Selecteer een pagina

Bima (ook: Bhima).

Wikipedia over Bima: Bima is een karakter in de Mahabharata (ook: Bharata ) verhalen. Hij is de tweede zoon van Pandu en Kunti. Zijn broers zijn Yudistira, Arjuna, Nakula en Sadewa. Samen worden ze de Pandava (ook: Pandawa) genoemd.

De Pandava’s zijn halfgoden en daar tegenover staan dan de Kaurava’s (ook: Korawa’s), de honderd zonen van de blinde koning Dhritarashtra die eigenschappen als egoïsme, ongeduld, machtswellust en jaloersheid symboliseren. De Kaurava’s zijn uit aarde en vlees ontstaan en in stenen potten opgekweekt. Er is hier dus een dualistische licht-duister symboliek of de dualiteit van het eeuwig stralende en herhalend incarnerende: ook gezien als een strijd tussen goed en kwaad. De essentie van de komende strijd op leven en dood is Yudhishtira, zoon van de god Dharma, hij is de oudste prins en derhalve de kroonprins. Dat wordt door de blinde koning bekrachtigd maar in zijn hart geeft hij de voorkeur aan zijn eigen zoon Duryodhana (de oudste zoon). Dit conflict tussen Yudhishtira en Duryodhana is doorslaggevend.

Bima, met Putri Duyung, gesneden door I Nyoman Subrata. Bali, rond 1960.

De Mahabharata en Ramayana, hebben hun oorsprong in India en zijn meer dan 2000 jaar oud en hebben een hindoeïstisch karakter. De Mahabharata is het verhaal over de strijd tussen de vijandige neven de Pandawa en de Kaurava. De Pandava, de vijf broers Yudistira, Bima, Arjuna en de tweeling Nakula en Sadewa erven de troon van hun vader Pandu. De Kaurava’s betwisten dit recht, omdat hun blinde vader Dasarata zijn troon tijdelijk aan Pandu, de vader van de Pandava, heeft afgestaan. In een dobbelspel verkwanselt de oudste Pandava zijn rechten op de troon aan de Kaurava’s. Rivaliteiten treden op, die uiteindelijk leiden tot de verdrijving van de Pandava. Nadat zij machtige bondgenoten gevonden hebben, waaronder de vorst Kresna, proberen zij hun rechten op het rijk te herkrijgen. Het komt tot een groot gevecht, waarin uiteindelijk alle honderd Kaurava en de Pandava de dood vinden. Op het slagveld blijft uiteindelijk Parikesit, de kleinzoon van Arjuna, als enige over. Alle Javaanse vorsten stammen direct van hem af.

Bima is redelijk ruw, vrolijk en eenvoudig. Hij begrijpt veel, maar laat het niet merken. Bima is extrovert en gemakkelijk ontvlambaar. Hij is waarheidlievend en rechtvaardig. Zijn wapen is de knots. Bima is te herkennen aan zijn enorme uitstekende duimnagel en de slang om zijn nek. Dit zijn wel duidelijke en markante kenmerken.In de hindoe mythologie is Bima de tweede geboren uit de Pandava’s. De Mahabharata brengt veel gebeurtenissen in verband die de macht van Bima beschrijven. Bima is verantwoordelijk voor het doden van alle honderd Kaurava-broeders in de Kurukshetra-oorlog.

Samen met andere broers Pandava werd Bima getraind in religie, wetenschap, administratie en militaire kunsten door de Kuru-leermeesters, Kripa en Drona. Concreet werd hij een meester in het gebruik van de foelie. Bima’s sterke punt in het hele epos blijft zijn torenhoge kracht. Hij was zo toornig en sterk dat het zelfs voor Indra onmogelijk was hem in een veldslag te onderwerpen.
Bima stond ook bekend om zijn enorme eetlust, soms werd de helft van het totale voedsel dat door de Pandava’s werd geconsumeerd door hem opgegeten.
Bima, zo machtig als zijn vader, was een natuurlijke bullebak.

Zijn herhaalde mislukkingen en futloosheid tegen Bima maakten Duryodhana zo kwaad dat hij hem dood wilde hebben. Hij pakte een geslepen plot waarin hij Bima’s eten vergiftigde en hem in de rivier de Ganga verdronk. Gelukkig redde de Naga-koning Vasuki Bima en bracht hem ook op de hoogte van Duryodana’s haat voor hem. Het is ook Vasuki die hem de immense kracht van tienduizend olifanten schonk.

Duryodana kwam met zijn hulpverlener Purochana met een plan om de Pandava’s levend te verbranden in een lac palace lakshagraha bij Varnavrata dat Duryodhana daar had gebouwd (lak is hoogst ontvlambaar). Dankzij Vidura konden de Pandava’s ontsnappen uit het paleis. Bima speelde een belangrijke rol in het dragen van alle vijf (Kunti en broers) en ontsnappen naar veiligheid. Bima barricadeerde ook het paleis van Purochana en stak het in brand, waardoor hij ervoor zorgde dat Purochana een slachtoffer werd van zijn eigen slechte complot.

Op de 14e dag van de oorlog stuurt Duryodhana een legioen olifanten om de opmars van Bima te controleren, en Bima vernietigt grondig het leger en laat een bloederig spoor achter van ingewanden van olifanten.

23 augustus 2018 ontving ik een mailtje met de volgende tekst: “Hai Bart! Ik weet niet of je het je nog herinnert, een paar jaar geleden kocht je mijn oma’s beelden van me voor je collectie…..! Bart, inmiddels ben ik er ook aan toe het mooiste beeld te verkopen.
Ik heb er lang over nagedacht, maar als er mij iets gebeurt weet ik niet waar het terecht komt wegens geen kinderen en een man die niet weet wat het is. En ik bedacht me dat het beeld bij jou het beste op z’n plaats zou zijn…

Het is denk ik Arjuna, die een figuur doodt met een voorwerp, het figuur heeft een zwaard en staat op een olifant.
Het is écht bijzónder mooi en héél gedetailleerd gesneden. Volgens de expert destijds is het van zeer hoog nivo.
Als je geïnteresseerd bent, hoor ik het graag! Ik stuur je hierbij de foto’s.”

Ik antwoordde: “Het verhaal van jouw beelden staat op mijn website. Dat kan ik dus niet vergeten. Het beeld dat je mij nu aanbiedt vind ik geweldig. Ik gaf dat al via mijn telefoon aan. Ik zou het dolgraag aan mijn collectie toevoegen en dan komt ie ook op mijn website te staan want het is inderdaad een prachtig beeld.”

Wij zijn het met elkaar eens geworden en een vriendin van Jacqueline die per bus van Spanje naar Nederland kwam, heeft het beeld in Limburg op de post gedaan, waarna het de volgende dag bij mij thuis in prima staat werd afgeleverd. Het is inderdaad een bijzonder fraai en gedetailleerd gesneden beeld en ik ben ervan overtuigd dat het Bima betreft die een soldaat van Duryodhana doodt en de olifant maakt deel uit van het olifantenlegioen.

Translate »