal jullie allemaal opeten.”

Bij het zien van deze enorme vogel schrokken de apen geweldig, maar een van hen wist zich te herinneren dat het de gierenkoning Jatuya was geweest, die een poging gedaan had om Sita uit de handen van Ravana te redden. Hij riep: “Hulde aan Jatuya, hij heeft geen gelijke, hij die zijn leven gegeven heeft in dienst van Rama.” Verbaasd liep de gier op de apen af, vol angst deinsden ze achteruit. “Wees niet bang,” sprak de gier, “ik ben Sampati, de oudere broer van Jatuya. Wat weten jullie over hem?”

De apen overwonnen hun vrees en vertelden hoe Jatuya, de gierenkoning, in een poging om Sita te redden, de dood gevonden had. Toen ze uitverteld waren zei de vogel: “Eerst moet ik een offer brengen ten behoeve van de ziel van mijn overleden broer, daarna zal ik jullie helpen.”

Nadat hij het offer gebracht had, sprak de gier: “Eens, toen mijn broer en ik nog heel jong waren, wilden wij naar de zon vliegen. Halverwege kon mijn broer echter de hitte niet meer verdragen en vloog terug. In mijn dwaze trots besloot ik verder te vliegen. Door de buitengewone hitte vlogen mijn vleugels in brand en onder het slaken van een ijselijke gil stortte ik ter aarde. Een zekere wijsgeer, Candama genaamd, heeft me gevonden. Hij had medelijden met mij, hij nam me mee naar huis en heeft me verzorgd. Door zijn wijze lessen raakte ik genezen van mijn trots. Op een dag deed hij een voorspelling: de hoogste god zal op aarde verschijnen in de gedaante van een mens. Een demonkoning zal zijn vrouw schaken en dan zal de Heer een groep verkenners op weg sturen om haar te vinden. Wanneer jij die verkenners ontmoet, moet je ze helpen om de vrouw terug te vinden. Het zal het einde betekenen van jouw boetedoening en jouw vleugels zullen weer aangroeien. Vandaag is deze voorspelling uitgekomen, luisteren jullie naar hetgeen ik verder te vertellen heb. Boven op de berg Trikuta ligt de stad Lanka, daar woont de demon Ravana. In die stad is een tuin met Asokabomen. Hier houdt de demonkoning Sita gevangen. Ik kan haar zien, maar jullie niet. Het gezichtsveld van een gier kent geen grenzen. Ikzelf ben nu te oud om jullie te helpen. De berg Trikuta ligt op een eiland, duizend mijlen buiten de kust. Degene die met tact weet te handelen en die deze afstand in een sprong kan overbruggen, zal de missie van Rama volbrengen.”

De gier was uitgesproken. Hij spreidde zijn geheelde vleugels en vloog weg. Onder de apen ontstond grote opwinding. Elke aap beroemde zich op zijn kracht en moed, maar sprak tegelijkertijd twijfel uit of hij wel in staat zou zijn om over de zee te springen. De een zei: “Ik denk dat ik te oud ben,” en een ander: “Ik zou wel naar de overkant kunnen springen, maar ik betwijfel of ik ook terug zal kunnen komen.”

De leider van de beren zei tegen Hanuman: “Jij bent de sterkste van ons allemaal, waarom zeg je niks? Is er in de wereld een heldendaad die jij niet zou kunnen verrichten?” Daarop werd Hanuman zo groot als een berg, zijn pels kreeg een gouden glans. Als een leeuw brulde hij: “Ik zal over de zee springen, voor mij is dat kinderspel. Wachten jullie hier rustig af tot ik terug ben.” Vervolgens sprong hij op een heuvel die vlak aan de kust stond. Zonder een aanloop te nemen zette hij af en schoot door de lucht als een pijl waarvan het zeker is dat hij doel zal treffen. Door de kracht van de afzet zonk de heuvel tot diep in de onderwereld.

Terwijl Hanuman door de lucht schoot, dook uit het water plotseling de kop van een enorme slang op. “Vandaag hebben de goden mij een waar feestmaal gebracht,” riep de slang. Hierop zei Hanuman: “Rama heeft mij als boodschapper naar Sita gestuurd. Wanneer ik hem nieuws over haar gebracht heb zal ik terugkomen en jouw mond binnengaan, dat zweer ik. Maar laat mij nu verder gaan.” De slang trok zich niets van het verzoek van Hanuman aan en sperde haar bek tot een lengte van drie mijl open. Hanuman op zijn beurt maakte zijn lichaam twee keer zo groot als de opengesperde bek. Vijftig mijl, zo groot maakte de slang haar bek en meteen groeide Hanuman tot een lengte van honderd mijl. Steeds als de slang haar kaken wijder opende, werd Hanuman twee keer zo groot.
Toen de geopende kaken van de slang een lengte van driehonderd mijl bereikt hadden, maakte de aap zich opeens minuscuul klein. Hij sprong haar mond binnen en meteen sprong hij er weer uit. “Ik heb mijn woord gehouden en ben uw mond binnen gegaan,” sprak Hanuman. De slang antwoordde: “Het zijn de goden die me gestuurd hebben om jouw kracht en wijsheid te testen. Iemand die zo sterk en slim is als jij, zal zeker de opdracht van Rama vervullen.” En met deze zegenwens vervolgde Hanuman zijn weg door de lucht en bereikte de overkant van de zee. De aap sprong op een heuvel vanwaar hij een goed uitzicht op Lanka had. Daar keek hij neer op de schitterende stad. De hoge stadswallen waren gemaakt van goud en bezet met edelstenen. Binnen de muren zag hij prachtige huizen, marktplaatsen en brede lanen waardoor olifanten, paarden, rijtuigen en voetgangers zich in groten getale voortbewogen. Rondom de stad stonden zwaargewapende demonen op wacht.

Hanuman wachtte tot het donker werd. Hij veranderde zichzelf in een mug en vloog ongemerkt de stad binnen. Een voor een doorzocht hij alle huizen, maar in elke woning zag hij enkel soldaten. Hij kwam bij het paleis van Ravana, vloog naar binnen en zag dat de demonenkoning op een bed lag te slapen.

Hoe hij ook zocht, Sita was nergens te vinden. Hanuman ging de tuin met Asoka-bomen in en daar zag hij eindelijk Sita. Ze had de hele nacht onder een Asoka-boom gezeten. Al die tijd had ze in zichzelf gesproken, steeds weer de deugden van Rama herhalend. Met de ogen gericht op haar eigen voeten, was zij geestelijk geheel opgenomen door de lotusvoeten van haar heer.

De aap ging tussen de bladeren in de boom boven Sita zitten en nam zijn oorspronkelijke vorm weer aan. Hij dacht even na en gooide toen de ring die Rama aan hem had meegegeven vlak voor de voeten van Sita. Zij raapte het sieraad op, keek ernaar en zag dat de naam van Rama er op sierlijke wijze in gegraveerd stond. Zij herkende de ring en raakte in de war. Maar juist op dat moment begon Hanuman met zachte stem tot Sita te spreken. Hij prees de daden en deugden van Rama. Sita was enigszins gerustgesteld. Ze begreep wel dat een goedgezind persoon in haar nabijheid was. Ze zei: “Jij die spreekt, jouw woorden zijn als nectar voor mijn oren. Waarom kom je niet te voorschijn?” Hanuman sprong uit de boom en tot haar schrik zag Sita plotseling een aap voor haar staan. “Ik ben de boodschapper van Rama. Ik ben het die de ring gebracht heeft. Rama gaf hem mee als herkenningsteken.”

“Mijn vriend,” sprak Sita, “je bent gekomen als een boot op het moment dat ik verdronk in de zee van het verdriet om de scheiding. Vertel me, hoe is het met Rama, denkt hij nog aan mij, is hij me niet vergeten?”

“Nee,” antwoordde Hanuman, “u bent degene die zijn hart en gedachten dag en nacht vullen. Hij bemint u meer dan hij ooit heeft gedaan. Wees geduldig, binnenkort zal hij komen met een leger van apen. Hij zal de demonen verslaan en dan komt hij u bevrijden. Mijn taak is nu volbracht, geef mij toestemming om u te verlaten. Ik heb een vreselijke honger en ginds zie ik de heerlijkste vruchten aan de bomen hangen.”

“Ga mijn vriend, houd je gedachten bij de voeten van Rama en geniet van de vruchten.” Met deze woorden nam Sita afscheid van de trouwe aap.

Hanuman stoof op de fruitbomen af en at naar hartelust van de vruchten. In zijn enthousiasme begon hij links en rechts bomen uit de grond te trekken. In de tuin bevonden zich vele soldaten, ze waren belast met de bewaking van Sita. Ze vielen Hanuman aan. De aap sloeg er een paar te pletter met zijn machtige vuisten. Een paar anderen vluchtten weg om hulp te halen. Steeds meer soldaten stroomden de tuin in, de overmacht was te groot. Na een woest gevecht werd Hanuman geboeid naar de troon van Ravana geleid. De demon moest lachen toen hij de aap zag en zei: “Wat is de macht waaruit jij zoveel zelfvertrouwen put om zomaar mijn tuin binnen te stappen, mijn vruchten te eten en de bomen te ontwortelen?”

“Ik ben de boodschapper van Rama. Ik at de vruchten omdat ik honger had en ik vernielde jouw bomen omdat ik een aap ben. Luister naar mij, Ravana. Het zou beter zijn als jij jouw verwaandheid eens overwon en gehoor gaf aan het advies dat ik voor je heb. Niets en niemand kan het wezen beschermen dat zich eenmaal tegen Rama heeft gekeerd. Laat Sita vrij, verlaat het pad van de ondeugd. Erken dat Rama de hoogste god is en vereer hem.”

“Zo, zo,” sprak Ravana, “ik heb nu een aap als raadgever. Wie denk je wel dat je bent om mij te adviseren wat ik moet doen. Maak een eind aan het leven van deze vlegel,” riep hij tot zijn soldaten. Van alle kanten sprongen demonen op de aap af, maar voordat ze Hanuman een haar konden krenken kwamen de ministers van Ravana tussenbeide. Ze zeiden: “Een boodschapper kun je niet doden, het is tegen de regels van de diplomatie. De trots van een aap is zijn staart. Bind in olie gedrenkte doeken om de staart van deze aap en steek hem dan in brand. Stuur vervolgens de staartloze boodschapper terug naar zijn meester.”

Op bevel van Ravana begonnen de demonen het plan van de ministers uit te voeren. Steeds als de staart bijna helemaal omwikkeld was, liet Hanuman hem een klein stukje langer groeien. Zo lang was de staart uiteindelijk, dat er in geheel Lanka geen druppel olie meer te vinden was. Onder luid gejouw en gelach stak men de staart in brand. Het moment dat Hanuman vlammen vanuit zijn staart zag opschieten, maakte hij zichzelf piepklein. Hij glipte uit zijn boeien en in een paar tellen was hij op het dak van de hoogste verdieping van het paleis geklommen. Er woei een felle wind. Terwijl hij bulderde van het lachen maakte de aap zich tien keer zo groot. Met zijn brandende staart rende hij door heel Lanka huis in huis uit, totdat de hele stad in lichterlaaie stond. Toen sprong Hanuman in de zee om zijn staart te doven. Daarna ging hij terug naar het strand waar hij bij de heensprong geland was en met een reusachtige sprong was hij weer aan de overkant van de zee. Hij vertelde zijn kameraden over zijn succes in Lanka en zo snel als ze konden reisden de apen terug naar het hof van hun koning om Rama te vertellen dat ze Sita gevonden hadden.

* * * EINDE * * *

Een kleiner beeld: Hanuman wederom in gevecht met de slang

Een kleiner beeld: Hanuman wederom in gevecht met de slang. Hoogte 30 cm.

In de ban van boomklimmer met staart
Duizenden Indiërs uit West-Bengalen zijn in de ban van een tovenaar met goddelijke krachten. De man beklimt een boom in een paar seconden, slokt trossen bananen op en beschikt naar verluidt zelfs over een staart van 33 centimeter. Volgens gelovigen is hij de reïncarnatie van de Hindische apengod Hanuman, die door miljoenen mensen vereerd wordt omwille van zijn fysieke kracht, doorzettingsvermogen en toewijding. Een plaatselijke medicijnman tempert echter het enthousiasme. “Hij klimt in bomen, gedraagt zich als een aap en is vegetarisch, maar een god is hij niet.” En die staart dan? “Niets meer dan een aangeboren afwijking”, klinkt het vastberaden. Toch staan aanbidders elke dag uren in de rij om een glimp van de mysterieuze zondaar op te vangen en als het even kan zijn staart aan te raken. Aan dat aanhangsel, dat bestaat uit veel donker haar en een beetje vlees, worden helende krachten toegewezen. Tijd nu om de tovenaar, Chandre Oram genaamd, even zelf aan het woord te laten. “Mensen hebben veel vertrouwen in mij”, aldus Oram. “Mijn staart heeft verschillende zieken er al terug bovenop geholpen. Voor zij die geloven in mij, kan ik heel veel goeds doen.” De staart brengt echter ook minder leuke effecten met zich mee. “Ik heb al bijna twintig vrouwen ten huwelijk gevraagd. Ze zien dat wel zitten, tot ik me omdraai en mijn staart laat zien. Dan moeten ze plots niets meer van me weten.” Komt er dan ooit wel een trouwpartij van? “Met de eerste vrouw die me aanvaardt zoals ik ben, stap ik in het huwelijksbootje. Anders blijf ik vrijgezel, net als de echte Hanuman.” Dokters hebben al voorgesteld zijn staart chirurgisch te verwijderen, maar daar wil Oram niets van weten. “Hij kan niet overleven zonder staart. Het is een deel geworden van zijn bestaan”, aldus zijn zus Rekha. Meer info klik: (hier)

Het kleine beeld van Hanuman.

Het kleine beeld van Hanuman.

Het kleine beeld van Hanuman.

Niet hoger dan 12 cm.

 

Het kleine beeld van Hanuman.

Detail hoofd rechterzijde.

Het kleine beeld van Hanuman.

Ook dit beeld nu frontaal.

Hanuman heeft in India de status van god. Vooral in het noorden wordt hij vurig vereerd en is hij de god tot wie vooral de krijgslieden zich wenden om de zegeningen van moed en kracht af te smeken.

De Apengod Hanuman is een hindoeïstische mythische godheid die de god Rama hielp bij de redding van zijn vrouw Sita uit de handen van Ravana, de koning van de Rakshasas. Hij komt voor in het millenniaoude heldenepos de Ramayana, symboliseert de bhakti (devotie) en is vooral populair in het noorden van India. Volgens sommige onderzoekers is de Chinese mythologische figuur Sun Wukung (Son Goku) op Hanuman geïnspireerd.

Hanuman is in het verhaal de zoon van een Apsara, een hemelse figuur genaamd Punjikasthala, die door een vloek tot Anjana, een vrouwelijke aap werd. Vandaar dat Hanuman ook wel Anjaneya wordt genoemd. Hij verkreeg volgens de Veda’s waaronder het Ramayana ook word gerekend de zegeningen van allerlei goden.

Hanuman vecht met slang of Naga

Hanuman vecht met slang.

Hanuman vecht met slang of Naga

Hanuman vecht met slang (en profile).

 

Hanuman vecht met slang of Naga

Een detailfoto van het hoofd van Hanuman.

De 3 hiervoor geplaatste foto’s betreffen een beeld dat ik overnam van Robert de J. Deze overname betrof 2 beelden. Beide beelden vertonen grote overeenkomsten met het beeld dat als eerste op deze pagina staat afgebeeld, maar zijn kleiner (deze is 36cm hoog). Al deze beelden zijn zeer gedetailleerd uitgewerkt. Helaas heeft de tand des tijds ook deze laatste beelden aangetast. Met name de hoofdtooi van Hanuman vertoont kleine beschadigingen, hetgeen slechts in beperkte mate afbreuk doet aan de kwaliteit van beide beelden.

Hanuman met de apen Robert

Hanuman vecht met de apen.

Hanuman met de apen Robert

Hanuman hetzelfde beeld.

 

Hanuman met de apen Robert

Wat een lief kopje hebben ze soms toch.  Integendeel !!

 

Hanuman met de apen Robert

En een afgebroken staart kan er weer worden aan gezet. (Eigen restauratie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit beeld (de 3 foto’s hierboven) betreft het tweede beeld dat ik van Robert overnam. Het is 50cm hoog en heeft ook een kleine beschadiging. De staart van de bovenste aap is afgebroken. Ik twijfel of dit een Hanuman betreft, maar ik ken de verhalen hieromtrent niet allemaal, dus het kan er alsnog best een zijn. Reden voor mijn twijfel: Het betreft hier een gevecht tussen twee vrijwel identieke figuren en het gebit van de Hanuman (meestal de bovenste figuur) wordt in de regel afgebeeld met snijtanden en twee lange hoektanden (zie alle beelden hierboven). Deze beide figuren hebben enkel punttanden. Kijk eens naar de vacht van de bovenste figuur en zie hoe fraai en gedetailleerd deze is uitgewerkt. Het wekt wat verwondering dat de apen daarentegen slechts globaal en grof zijn uitgewerkt. Als iemand mij hierover meer zou kunnen vertellen, houd ik mij aanbevolen !!!

Hanuman groot coromandel 1

Deze solitaire Hanuman kocht ik via een veiling.

Hanuman coromandel 02

Dit soort beelden wordt niet echt vaak aangeboden.

 

Hanuman coromandel 03

Dit beeld is circa 40 cm. hoog. Hier heeft hij een enigszins katachtig uiterlijk.

 

Hanuman coromandel 04

Op de een of andere manier heeft deze Hanuman wel een vrolijke uitstraling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Sukla Chaitra. April. Viering van de geboortedag van de apengod Hanuman. Hij was de trouwe volgeling en helper van Rama uit de Ramayana.

Een hindoe feestdag ter ere van de geboorte van Hanuman. Na Rama is, onder hindoes, Hanuman (de aapgod) de meest populaire godheid. Zijn populariteit dankt hij aan zijn alom in het epos Ramayana uitvoerig beschreven daden van moed en beleid en aan zijn edele eigenschappen van trouw en kuisheid. Hij wordt als de meest ideale aanhanger en als trouwe, onbaatzuchtige en toegewijde dienaar van Rama beschouwd.

Door de vrome Hindoe wordt hij aangeroepen als beschermer tegen en verdrijver van kwade geesten en demonen. Tijdens diensten wordt uit de Hanuman-chalisa (loflied aan Hanuman) voorgelezen en wordt zijn jhandi (vlag aan een bamboestok) geplant.

Opvallend veel beelden van Hanumannen zijn gemaakt van coromandel. Geen idee waarom dat is of dat dit daadwerkelijk ook zo is. Misschien loop ik er toevallig vaak tegen aan, kan natuurlijk ook. De twee hieronder afgebeelde beelden kocht ik van E. Cossee in Hoogvliet. Ze waren van zijn schoonvader geweest die een fraaie collectie bezat. Ik heb een deel van de collectie gezien en er zaten prachtige beelden bij. De man had zeker kijk op kwaliteit en ik prijs mij gelukkig deze beelden nu in mijn collectie te mogen hebben.

Hanuman Coromandel en zeer gedetailleerd gesneden.

Coromandel en zeer gedetailleerd gesneden.

 Hoogvliet beeld nr 2

Hanuman hoogte 27 cm.

 

Hanuman Hoogvliet beeld

Hanuman

Hanuman Hoogvliet beeld

Hanuman 

Hanuman Hoogvliet beeld

Hanuman

Hanuman Leiden 01

Het glasachtige effect van coromandel dat net met olie werd opgepoetst. Hoogte 21 cm.

 

Dit beeld is bijna half om half rood : zwart. In gevecht met 1 enkele Naga. Houtsoort: Mahonie ?

 

 

 

 

 

Soms is ruilen een mooie manier om aan een beeld te komen.

Deze Hanuman verkreeg ik van A. Pijnenburg

Deze Hanuman verkreeg ik van een kennis. Hij vond dat dit beeld beter in mijn collectie past dan in de zijne. Het beeld is gedetailleerd gesneden en 42 cm. hoog.

Hanuman sculpture, van waarschijnlijk teakhout

Het gaat om een Hanuman sculpture, van waarschijnlijk teakhout. Het is op zeker een wat ouder beeld. De voorstelling betreft Hanuman in gevecht met 2 Naga’s.

 

Hanuman met 1 aap

Op Marktplaats werd dit Hanumanbeeld aangeboden als een poortwachter. Daar is dit beeld naar mijn mening niet voor bedoeld. Hanuman is de apengod en bij veel van de voorstellingen zijn deze apen dan ook aanwezig. Houtsoort: waarschijnlijk mahonie.

Hanuman coromandel 04

Hanuman in veel gevallen afgebeeld in gevecht met slangen, of naga’s of, zoals in dit geval met een Hanumanachtig wezen. Het verschil tussen Hanuman en dit wezen zit in het gebit (de hoek- en voortanden). Wie het andere wezen is, daar ben ik nog niet achter. Hoogte 46 cm.

Wikipedia: “De broers zoeken naar Sita en gaan zuidwaarts, het is lente en Rama denkt aan Sita. Ze zien een berg en een aap spreekt het tweetal aan, ze vertellen op zoek te zijn naar Sita. De aap maakt een knieval voor Rama en zegt zijn dienaar Hanuman te zijn, de eerste minister van Sugriva de apenkoning. Rama en Lakshmana worden naar de koning gebracht boven op de berg en de apenkoning vertelt dat hij door zijn broer uit het paleis verdreven is. Rama belooft deze broer te doden en Sugriva verschijnt, waarna Sugriva hem herkent. Rama schiet de broer dood en Sugriva keert terug in het paleis, hij laat een aantal apen onder leiding van Hanuman op zoek gaan naar Sita. Rama geeft een ring aan Hanuman, deze ring is een gift voor Sita.”

Ramayana: “Jawel, en dat deed hij ook met behulp van de apengeneraal Hanuman. Deze wist heimelijk het paleis van Rawana binnen te dringen en hij vond Sita, in gezelschap van Trijata. De beide vrouwen geloofden eerst niet dat Hanuman in opdracht van Rama gekomen was maar toen de apengeneraal een ring toonde die Sita ooit aan Rama gegeven had, werden zij van zijn oprechtheid overtuigd. Op haar beurt vroeg zij Hanuman een kettinkje, dat Rama haar eens schonk, aan haar man te brengen en hem te berichten dat zij leefde en het goed maakte, maar wanhopig op zijn bevrijdende hulp wachtte.

Hanuman met ring 01

Hanuman met ring

Hanuman met ring

Hanuman met ring

Hanuman met ring

Hanuman met ring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin april 2014 zag ik op Marktplaats een aantal Balinese beelden aangeboden, waaronder ook een Hanumanbeeld. Op zich leek het me wel een apart beeld, want het zag er ondanks de wat matige foto wel interessant uit. Vooral de draak die boven Hanuman uittorent is indrukwekkend. Doordat het beeld op Marktplaats nog vrijwel bovenaan stond kon ik daaruit opmaken dat de advertentie er nog niet zo lang op stond. In de advertentie stond iets van “per beeld bieden vanaf 50 euro”. Ik stuurde dus een mailtje waarin ik vroeg het beeld voor mij te reserveren en omdat het beeld in Zoetermeer te koop stond kon ik vragen: “Zeg maar wanneer ik kan langs komen”. Toen ik na enig heen en weer mailen uiteindelijk bij de verkoper in huis stond, bleek de zoon het beeld voor zijn ouders te verkopen, die nog midden in de verhuizing naar deze nieuwe woning zaten. Het beeld moest uit de berging worden opgehaald. Toen ik het beeld voor het eerst zag was ik verbaasd over de grootte er van. Het bleek circa 80 cm. hoog en ook zo’n 80 cm. breed. Het is uitermate fijn gesneden en wanneer je goed kijkt zie je dat het beeld tot in details fijn is uitgewerkt. Ieder grote schub van de draak is bewerkt en ook de slang die Hanuman met z’n linkerhand vasthoud is van details voorzien. Jammer is dat een van de hoorns op de kop van de draak beschadigd is en er een zelfs helemaal ontbreekt. Ook heeft de draak een soort klein gewei, dat aan de rechterzijde afgebroken is. De vijf grote hoorns blijken los te zijn aangebracht en dat bracht me op het idee om een kennis te vragen, om wanneer hij eind april 2014 naar Bali gaat een paar onderdelen voor dit beeld voor mij bij te laten maken. Ik heb detailfoto’s gemaakt en hij heeft die daar laten zien. Helaas is het hem niet gelukt de onderdelen te laten maken.

Hanuman vecht met draak

Toen ik het beeld voor het eerst zag was ik verbaasd over de grootte er van. Het bleek circa 80 cm. hoog en ook zo’n 80 cm. breed. Het is uitermate fijn gesneden en wanneer je goed kijkt zie je dat het beeld tot in details fijn is uitgewerkt.

Ik vraag altijd aan een verkoper of hij  info voor me heeft over het betreffende beeld. Die info bleek uiterst summier. Het beeld werd circa 10 jaar geleden door de ouders op Bali in Ubud aangekocht en na onderhandelen werd een prijs van 1.000 Amerikaanse dollars overeengekomen. Daarna moest het beeld dat circa 20 kg. weegt nog naar Nederland worden verscheept. De zoon wist nog te melden dat zijn ouders altijd uiterst kritisch waren op de kwaliteit en dat dit dus wel één van de betere beelden zou moeten wezen. Wanneer je dit beeld zet naast het andere grote en ook prachtige Hanumanbeeld aan het begin van deze pagina, dan is dit beeld vele malen meer en beter gedetailleerd en meer verfijnd uitgewerkt. Het zijn gewoon twee totaal verschillende stijlen.

Het beeld is ook nog eens heel duidelijk gesigneerd, op een goed zichtbare, maar niet hinderlijke plaats: WY. TAMA: MUKTI – SINGAPADU.

In onderstaande galerij nog wat foto’s van dit beeld.

Hieronder volgt dan een prachtig samengesteld beeld uit de Ramayana, waarschijnlijk ook het Hanuman verhaal:

Translate »