Selecteer een pagina

Balinese Mythische/Mythologische beelden

Met Balinese mythische beelden bedoel ik beelden die ontleend zijn aan de Hindoe godsdienst en cultuur op Bali. Bali staat vol met tempels, tempeltjes en beelden van Hindoe-goden.

Bali staat vol met tempels, tempeltjes en beelden van Hindoe-goden.

Het hindoeïsme is gevormd uit diverse tradities en heeft niet één bepaalde stichter. Eén van de wortels is de vedische religie van India uit de ijzertijd – daarom wordt het hindoeïsme vaak de oudst levende wereldreligie genoemd, al verschilt het huidige hindoeïsme aanmerkelijk van het vroegere brahmanisme.
Van de teksten waarop het hindoeïsme is gebaseerd, worden de Veda’s beschouwd als de meest gezaghebbende. De Veda’s zijn de oudste en heiligste composities van het hindoeïsme, opgesteld in vedisch Sanskriet. Zij behoorden tot een mondelinge traditie waarvan een deel na vele eeuwen op schrift is gesteld en onderdeel is geworden van de hindoe geschriften. Andere belangrijke geschriften zijn de Upanishad, Purana en de heldendichten Mahabharata en Ramayana. De Mahabharata, ook Bharata, is een zeer omvangrijk religieus en filosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme. De Mahabharata is het op twee na grootste literaire werk van de wereld. De Bhagavad Gita, een verhandeling uit de Mahabharata, is van bijzonder belang. De Ramayana bevat zo’n 24.000 verzen op 50.000 regels. Het is het verhaal over prins Rama, zijn broer Lakshmana en zijn vrouw Sita. De hoofdlijn van het verhaal betreft de ontvoering van Sita door de demon Ravana. Ze wordt meegenomen naar Lanka (de stad met de gouden muren). Uiteindelijk wordt Ravana, met de hulp van Hanuman, door Rama gedood. Daarnaast zijn er veel andere verhalen in de Ramayana opgenomen. Bron: Wikipedia.

Deze figuren worden, veelal in steen uitgehouwen, terug gevonden in de talrijk op Bali aanwezige tempels, de dorpstempels en huistempels, pleinen en officiële gebouwen op Bali.

Veel van de Balinese mythische beelden zijn ontleend aan de verhalen in de Ramayana.

Veel van de Balinese mythische beelden zijn ontleend aan de verhalen in de Ramayana. Deze figuren worden, veelal in steen uitgehouwen, terug gevonden in de talrijk op Bali aanwezige tempels, de dorpstempels en huistempels, pleinen en officiële gebouwen op Bali. Waarbij de modernere beelden ook in kunststof kunnen zijn uitgevoerd.

Translate »