Selecteer een pagina

Haagse Hogeschool

Eind april 1999 kwam definitief een eind aan het bestaan van het Reptilion en reageerde ik op een advertentie van de Haagse Hogeschool. Daarin  werd door de opleiding Personeel en Arbeid een administratief medewerker/ster gevraagd, voor het Bureau Ondersteuning. Ik werd daar vrijwel per direct aangenomen. De eerste twee maanden heb ik er via een uitzendbureau gewerkt. Ik heb vijf jaren met veel plezier bij deze opleiding gewerkt als coördinator van het Bureau Ondersteuning P&A.

Het atrium van de Haagse Hogeschool.

Het atrium van de Haagse Hogeschool. Er is altijd wel wat te doen.

Kort voor mijn zware hartoperatie kreeg ik het aanbod om binnen de hogeschool de post-hbo opleiding “Trainer communicatieve vaardigheden” te volgen. Het diploma daarvan zou mij het recht geven om onderwijstaken uit te voeren. In maart 2004 behaalde ik het daarbij behorende certificaat. Het jaar daarna volgde ik met positief resultaat de module Studieloopbaanbegeleiding, eveneens een post-HBO opleiding.

Hier een van de loopbruggen naar een "Rugzak".

Een super modern gebouw met veel ruimte. Hier een van de loopbruggen naar een “Rugzak”.

Aan het eind van het schooljaar 2005 zocht de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid studieloopbaanbegeleiders voor drie van haar opleidingen: HBO-Rechten (HR), Integrale Veiligheidskunde (IVK) en Bestuurskunde en Overheidsmanagement (BO). Bij deze opleidingen zou het volgend studiejaar, 2005-2006, studieloopbaanbegeleiding (SLB) worden ingevoerd. Bij de academie, Management in Zorg (MIZ), zou SLB het volgend studiejaar worden ingevoerd. SLB had voor de academie een tweeledig doel:
Ten eerste het aan studenten van de opleiding geven van extra ondersteuning bij de studie. Het bood ze een persoonlijk aanspreekpunt, waarop ze konden terugvallen in geval van problemen van allerlei aard tijdens de studie.
Ten tweede had elke opleiding van de Haagse Hogeschool een kostenplaatje op grond waarvan het rendement van een opleiding kon worden vastgesteld.
De nieuwe Studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) krijgen opdracht om het rendement van de opleiding te verbeteren. Ik werd voor deze functie geselecteerd en ik werd direct al als coördinator aangesteld bij de opleiding BO.

Achter mijn bureau op de HHS

Een van de werkplekken die ik op de Haagse Hogeschool heb gehad.

SLB werd ook de plaats waar communicatieve en sociale vaardigheden werden onderwezen. Later werden goed presterende studenten aangemoedigd om, voor studiepunten, hun zwakkere broeders te helpen bij het bestuderen van de vereiste studiestof.

Terugkijkend op mijn werkzaamheden als SLB docent bij BO, constateer ik dat mijn administratieve functie bij P&A mij flink heeft geholpen bij het invullen van mijn functie. Ik kende al veel van de problemen waar studenten tijdens de studie tegen aanlopen. Ook kende ik het Volg+ cijferregistratiesysteem dat door de hogeschool werd gehanteerd, zowel van de administratieve als van de studentenkant.  De cijferregistratie was in die tijd een heikel punt bij BO en er was behoorlijk veel mee mis. Om deze weer op een verantwoord niveau te brengen moest er heel wat aan “gesleuteld” worden. Dat heb ik, durf ik te beweren, op zeer creatieve wijze, zo verantwoord mogelijk gedaan. Het volgend studiejaar werd overgegaan op Osiris, een totaal nieuw cijferregistratiesysteem, waar de hogeschool voor gekozen had.

Het Mondriaancollege heb ik daar zien bouwen.

Aan de overkant werd in mijn BO-tijd het Mondriaancollege gebouwd. Daarachter ligt de Mega Store, een enorm winkelcentrum.

De BO studenten waren verplicht om binnen twee jaar hun propedeuse (P) te halen en tenminste 45 studiepunten te behalen in het eerste studiejaar. De opleiding BO is een duale opleiding. Dat betekent dat de studenten na de twee jaar voltijdse opleiding van het 1e en 2e jaar een leerarbeidsplaats (LAP) moeten zoeken. Ze zullen dan het 3e en 4e jaar in de praktijk moeten werken en daarnaast studeren. Op de vrijdag kwamen ze in mijn tijd naar school om lessen te volgen. In november 2006 behaalde ik het certificaat Pedagogisch Didactische Vaardigheden (PDV). Daardoor werd ik officieel eerstegraads lesbevoegd voor het HBO. In de zeven jaar die ik voor BO heb gewerkt ben ik altijd coördinator van het SLB, later mentoraat, gebleven. Daarnaast ook coördinator van de introductieweek en tijdelijk zelfs officieel vierdejaarscoördinator. Cijfercoördinator. Roostercoördinator. Ik ben enkele jaren lid geweest van de examencommissie van de opleiding. Voor het tweede studiejaar werd ik verantwoordelijk voor de organisatie en het geven van een aantal vaardigheidsvakken en een complete sollicitatietraining. Ik heb ieder jaar meegewerkt aan het proefstuderen, dat regelmatig werd georganiseerd voor potentiële nieuwe studenten. In november 2012 heb ik officieel afscheid van de Haagse Hogeschool genomen vanwege het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Middels de sociale media: Facebook en LinkedIn, houd ik nog steeds summier contact met mijn oud-studenten met wie ik altijd een goede relatie heb gehad. Ik denk met veel voldoening aan deze afgelopen periode terug.

Afscheid genomen van het hogeschool

Ik heb met tegenzin afscheid genomen van het hogeschool gebeuren.

kerstartikelbrv

Translate »