Selecteer een pagina

Maandag 8 mei 2017. Seattle met Christine Ranegger.

Monday may 8th. Seattle with Christine Ranegger.

De volgende ochtend staat er een uitgebreid ontbijt voor me klaar en Christine vertelt dat het vandaag aan haar is om mij bezig te houden. Rond een uur of 10 vertrekken we met haar auto richting een indrukwekkende waterval.

Snoqualmie Falls is een 82m waterval in de Snoqualmie rivier tussen Snoqualmie en Fall City, Washington. Het is een van de meest populaire en schilderachtige attracties van Washington, maar is misschien wellicht internationaal bekend om zijn verschijning in de tv-serie Twin Peaks. Meer dan 1,5 miljoen bezoekers komen jaarlijks naar deze waterval, waar ook een park van twee hectare, een observatiedek en een cadeauwinkel aanwezig zijn. Het merendeel van de rivier wordt omgeleid naar de krachtcentrales, maar soms is de rivier hoog genoeg om over het hele rotsrand te stromen, waardoor een bijna verblindende stroom ontstaat. Hoog water komt voor na een periode van zware regen of sneeuw, gevolgd door warm regenachtig weer. Dit kan zich voordoen tijdens het regenseizoen, dat van november tot maart duurt. Tijdens hoog water nemen de watervallen een gordijnvorm aan.

The next morning, an extensive breakfast is waiting for me and Christine tells me it’s up to her to keep me busy today. Around 10 o’clock we leave in her car to visit an impressive waterfall.

Snoqualmie Falls is a 268 ft waterfall on the Snoqualmie River between Snoqualmie and Fall City, Washington, United States. It is one of Washington’s most popular scenic attractions, but is perhaps best known internationally for its appearance in the cult television series Twin Peaks. More than 1.5 million visitors come to the Falls every year, where there is a two-acre park, an observation deck, and a gift shop. Most of the river is diverted into the power plants, but at times the river is high enough to flow across the entire precipice, which creates an almost blinding spray. High water occurs following a period of heavy rains or snow followed by warm rainy weather. This can occur during the rainy season which lasts from November through March. During high water, the falls take on a curtain form.

Hierna bezoeken we 2 aquariumwinkels. De eerste waar we heengaan, Aquarium Coöp, blijkt nog niet open; het is nog geen 13.00u. We wachten een kwartiertje en dan zien we de eigenaresse aankomen. Het is een nette winkel en er is een behoorlijk assortiment vis aanwezig. Opvallend is een grote zoetwaterkoffervis, in een bak achterin de winkel.

After this we will visit 2 aquarium shops. The first one we go to is Aquarium Coop. It’s not yet open we are too early. It opens at 13.00h. We have to wait fora bout a quarter and then we see the owner coming. It is a neat shop and there is a fair range of fish available. Striking is a large freshwater boxfish in a large tank in the back of the store. 

Vervolgens gaan we naar The Fish Store, een veel grotere zaak, waar ook een grote afdeling zeeaquaria aanwezig is. Het is een leuke zaak om rond te kijken. Heel bijzonder om dan bij de voordeur een affiche te zien hangen waar he eigen naam op staat met de aankondiging van mijn presentatie in Seattle. Ik had er nog even wat twijfels bij een plant die daar als Neseae werd benoemd, maar die ik zelf vol overtuiging als Ammannia gracilis zou hebben aangemerkt.

Then we go to The Fish Store, a much larger store, where there is a large department of sea aquarium. It’s a nice place to look around. Very special is to see a poster at the front door where my own name is on and the announcement of my presentation in Seattle. I had some doubts about a plant that was named Neseae, I myself was convinced that it was Ammannia gracilis.

Na het bezoek aan The Fish Store nam Christine mij mee naar een Indiaas restaurant waar we de lunch konden gebruiken. Er was een eenvoudig maar heel smakelijk buffet en het was de moeite waard daar meerdere keren langs te gaan.

Na het bezoek aan The Fish Store nam Christine mij mee naar een Indiaas restaurant waar we de lunch konden gebruiken.

Er was een eenvoudig maar heel smakelijk buffet en het was de moeite waard daar meerdere keren langs te gaan.

After visiting The Fish Store, Christine took me to an Indian restaurant where we could have lunch. There was a simple but very tasty buffet and it was worth going there several times.

De volgende bestemming werd een botanische tuin: Arboretum Botanical Garden. Een arboretum (meervoud: arboreta) in enge zin is enkel een verzameling bomen. Gerelateerde verzamelingen omvatten een fruticetum (van de Latin frutex, wat betekent struik) en een viticetum, een verzameling wijnstokken. Meer algemeen, vandaag is een arboretum een botanische tuin met levende collecties houtachtige planten die althans gedeeltelijk bestemd zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Een arboretum dat gespecialiseerd is in naaldbomen, staat bekend als een pinetum. Andere specialistische arboreta omvatten saliceta (wilgen), populeta en querceta (eiken). De term arboretum werd in 1833 voor het eerst in een Engelse publicatie door John Claudius Loudon gebruikt in The Gardener’s Magazine, maar het concept was al lang geleden gevestigd.

The next destination was a botanical garden: Arboretum Botanical Garden. An arboretum (plural: arboreta) in a narrow sense is just a collection of trees. Related collections include a fruticetum (of the Latin frutex, meaning bush) and a viticum, a collection of vines. More generally, today, an arboretum is a botanical garden with living collections of woody plants that are at least partially intended for scientific research. An arboretum specializing in coniferous trees is known as a pinetum. Other specialist arboreta include saliceta (willow), populeta and querceta (oak). The term arboretum was first published in 1833 in an English publication by John Claudius Loudon in The Gardener’s Magazine, but the concept was established long before.

Onderweg moesten we nog even stoppen bij een enorme trol onder een viaduct. Een kennelijk bekend kunstwerk want we waren niet de enigen die daar even stopten.

Onderweg moesten we nog even stoppen bij een enorme trol onder een viaduct.

On the way we had to stop at a huge troll under a viaduct. Apparently a famous artwork because we were not the only ones who stopped there.

Tot slot zijn we nog naar de Hiram M. Chittenden Locks, of Ballard Locks, gegaan. Wikipedia: Het Lake Washington Ship Canal is een kanaal dat tussen het zoetwatermeer Lake Washington en de zoutwaterbaai Shilshole Bay loopt. Het kanaal is 13,85 km lang en werd gegraven tussen 10 november 1911 en 1934. Het kanaal verbindt Salmon Bay, Lake Union, Portage Bay en Union Bay met elkaar. Om het verschil in waterniveau te overbruggen waren schutsluizen noodzakelijk. Hiervoor werden de Hiram M. Chittenden Locks, of Ballard Locks, aangelegd. De sluisdeuren werden in juli 1912 voor het eerst gesloten. De toevoer van zout zeewater uit de Puget Sound werd hierdoor geblokkeerd en het water van de Salmon Bay werd zoet. Het eerste schip passeerde op 3 augustus 1916 de sluizen. Het complex bestaat uit twee sluiskamer, de kleine is 45,7 meter lang en 9,1 meter breed, de grote kamer heeft een lengte van 251 meter en is 24 meter breed. Naast de sluis ligt een overlaat om het teveel aan water af te voeren. Voor de vissen is een vistrap aangelegd. Het maximale hoogteverschil voor en achter de sluizen is 8 meter.

At the end of the day we went to Hiram M. Chittenden Locks, or Ballard Locks. Wikipedia: The Lake Washington Ship Canal is a canal that runs between Lake Washington and Saltwater Bay Shilshole Bay. The channel is 13.85 km long and was dug between 10 November 1911 and 1934. The canal connects Salmon Bay, Lake Union, Portage Bay and Union Bay. In order to bridge the difference in water level, locks were necessary. Hiram M. Chittenden Locks, or Ballard Locks, was created for this purpose. The lock doors were closed for the first time in July 1912. The supply of saltwater from the Puget Sound was thereby blocked and the water of the Salmon Bay became fresh. The first ship passed the locks on August 3, 1916. The complex consists of two lockers, the small one is 45.7 meters long and 9.1 meters wide, the large room is 251 meters long and 24 meters wide. Next to the lock is an overlap to drain excess water. A fish trap has been laid out for the fish. The maximum height difference for and behind the locks is 8 meters.

Wie ALLE foto’s van 8 mei 2017 wil zien, klik: hier.
Who wants to see ALL the pichures of May 8th, click: here.

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

Translate »