Selecteer een pagina

Krokodillen

Krokodillen

Op dit moment zijn er nog 25 krokodilachtigen bekend. Zie deze lijst van krokodilachtigen klik: hier. Info van Wikipedia.

De krokodillen (Crocodylidae) zijn een familie uit de orde krokodilachtigen (Crocodilia). Onder deze familie bevinden zich de grootste soorten, en ook enkele afschrikwekkende uitgestorven soorten. Er zijn 15 soorten waarmee het van de 25 soorten krokodilachtigen de grootste groep is. Alligators, kaaimannen en gavialen zijn wel krokodilachtigen maar behoren tot andere families.

Alligators zijn een onderfamilie van de familie alligators en kaaimannen (Alligatoridae). Er zijn acht moderne soorten krokodilachtigen die tot de familie der alligators behoren, maar slechts twee soorten zijn ‘echte alligators’ en behoren tot de Alligatorinae en het geslacht Alligator. De overige zes soorten behoren tot de onderfamilie kaaimannen (Caimaninae).

Kaaimannen of kaaimans (Caimaninae) zijn een onderfamilie van de familie alligators en kaaimannen (Alligatoridae). Het zijn krokodilachtigen die alleen voorkomen in Zuid-Amerika, vrijwel uitsluitend in het noorden en noordoosten. Kaaimannen hebben altijd stevige buikplaten die elkaar overlappen, en verschillen hiermee van alle alligators en krokodillen.

De gavialen (Gavialidae) zijn een familie van krokodilachtigen (Crocodilia). De bekendste soort is de 7 meter lange gangesgaviaal. In de prehistorie leefden drie enorme soorten: in het Plioceen waren er de 10 meter lange Gavialosuchus, de tot 10 meter lange Gryposuchus en de 12 meter lange Rhamphosuchus. In 2007 werd echter ook de valse of onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii), die ook een verlengde bek heeft, aan deze familie toegevoegd. Omdat de onechte gaviaal hiervoor tot de familie echte krokodillen behoorde, verwijst veel literatuur nog naar de oude situatie.

Kaaiman zoals ik die in 1980 in Suriname in een park aantrof.

Een kaaiman zoals ik die in 1980 in Suriname in een park aantrof.

yacarékaaimannen

Het verblijf voor onze jonge Yacaré kaaimannen die we jarenlang bij Intratuin Zoetermeer aan de Voorweg hebben mogen onderbrengen.

yacarékaaimannen

Een aantal jaren later zijn ze flink gegroeid en zitten ze inmiddels in een totaal ander verblijf.

yacarékaaimannen

Dat verblijf is geweldig uitgevoerd en volledig aangepast aan de toekomstige wensen van de dieren.

De yacaré-kaaiman
De yacarékaaimannen (Caiman crocodilus yacaré) leven oorspronkelijk in centraal Zuid-Amerika; met name in Paraguay. Deze kaaiman wordt daarom ook wel de Paraguayaanse kaaiman genoemd. Er wordt veel op deze soort gejaagd vanwege de huid. Daardoor is de soort nu bedreigd en staat genoteerd in de appendix 11 van Cites. Dat betekent dat er alleen met toestemming van het land van herkomst handel in deze soort mag plaats vinden. Op grond van éigen regelgeving mag in de Verenigde Staten deze soort helemaal niet meer worden verhandeld. De vier dieren van de stichting Herpetologisch Educatief Centrum te Zoetermeer (H.E.C.) destijds waren afkomstig uit nakweek van Burgers’ Bush van augustus 1992 en werden in fokleen beschikbaar gesteld.
Deze soort kan 2,5 tot 3,5 meter lang worden. Een lengte die zij in ongeveer 6 tot 8 jaar kunnen bereiken. De mannen worden groter dan de vrouwen en hieruit bestaat het voornaamste geslachtsonderscheid. Het verschil in grootte in het jeugdstadium is meestal het gevolg van dominantie en de gezondheidstoestand van de dieren. Het zegt echter nog niets over het geslacht.
Van nature eet deze kaaiman hoofdzakelijk slakken en vis. De dieren van de stichting Herpetologisch Educatief Centrum werden voornamelijk met vis en insecten gevoed. Ze kregen meestal om de dag te eten. Naar verwachting zullen jonge dieren het eerste jaar doorgroeien tot circa 80 cm en het tweede jaar tot circa 1.20 meter.
In de natuur vervullen kaaimannen een belangrijke selecterende functie. Zij vangen zieke, zwakke en ook gewonde dieren en houden daardoor andere soorten gezond. Gezonde prooien zullen zij slechts bij uitzondering te pakken kunnen krijgen.
In de natuur planten kaaimannen zich voort in de regentijd, van december tot mei. Bij een lengte van ongeveer anderhalve meter zijn de vrouwen geslachtsrijp. Zij bouwen een nestheuvel en leggen zo’n 20 tot 40 eieren. De jongen worden meestal rond maart geboren. De moeder helpt ze bij het uitkomen. Door ‘kwaken’ houden de jonge kaaimannen contact met hun moeder die ze de eerste weken nog bewaakt.
In het algemeen kan worden gesteld dat krokodillen niet geschikt zijn voor het houden door de gemiddelde terrariumliefhebber.

Nijlkrokodil in Blijdorp

Een Nijlkrokodil in het krokodillenverblijf van Blijdorp, augustus 2009. Je kunt je zo’n dier toch niet in een terrarium thuis voorstellen mag ik hopen.

De filmpjes over deze gigantische en indrukwekkende krokodillen zijn overbekend. Toch is het goed om deze beelden nog eens in gedachten te nemen voordat je aan de aanschaf van een dergelijk dier mocht overgaan. Het kan even duren, maar onder goede omstandigheden groeien krokodillen binnen de kortste keren een terrarium uit. Dan zijn de opvangcentra over het algemeen de klos. De moderne dierentuinen zijn er niet meer op ingesteld om overschotten van dit soort dieren nog in hun collecties op te nemen. Dus gewoon niet aan beginnen. Ik vind ook dat dit soort dieren niet meer op beurzen en in winkels zou moeten mogen worden aangeboden. Wie meent een dergelijke diersoort verantwoord onder te kunnen brengen zou hiervoor bewijs moeten leveren waarna de dieren, na officiële goedkeuring,  op bestelling geleverd zouden kunnen worden. Nu komen ze nog veel te vaak in handen van vaak goedwillende amateurs terecht.

https://www.youtube.com/watch?v=CYyeiDTW89U

Translate »