Selecteer een pagina

Zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017. Laatste dagen in Californie.

Saterday may 6th and Sunday 7th May. Last days with Tom Barr.  

Deze zaterdagavond om 19.00u zal ik mijn presentatie in Sacramento geven. Tom zou die ochtend gaan fietsen en ik besloot er een rustige dag van te maken. Jennifer nam mij zaterdag nog mee naar een grote Chinese supermarkt.

Ik kocht nog een Fish Dog bij de Chinese bakker waar we al eerder waren geweest. Eenmaal weer thuis heb ik alvast een flink deel van dit verslag geschreven. Daar heb ik bijna de gehele middag over gedaan. Ik mocht op de computer van Tom werken wat wel comfortabel was.

This Saturday I would give my presentation in Sacramento. Tom would go bicycle that morning and I decided to have a restful day. Jennifer took me to a big Chinese supermarket and I also bought a Fish Dog at the Chinese bakery that we had visited before. Once at home, I have written a great deal of this report. It took me about the whole afternoon. I had Tom’s permission to work on his computer which was very comfortable.

Om 19.00u moesten we in een pizza restaurant zijn waar de lezing zou worden gehouden. De leden zijn daar al bij elkaar gekomen om gezamenlijk pizza te eten. Ze waren daar bijna klaar mee toen Tom en ik binnenkwamen. Een paar mensen zijn een beetje zenuwachtig bezig een laptop aan te sluiten op een groot televisiescherm. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te gaan en men verbaasde zich erover dat ik daar zo rustig onder bleef. Uiteindelijk bleek alles prima te werken en heb ik ook in Sacramento vrijwel mijn gehele presentatie kunnen afronden. De mensen waren heel geïnteresseerd en ik had wederom de indruk dat mijn “optreden” hier een groot succes was.

Om 19.00u moesten we in een pizza restaurant zijn waar de lezing zou worden gehouden. De leden waren daar al bij elkaar gekomen om gezamenlijk pizza te eten. Ze waren daar bijna klaar mee toen Tom en ik binnenkwamen.

At 19:00 we had to be in a pizza restaurant where my presentation would be held. The members of the club had already come together there to eat pizza. They were almost finished when Tom and I arrived. A couple of people were a bit nervous about connecting a laptop to a big television screen. It did not turn out to be so easy, and they were surprised that I stayed so calm about it. In the end, everything seemed to work fine and they gave me time to complete my entire presentation in Sacramento. The people were very interested and once again I had the impression that my performance was a great success there.

Zondag 7 mei / sunday May 7th

De presentatie bij de aquariumclub in Sacramento is de afsluiting van mijn verblijf in Californië. De dag daarna (vandaag dus) zal ik naar Seattle gaan vertrekken. Tom zal mij rond 13.00u naar het vliegveld brengen.

Er is dus nog even tijd om naar de fruitmarkt van Sacramento te gaan.  Op zich is het best leuk om daar even rond te kijken en te zien wat daar zoal aangeboden wordt. Ik maak er verschillende foto’s.

Daarna wandelen we verder richting het park aan de overkant waar een Mexicaans feest aan de gang is. Er moet toegang worden betaald om het terrein op te mogen en we treffen er een naar Nederlandse begrippen kermisachtige toestand aan. Veel kraampjes met lekkernijen en hebbedingetjes. Kleurrijk en leuk om te zien. Bij een groot plein in het park wordt kennelijk een dansoptreden gestart en we blijven er even staan om te kijken. Na korte tijd vindt Jennifer de herrie wat te erg worden en wandelen we verder.

The presentation at the aquarium club in Sacramento is the end of my stay in California. The next day (today) I will leave for Seattle. Tom will bring me to the airport around 13:00. So there is some time left to go to the Sacramento Fruit Market. It is nice to look around and see what is being offered. I make several pictures.
Then we continue and go to the park across the street where a Mexican party is going on. Access must be paid, and we find kind of Mexican fair. Lots of stalls with sweets and souvenir-like stuff. Colorful and fun to see. On a square in the middle is a Mexican dance performance, and we’ll be there for a while to watch. After a short while, Jennifer decides that the noise gets too bad and we continue to walk on.

Ruim op tijd zijn we weer thuis. Mijn koffer en rugzak staan al klaar om naar Seattle te vertrekken. Tom zet mij af bij het vliegveld. Met een soort metro moet ik op het vliegveld naar de juiste gate. Security is grondig maar niet vervelend. Ik meld deze keer dat ik een kunstknie heb en ik word door een speciaal poortje gestuurd. Alles verloopt vlot en in gemoedelijke sfeer.

We are back home in good time. My suitcase and backpack are already ready to leave for Seattle. Tom dropps me off at the airport. With a kind of subway I have to get to the right gate at the airport. Security is thorough, but not annoying. I report this time that I have a knee prosthesis and I’m sent through a special gate. Everything runs smoothly and well. 

Om door te gaan naar het volgende hoofdstuk, klik: hier
To continue, click: here

 

 

Translate »