Selecteer een pagina

REPTILION

EEN REPTIELENHUIS IN ZOETERMEER !!!

Mijn ideaal is geweest om van mijn hobby mijn werk te maken en in 1990 ontstond bij mij het idee om te proberen in Zoetermeer een reptielenhuis te realiseren. Ik heb toen mijn plannen uitgebreid verwoord in een voorstel dat ik met een begeleidende brief d.d. 18 juli 1991 bij alle wethouders van de Gemeente Zoetermeer bij hen thuis in de brievenbus heb gedeponeerd. Mijn plan werd in z’n algemeenheid goed ontvangen en er werd  ruimte voor het project gereserveerd op het toenmalige Floriadeterrein in Zoetermeer in het huidige Rokkeveen. Mijn contactpersoon bij de gemeente in die tijd was Ger de Wit.

De zelfgemaakte  brochure.

De zelfgemaakte  brochure die ik bij alle wethouders van de Gemeente Zoetermeer thuis in de brievenbus heb gedeponeerd.

Ik werkte toen bij de Rijksgebouwendienst en ik kreeg daar hulp van de architecten Rob Stringa en Charles van Marrelo. Zij schetsten het eerste en tweede ontwerp en maakten de globale kostenraming voor het eventuele nieuwbouwpand. Ik kreeg in Zoetermeer eerst Fred Worrell van Worrell & Partners en later de heer Peter Mathot, regiodirecteur van de Rabobank achter mij en er werd een haalbaarheidsrapportage gemaakt door Deloitte en Touche die er veelbelovend uit zag. Het project was wel populair en bekend in Zoetermeer. Wekelijks stond er wel iets over in de krant en Radio West besteedde er heel vaak aandacht aan.

Hier ontstond het idee, bij de hobby thuis.

Hier ontstond het idee, bij de hobby thuis. Mijn ideaal is altijd geweest om van mijn hobby mijn werk te maken.

Aan de Muzenstraat in Den Haag, in een leegstaand pand van de Rijksgebouwendienst, begon ik met het verzamelen van reptielen en amfibieën met de bedoeling om een collectie dieren op te bouwen en om alvast een opvangfunctie voor de A.I.D. te kunnen realiseren. Dat deed ik daar met medewerking van twee vaste vrijwilligers: Hans Pabst en Henk ten Hove, die daar regelmatig de boel verzorgden. Hans Pabst werd voor de periode van een jaar bij mijn project gedetacheerd door het toenmalige Ministerie van Landbouw en Visserij. Om het Zoetermeerse publiek warm te krijgen voor het project organiseerde ik van 10 t/m 17 april 1993 een vogelspinnententoonstelling bij Intratuin Zoetermeer die een geweldig succes werd en 1 februari 1995 opende Martin Gaus het voormalige Trefpunt, waarin ik een voorlopig Reptielenhuis startte met medewerking van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die zich inmiddels hadden aangemeld. Hoewel er in de loop der tijd veel trouwe vrijwilligers zijn geweest wil ik er een paar noemen die van meet af aan betrokken zijn geweest: Hans Pabst, Henk ten Hove, Arnold de Gans, Marco ’t Hart, Marco Burgers, Michael Verhoeven, Chantal Haneveld, Vincent Hijkoop, Alfons en Maria, Rop en Shirley, en Stefan Visser. Later: Jorinde, Danielle, Regina, Robert Steiger en vele anderen die ik niet allemaal kan noemen. In die tijd waren ook mijn vrouw en mijn beide stiefdochters dochters nauw betrokken en actief. Met medewerking van Ernest en Marijke Wijnants heb ik nog een superloterij georganiseerd om geld voor het project te genereren.

Tijdens de ontwikkeling van het Reptilion project ontstond er nog een ander natuur-educatief project, dat van Serge van Doesum: Aqua Hollandia. Samen hebben wij nog intensief inspanningen gepleegd om beide projecten op 1 locatie te realiseren. Hierbij is ook de locatie Noord AA in Zoetermeer nog ter sprake geweest.

Het ’tijdelijke’ Reptilion aan de Dorpsstraat 175 te Zoetermeer is nooit een groot succes geworden. Achteraf gezien had ik er misschien beter nooit aan kunnen beginnen. Het gaf geen goed beeld van wat mij met het nieuwbouwproject voor ogen stond. Wat daar wel heel goed liep waren de kinderpartijtjes in de weekenden en op woensdagmiddag, daar viel best een boterham mee te verdienen. Omdat er in de loop der tijd een huurschuld ontstond heb ik dit pand in Zoetermeer helaas na 3 jaren alweer moeten verlaten. Ik heb getracht een doorstart te maken in Rijswijk Z.H., in een pand van en naast de Darling Market. Wederom heb ik Martin Gaus bereid gevonden om in december 1997 de opening van het nieuwe Reptilion te verrichten. Met, volgens mij, gepaste trots kijk ik terug op de kwalitatieve staat van deze expositie. Met medewerking van de vrijwilligers is daar in zeer korte tijd een fantastische permanente expositie neergezet met verblijven die er prachtig uitzagen en prima huisvesting boden aan de dieren in de collectie. Helaas, mede als gevolg van het niet nakomen van gemaakte afspraken door de eigenaar van de Darling Market, is ook dit project niet levensvatbaar gebleken en moest ook hier alles na een jaar weer definitief worden gesloten.

In die tijd was er nog even sprake van een nog groter project, Ecoworld, dat op Vlietlanden bij Voorschoten zou kunnen worden gesitueerd, maar ook dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Ik bleek hierbij op het verkeerde been te zijn gezet door een oplichter. Daarna heb ik het hele idee laten varen en ben ik aan de slag gegaan bij de Haagse Hogeschool. Het is een waardevolle maar ook dure ervaring geweest want aan het eind van de rit zat ik met een enorme schuld. Gelukkig heb ik die schuld door eigen saneringsonderhandelingen tot een minimum kunnen terugbrengen en met medewerking van mijn moeder heb ik alle schuldeisers tevreden kunnen stellen door betaling van een klein percentage van de totale schuld. Wat ik wel als triest heb ervaren is dat de gemeente Zoetermeer uiteindelijk niet bereid bleek om van haar aanspraak op het bedrag van de huurachterstand af te zien. Ik heb daar nog jarenlang aan moeten afbetalen. Nu, jaren later, ben ik er nog steeds van overtuigd dat het Reptilion voor Zoetermeer een aantrekkelijke, mede gezichtsbepalende attractie had kunnen worden. Wat ik wel leuk en opmerkelijk vind is dat ik vandaag de dag nog steeds door vreemden wordt aangesproken met: “U bent toch die man van de reptielen?”.

Hieronder vind je een presentatie die ik heb gemaakt voor de vrijwilligers van toen, die zich altijd trouw hebben ingezet voor het project. Wel even “Full screen” zetten en handmatig doorklikken.

http://www.slideshare.net/bllaurens/reptilion-voorstelling

Deze presentatie, heb ik gemaakt voor de vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de activiteiten van de stichting H.E.C. en het Reptilion. Het is er een waar je wel een klein half uurtje voor moet gaan zitten en hij is nog niet eens helemaal af. Ik hoop deze nog eens helemaal af te ronden, maar hij geeft wel heel veel onderdelen weer van een periode waarin wij met z’n allen bezig zijn geweest een droom te verwezenlijken. !!! Sommige foto’s zijn niet helemaal scherp en dat is jammer, maar scannen en het daarna in SlideShare plaatsen kostte nu eenmaal wat kwaliteit. In veel gevallen gaat het om de “sfeer”. Veel plezier !!! (Wel even “full screen” zetten).

Leiocephalus personata

Leiocephalus personata.

EEN REPTIELENHUIS IN ZOETERMEER !!!.
Bart L. Laurens initiatiefnemer

Inleiding
Over reptielen en amfibieën is bij een groot publiek betrekkelijk weinig bekend.

Het zijn dieren die vaak in de sfeer van het “griezelige” worden getrokken. Onbekend maakt onbemind. Met name slangen worden vaak afgeschilderd als enge, gladde, griezelige en gevaarlijke dieren. Bij nadere beschouwing blijken slangen echter helemaal niet eng, maar na een eeuwenlange evolutie, perfect toegerust om in een vijandige wereld te overleven.

Kortom, reptielen en amfibieën, koudbloedigen in het algemeen, blijken uiterst interessante dieren die de aandacht dubbel en dwars waard zijn. Wie zich verdiept in de wereld van de reptielen en amfibieën blijkt zich te begeven op een pad in de natuur dat naar vele onverwachte wonderen leidt.

Vooral bij kinderen spreken deze dieren sterk tot de verbeelding.

De tijd is rijp om nu in Zoetermeer een reptielenhuis te realiseren. Burgemeester en wethouders van Zoetermeer hebben zich inmiddels bij brief d.d. 3 juni 1992 in principe bereid verklaard aan
de realisatie van een reptielenhuis mee te werken en zullen de benodigde grond à circa een hectare voor een symbolisch bedrag aan de nieuw opgerichte stichting “Herpetologisch Educatief
Centrum” in eigendom overdragen. Hierdoor “sponsort” de gemeente een bedrag van ruim twee miljoen. Deze positieve opstelling vormde het startsein om sponsors te gaan interesseren voor de realisatie van dit project.

Om allerlei redenen zullen veel reptielen en amfibieën niet meer mogen worden geïmporteerd, zodat veel mensen hierdoor de mogelijkheid zal worden ontnomen ooit persoonlijk met deze dieren kennis te maken.

Voor Zoetermeer, dat qua ontwikkeling nog steeds “in de lift” is, een buitengewone kans om met dit reptielenhuis haar natuur-educatieve en recreatieve mogelijkheden uit te breiden. Nergens anders dan in Zoetermeer, een groeiende stad met véél jeugd, véél ambities en gunstig gelegen in de regio, zou een project als dit reptielenhuis méér kans van slagen hebben.

Voorbeeld van een open bak

Voorbeeld van een open bak met Koreaanse vuurbuikpadden en Chinese danio’s.

Een hoekje met terraria in de Reptilion expositie aan de Dorpsstraat in Zoetermeer.

Een hoekje met terraria in de Reptilion expositie aan de Dorpsstraat in Zoetermeer.

MOTIVATIE

Er zijn heel wat argumenten aan te voeren voor het juist nu realiseren van een reptielenhuis in Zoetermeer.

We leven in een tijd waarin het directe contact met de natuur verloren gaat. Het kappen van regenwoud, oprukkende industrieën, oorlogen, milieurampen en dergelijke vernietigen de natuur om ons heen. De verstedelijking in Nederland versterkt het effect van vervreemding. De hang naar contact met de natuur uit zich o.a. door het op grote schaal houden van allerlei huisdieren en het verzorgen van o.a. aquaria en terraria. Kinderen kennen veel diersoorten nog alleen maar van plaatjes. Direct contact met een dier levert vaak een totaal ander beeld op en draagt bij tot een beter gevoel voor de natuur.

Reptielen en amfibieën spreken tot de verbeelding. Toch is er in brede kring betrekkelijk weinig over bekend. Een reptielenhuis zou een groot publiek uitgebreid kunnen informeren en veel
vooroordelen kunnen wegnemen.

De interesse voor reptielen en amfibieën, uit pure liefhebbers-overwegingen, is in de loop der tijd de basis gebleken voor de wetenschappelijke kennis op dit gebied. Vrijwel álle huidige
herpetologen hebben als liefhebber met deze tak van de biologie kennis gemaakt. Vanuit de liefhebberij wordt een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke kennis. Een reptielenhuis kan hierbij een ondersteunende rol spelen.

Veel reptielen en amfibieën leven van nature al in betrekkelijk kleine biotopen, waardoor ze in een aangepast terrarium uitstekend tot hun recht kunnen komen. Vanwege hun schuwheid en veelal teruggetrokken levenswijze zijn ze in de natuur vaak moeilijk te observeren, terwijl dat in terraria meestal uitstekend gaat. Véél reptielen en amfibieën gedijen in terraria zó goed, dat ze moeiteloos tot voortplanting overgaan.

Andere reptielenhuizen, ver uit de buurt van Zoetermeer, hebben hun bestaansrecht inmiddels aangetoond. Het gaat met deze reptielenhuizen goed, de bezoekersaantal/en stijgen.

De gemeente Zoetermeer is voornemens om in Rokkeveen-West een natuur/milieu educatief gebied te realiseren. Een reptielenhuis zou hier perfect op aansluiten.

Reptilion Phelsuma klemmeri

Phelsuma klemmeri.

Reptilion Vipera a. ammodytes

Vipera a. ammodytes.

Reptilion Nakweekdier Vipera a. ammodytes

Nakweekdier Vipera a. ammodytes.

FUNKTIES

Educatieve functie
De educatieve functie van het reptielenhuis behoeft geen betoog. De collectie zal zo zoveel mogelijk aansluiten op lesmethoden die er in Zoetermeer door het onderwijs worden gebruikt.

Opvangfunctie
Als gevolg van de toegenomen interesse van particulieren voor exotische dieren worden helaas steeds vaker reptielen en amfibieën illegaal geïmporteerd. Deze worden regelmatig door de Algemene Inspectie Dienst (A.I.D.) in beslag genomen en, in afwachting van de afwikkeling van de juridische procedure, in opvangcentra ondergebracht. Zoetermeer ligt voor de A.I.D. bijzonder gunstig tussen de luchthavens Schiphol en Zestienhoven. Veel onnadenkende en onwetende liefhebbers kopen impulsief soms dieren die op termijn in een terrarium door hen niet te houden blijken.

Conserverende functie
Veel reptielen en amfibieën worden in hun natuurlijke biotopen door inmiddels wel bekende oorzaken met uitsterven bedreigd. Het is mogelijk dat soorten in het regenwoud uitgestorven zullen zijn, nog vóórdat ze door wetenschappers worden ontdekt. Een reptielenhuis in een moderne opzet, kan een grote bijdrage leveren aan de uitbreiding van kennis over het houden en tot voortplanting brengen van reptielen en amfibieën.

Recreatieve functie
In Zoetermeer is grote behoefte aan mogelijkheden voor recreatie. Ook voor mensen die niet diepgaand in reptielen en amfibieën zijn geïnteresseerd biedt het reptielenhuis, weer of geen weer, de mogelijkheid voor “een paar uurtjes uit”.

Sociale functie
Wanneer er een horeca-hoek wordt gerealiseerd, waar een kop koffie of iets dergelijks kan worden genuttigd, zal het een ontmoetingscentrum vormen voor natuurliefhebbers. Op informele wijze, maar ook door het organiseren van lezingen en andere instructies, kan informatie tussen liefhebbers worden uitgewisseld.

Natuurbescherming
Allerlei actuele zaken zullen met behulp van audiovisuele middelen onder de aandacht worden gebracht en er kan worden meegewerkt aan nationale en internationale hulp en natuurbeschermings-projecten. Het reptielenhuis zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan een stuk “bewustwording” ten opzichte van de natuur.

Reptilion Chrysolopea ornata

Chrysolopea ornata.

Reptilion Agama agame: Kolonistenagame, moeilijke dieren

Agama agame: Kolonistenagame, moeilijke dieren.

Reptilion Mabuya quinquetaeniata

Mabuya quinquetaeniata.

BEREIK

Algemeen
Vanwege de uiteenlopende functies die het reptielenhuis zal vervullen kan een zéér groot plaatselijk, regionaal en zelfs landelijk publiek worden bereikt. Er kunnen uiteenlopende
doelgroepen worden bereikt, variërend van jeugd tot bejaarden. Het reptielenhuis zal gespecialiseerde liefhebbers aantrekken, maar ook een louter recreatief gericht publiek.

Zoetermeer
Vanwege de educatieve functie van het reptielenhuis ligt het voor de hand om zowel basisscholen als scholen van het voortgezet onderwijs te benaderen. Zoetermeer heeft 49 basisscholen, 6 buitengewoon lager onderwijsscholen, 9 scholen voor voortgezet onderwijs en 4 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Een enquête bij het basisonderwijs heeft de belangstelling daar voor het reptielenhuis voldoende aangetoond.

Enkele opmerkingen van leerkrachten:
“Leuk om kinderen dieren in nagebootste biotopen, dus in een bijna natuurlijke omgeving, in een terrarium te kunnen laten observeren “.
“Perfect om kinderen in de gelegenheid te stel/en om te voelen hoe de huid van een reptiel nu werkelijk aanvoelt”.
“Een goed idee om ál/e inheemse reptielen en amfibieën eens in levende lijve te kunnen bekijken”.
“Leuk om in een dergelijke omgeving een project over reptielen te kunnen doen”.
“Veel leerkrachten spraken de hoop uit dat de toegangsprijs niet te hoog zal zijn, zodat meerdere keren per jaar met verschillende groepen een bezoek kan worden gebracht”.
“Eindelijk een ècht Zoetermeers project waar we wat aan hebben!”.

Reptilion Boa constrictor

Boa constrictor.

Reptilion Stand op minorbeurs

Stand op de Minorbeurs in Den Haag.

Reptilion Bart met Python mollurus bivittatus

Bart met Tijgerpython, Python mollurus bivittatus.

Reptilion Litoria caerulea

Koraalvingerkikker, Litoria caerulea.

Zo klein waren de kaaimannen toen ze van de Burgers' Bush kwamen.

Zo klein waren de kaaimannen toen ze van de Burgers’ Bush kwamen.

Bekendheid
Gegeven het Nederlandse klimaat zal een overdekte attractie als deze in àlle jaargetijden veel bezoekers trekken. De belangstelling voor het reptielenhuis zal snel gewekt zijn vanwege het interessante onderwerp en ook vanwege het ontbreken van alternatieven in de regio. Pasgeboren reptielen en amfibieën, die al gauw mogen worden verwacht, halen probleemloos de regionale pers. In de praktijk blijkt een reptielenhuis vlot lokale èn landelijke bekendheid te genieten.

Landelijke bekendheid
Om landelijk bekendheid te verkrijgen zal contact worden gezocht met de landelijke organisatie voor VVV-kantoren, de ANWB, de ANVR, het Nederlands Bureau voor Toerisme en de NS (dagtochten!). Touroperators zullen worden benaderd met het verzoek het reptielenhuis in hun arrangementen op te nemen. Een mogelijkheid is: “Een halve dag bezoek reptielenhuis gecombineerd met een halve dag winkelen in Zoetermeer! Uiteraard zal het reptielenhuis worden opgenomen in de “Gids voor school- en verenigingsreizen” .
Het zal aan het imago van Zoetermeer zeker een positieve bijdrage leveren. In verenigingsbladen van gespecialiseerde liefhebbers zal uitgebreid over het reptielenhuis worden gepubliceerd.

Internationaal
Gegeven het beperkte aantal goede reptielenhuizen in Nederland, maar ook in Europees verband, mag worden verwacht dat er internationale belangstelling voor het reptielenhuis in Zoetermeer zal ontstaan. Dit aspect mag zéker niet worden vergeten. Er is een enorm potentieel aan Duitse, Belgische en Franse terrariumliefhebbers dat via de verenigingsbladen zal worden geïnformeerd.

LOCATIE

Zoetermeer als locatie
De gemeente Zoetermeer onderzoekt momenteel twee locaties in Rokkeveen-West, ná de Floriade, als mogelijke vestigingsplaats voor het reptielenhuis. Het project zal bij voorkeur worden gesitueerd in de nabijheid van de nieuwe Stadsboerderij en de poldertuinen, waardoor deze projecten elkaar daar zullen versterken en gebruik kan worden gemaakt van gemeenschappelijke parkeervoorzieningen. Dit gebied is bestemd voor zéér intensieve recreatie.

Zoetermeer ligt uiterst gunstig in de regio en is landelijk gezien goed bereikbaar zowel met openbaar vervoer als met de auto. Het ligt voor automobilisten gunstig aan de A12 en er is op acceptabele loopafstand zowel een sprinterstation als een landelijk NS-station. Er zijn voldoende goede instroomwegen gepland naar het betreffende recreatiegebied.

Zoetermeer telt nu (op het moment van dit initiatief) meer dan 100.000 inwoners en ligt centraal in de Randstad waardoor het regionale bezoekerspotentieel ruim boven de 1.500.000 ligt.

Omdat het de bedoeling is álle inheemse reptielen en amfibieën in de collectie op te nemen kan bij de educatieve projecten worden aangesloten bij de in het recreatiegebied geprojecteerde
poldertuinen. Dit reptielenhuis kan qua functies perfect worden verweven in de totale doelstelling van dit natuur-educatieve gebied.

Naamsbekendheid; prijsvraag
Teneinde het reptielenhuis in geheel Zoetermeer en omgeving op een indringende en effectieve manier snel grote bekendheid te geven zou een prijsvraag kunnen worden uitgeschreven voor een
geschikte naam voor het reptielenhuis. Hier zouden dan zéér nadrukkelijk de basisscholen bij moeten worden betrokken.
De prijsvraag zou uitgebreid moeten worden aangekondigd in de regionale pers.

Reptilion Een plaatje van het regenwoud

Een plaatje van het regenwoud.

Reptilion Namib woestijn

Namib woestijn.

Reptilion Een deel van de maquette met de thema-blokken op de scheiding tussen de biotopen.

Een deel van de maquette met de thema-blokken op de scheiding tussen de biotopen.

Reptilion Arjan geeft info over vogelspinnen

Arjan de Weger geeft info over vogelspinnen.

Reptilion De krokodillen moeten weg bij Intratuin Zoetermeer

De krokodillen moeten uiteindelijk weer weg bij Intratuin Zoetermeer.

VRIENDENKRING

Inmiddels is er een vereniging “Vriendenkring Reptielenhuis Zoetermeer i.o.” opgericht. Deze vriendenkring streeft er in dit stadium naar gelden te verzamelen om de aanloopkosten voor de realisatie te kunnen betalen. Circa eens per maand verschijnt er een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken ten aanzien van de ontwikkelingen.

Alle “vrienden” krijgen straks een uitnodiging voor de opening van het reptielen huis en een gratis abonnement. De jaarlijkse bijdrage voor het lidmaatschap van deze vriendenkring bedraagt minimaal f 65,00. Na de opening van het reptielenhuis zal de vriendenkring acties ontplooien om te helpen het reptielenhuis in stand te houden.

DE COLLECTIE

Collectie
De collectie van dieren zal uitsluitend beperkt blijven tot koudbloedige dieren. Er kunnen ook enkele aquaria en paludaria worden geplaatst. Tevens zou een beperkte collectie insecten kunnen worden opgenomen. Er kan aan een “vlindertuin” worden gedacht. Het zwaartepunt van de collectie moet liggen bij de reptielen en amfibieën. De volgende dieren of diergroepen zouden in de collectie kunnen worden opgenomen:

Alle inheemse reptielen en amfibieën
Het zou uniek en zéér instructief zijn wanneer alle in Nederland levende reptielen en amfibieën in zowel binnen- als buitenterraria te bezichtigen zouden zijn. Dit kan nergens elders in Nederland. Het ministerie van LNV heeft zich in principe bereid verklaard de vereiste vergunning hiervoor te verstrekken.

Slangen
Slangen kunnen op verschillende manieren jagen. Dit zou voor de keuze van de slangen een thema kunnen zijn. Niet álle vertegenwoordigers behoeven levend aanwezig te zijn. Via visuele hulpmiddelen kan veel informatie worden verschaft. Hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van dia-shows, video presentaties en posters.

Hagedissen
Hagedissen hebben zich in allerlei biotopen op verschillende manieren ontwikkeld. De parallelle ontwikkeling (convergentie) van enerzijds bijvoorbeeld leguaanachtige en anderzijds agamen zou hiervoor een thema kunnen zijn met véél educatieve mogelijkheden.

Schildpadden
Buiten de algemene opvatting dat schildpadden trage dieren zijn, is er verder weinig over bekend. Toch valt er over schildpadden nog wel het een en ander te leren. Veel soorten hebben een rumoerig baltsgedrag en enkele blijken onverwacht agressief te kunnen zijn. Er zijn land- en waterschildpadden. De meeste schildpadden hebben een hard schild. Er zijn echter ook zogenaamde weekschildpadden. Deze hebben een zacht schild en een aangepaste levenswijze. Er zijn waterschildpadden die heel speciale “vistechnieken” hebben ontwikkeld.

Kikkers en padden
Kikkers en padden hebben om te kunnen overleven de meest uiteenlopende broedwijzen ontwikkeld. Zo zijn er kikkers die zich voortplanten via het bekende kikkerdril, maar er zijn ook
schuimnestbouwers, buidelkikkers, bekbroeders, kikkers die hun eieren op het land leggen en rugbroeders. Het zou bijzonder leerzaam zijn om zoveel mogelijk broedwijzen op enigerlei wijze te
visualiseren. Er zou een kikkersoort moeten zijn die het gehele jaar door in álle stadia van ontwikkeling te zien is. De Australische hamerkikker zou voor dit doel bijzonder geschikt zijn.

Salamanders
Over salamanders is ook niet veel bekend, maar er zijn veel soorten land- en watersalamanders. Er zijn zelfs soorten die in de bomen leven. Veel soorten kunnen in gevangenschap goed worden gekweekt. Er zijn salamanders die als wormen in de grond leven. Hagedissen en salamanders worden vaak met elkaar verward.

Insecten
Omdat er toch al enkele soorten insecten als voedseldieren worden gekweekt ligt het voor de hand om ook enkele insecten in de collectie op te nemen. Er zijn veel mooie vlinders, wandelende takken, bidsprinkhanen en fraaie kevers regelmatig voor insectaria te verkrijgen. Veel van deze soorten zijn uitermate geschikt om op termijn in vele generaties door te kweken. Een aparte vlinderkas kan worden overwogen.

Reptilion Koraalduivel; Pterois volitans

Koraalduivel; Pterois volitans.

Reptilion Groene koralen

Groene koralen.

Reptilion Ontwerptekening ECO-World

Ontwerptekening ECO-World.

Reptilion Ontwerptekening ECO-World

Ontwerptekening ECO-World.

Reptilion Ontwerptekening ECO-World een miljoenen-project. Tekeningen van: Eric van Vliet

Ontwerptekening ECO-World een miljoenenproject. Tekeningen van: Eric van Vliet.

ORGANISATIE

Stichting “Herpetologisch Educatief Centrum” te Zoetermeer
D.d. 26 juni 1992 is opgericht de stichting “HERPETOLOGISCH EDUCATIEF CENTRUM” welke is gevestigd te Zoetermeer.

1. De stichting heeft de volgende doelstellingen:
Het bevorderen van de interesse en liefde voor de natuur in het algemeen en in- en uitheemse reptielen en amfibieën in het bijzonder.
Het bijdragen aan meer kennis over in- en uitheemse reptielen en amfibieën.
Het bevorderen van natuurbehoud door het stimuleren van het besef dat de algemene natuurvernietiging niet kan worden voortgezet.
Het meewerken aan het treffen van algemene natuurbeschermende maatregelen ten behoeve van in- en uitheemse reptielen en amfibieën en het bevorderen van natuurbehoud door soortbehoud van in- en uitheemse reptielen en amfibieën, biotoopbescherming, re introductie, ondersteuning van bedreigde populaties en behoud van een eigen collectie.
Het vervullen van een asiel functie en het zo mogelijk re introduceren of verantwoord elders onderbrengen van in beslag genomen en overtollig geraakte in- en uitheemse reptielen en amfibieën.

2. Zij tracht deze doelstellingen te bereiken door:
Het in Zoetermeer op niet-commerciële wijze exploiteren van een “reptielenhuis” met educatieve, recreatieve, sociale en asiel functies.

Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: dhr B.L. Laurens (initiatiefnemer – Zoetermeer)
Secretaris: dhr Dr J.C.P. Boonman (Wetenschappelijk medewerker/biochemicus Gist-Brocades – Delft)
Penningmeester: mevr. A.M. Laurens (mede-initiatiefnemer – Zoetermeer)
Bestuurslid algemeen: dhr Mr S.R.H. Kolader (organisatiedeskundige en docent management aan Hogeschool – Utrecht)
Bestuurslid algemeen: dhr Prof. Dr P. Zwart (Faculteit Bijzondere Diergeneeskunde – Utrecht).

Deskundige adviseurs
Teneinde het reptielenhuis nu en in de toekomst de nodige extra deskundigheid te verschaffen werd aan de volgende personen gevraagd om medewerking aan dit project te verlenen:
de heer Drs H.A.J. in den Bosch, (Zoölogisch Laboratorium – Leiden)
de heer J. Louwman, (directeur Wildlife Breeding Centre – Wassenaar)
de heer Drs P.M. Mudde, (leraar biologie – Amsterdam)
de heer Ir R. Stringa, (architect Rijksgebouwendienst – Den Haag)
de heer G.J. Visser, (curator reptielen, amfibieën & vissen Diergaarde Blijdorp – Rotterdam)
mevrouw Drs A. Zuiderwijk, (Taxonomisch Instituut – Amsterdam)
Allen hebben hun belangeloze medewerking aan dit project inmiddels schriftelijk toegezegd.

Reptilion Nogmaals de maquette: Een zeer inspirerende omgeving

Nogmaals de maquette: Een zeer inspirerende omgeving, ontwerp: Charles van Marrelo

Reptilion Sandlizzard: Pedioplanes spec.

Sandlizzard: Pedioplanes spec.


HET PAND

Het nieuw te ontwerpen en te bouwen pand zal minimaal over de volgende ruimten moeten beschikken:
Expositieruimte voedselkeuken “kinderkamer” ruimte voor het kweken van voederdieren instructielokaal opvang- en quarantaineruimte info-ruimte en magazijnruimte “ziekenboeg” kantoorruimte toiletgroepen.
Daarnaast zijn gewenst:
buitenruimte voor buitenterraria buitenterras.
Het pand waaraan wordt gedacht zal een bruto-vloeroppervlak van circa 2.500 m2 hebben. De gemeente Zoetermeer zal de randvoorwaarden moeten aangeven waaraan het pand zal moeten voldoen.

Reptilion Woestijnschorpioen

Woestijnschorpioen.

Reptilion Heterometryx spinifer

Heterometryx spinifer. Bosschorpioen met jongen.

Reptilion Tijgerpython eet cavia

Tijgerpython eet een cavia.

Reptilion kl 042

Het pand van het tijdelijke Reptilion aan de Dorpsstraat 135 te Zoetermeer.

Reptilion Volwassen Yakare kaaiman

Volwassen Yakareh kaaiman.

Reptilion We hebben er echt ALLES aan gedaan !!! Brochure.

Het voorblad van onze fraaie brochure. We hebben er echt ALLES aan gedaan !!!

KOSTEN

De stichtingskosten, inclusief grondverwervingskosten, circa 1 hectare, worden globaal als volgt geraamd:

Kostensoort: Ramingsbedrag:
Grondkosten f 250.000,00
Advieskosten f 476.960,00
Gebouw f 1.694.550,00
Elektrotechniek f 263.070,00
Warmte- luchttechniek f 367.950,00
Eerste inrichting f 412.400,00
Dieren f 118.500,00
Parkeervoorzieningen f 50.000,00
NUTS-voorzieningen f 100.000,00
Onvoorzien f 40.000,00

Totalen f 3.773.430,00 (incl. B.T.W.)

SPONSORING

Argumenten voor u of uw bedrijf om juist dit project te sponsoren zijn:
Naamsbekendheid in de regio Het reptielenhuis zal naar verwachting in het eerste jaar minimaal 25.000 bezoekers trekken, welk getal als gevolg van grotere bekendheid in de komende jaren zal
oplopen tot 50.000 à 60.000 bezoekers per jaar. Vanwege het plaatselijke, regionale èn nationale karakter van dit project zal het ook voor landelijk gerichte organisaties het gewenste reclame-
effect hebben.
De naamsbekendheid wordt bevorderd door een nader te bepalen ruimte naar de sponsor te vernoemen, een bord in de hal waarop álle hoofdsponsors zullen worden vermeid en een opsomming van de sponsors in het info-bulletin, dat periodiek aan donateurs zal worden verstrekt.
Alle hoofdsponsors zullen worden genoemd in de catalogus van het reptielenhuis.
De mogelijkheid bestaat om een advertentie in de catalogus te laten opnemen.
Adoptie van dieren of diergroepen behoort tot de mogelijkheden. Bij het betreffende terrarium zal hiervan duidelijk melding worden gemaakt.

Reptielen en amfibieën worden regelmatig naar voren gehaald door de schrijvende pers. Zeker in de oprichtingsfase zal worden getracht dit project regelmatig onder de aandacht van de regionale en ook landelijke pers te brengen en de sponsors zullen zoveel mogelijk worden genoemd. Aangezien het de bedoeling is om incidenteel ook speciale projecten te realiseren kan naamsbekendheid worden bevorderd door aan dát specifieke project bij te dragen.
Voorbeeld: Een kweekproject met de inheemse ringslang en een actie om deze soort in de Nederlandse natuur terug te zetten. Dit voorbeeld heeft een sterke relatie met het volgende argument.
Relatie met een natuur-educatief, “groen” project. Natuurbescherming en al wat daarmee samenhangt is “in”. Veel bedrijven maken graag gebruik van mogelijkheden om hun “natuurvriendelijke” instelling te bewijzen door hun naam aan dergelijke projecten te verbinden.
De natuur-educatieve functie van het reptielenhuis behoeft geen betoog en zowel vanuit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs zijn de reacties op dit initiatief zéér enthousiast.
Deelname aan een voor Zoetermeer uniek project Omdat er in Zoetermeer weinig mogelijkheden zijn op recreatief gebied, valt dit project op. Het betekent een uitbreiding van de mogelijkheden van Zoetermeer en zal positief bijdragen aan het imago van Zoetermeer. Hoewel het een betrekkelijk kleinschalig project betreft zal het naar verwachting grote bekendheid krijgen in de regio en ook landelijk.

Andere mogelijkheden die aan sponsors worden geboden zijn:
Een, nader te bepalen, aantal vrijkaarten voor medewerkers van het bedrijf. De mogelijkheid om één maal per jaar in het reptielenhuis een personeelsbijeenkomst te organiseren met daarbij gratis een rondleiding. Het organiseren van een fotosessie voor de (foto-)hobbyclub. Het houden van een dia-lezing voor de personeelsvereniging. Het aanleveren van een artikeltje voor het personeelsblad. De mogelijkheid om een zakenlunch of dinnerparty te houden in het reptielenhuis.

Translate »