Selecteer een pagina

Voedsel insekten

Een grasanolis eet een krekel

Een grasanolis (Norops auratus), eet een krekel enkel het pootje steekt nog uit de bek.

Voedsel insecten

Algemeen
Levend voedsel voor al onze terrariumdieren is vroeger jarenlang een groot probleem geweest voor de terrariumhouder. Immers, veel populaire terrariumdieren, voornamelijk de kleine tot middelgrote hagedissen en de amfibieën, zijn aangewezen op voedsel in de vorm van levende insecten. Tot enkele jaren geleden waren meelwormen en vliegenmaden eigenlijk de enige, gemakkelijk en regelmatig verkrijgbare levende insecten. Er kleefden echter wat bezwaren aan deze voedselinsecten.
De harde chitinehuid van de meelwormen is voor kleine reptielen en amfibieën moeilijk verteerbaar en datzelfde geldt voor de maden, die daarnaast nog een extra probleem opleverden door na ingeslikt te zijn, nog enige tijd spartelend in de maag van het terrariumdier van hun levendigheid blijk te geven. De net uitgekomen vliegen hadden weinig voedingswaarde.
Tegenwoordig is de situatie veel beter. De dierenhandel heeft zich op het artikel voedseldieren gestort en allerlei voedseldieren, variërend van fruitvliegen (Drosophila melanogaster) tot treksprinkhanen (Locusta migratoria), worden min of meer regelmatig aangeboden. Nu is het waarschijnlijk minder belangrijk dat we onze terrariumdieren een grote variatie aan voedseldieren te eten geven, dan dat we uit de variatie aan voedseldieren een paar soorten kunnen kiezen die overeenkomen met de voedseldieren die de dieren van nature gewend zijn om te eten. Immers, door dié voedseldieren met kalk- en vitaminepreparaten te bepoederen, kunnen deze aanzienlijk worden verrijkt.

Zelf voedseldieren vangen
In lente, zomer en herfst is het voor velen mogelijk om buiten zelf voedseldieren te vangen. Allerlei vliegen, vlinders en sprinkhanen kunnen worden gevonden. Met een stevig schepnet kan het zogenaamde ‘weideplankton‘ worden gevangen door eenvoudig met dit net door het hoge gras te slaan. Veel kleine terrariumdieren (pijlgifkikkers!) zijn er verzot op.
Wanneer u uit de verzameling gevangen insecten alleen de kleine soorten wilt geven, dan is het handig om de hele ‘prop’ gevangen insecten in een kooitje van fijnmazig gaas te doen, waaruit alleen de gewenste maat kan ontsnappen.
De in het kooitje achtergebleven grotere insecten kunnen later aan grotere terrariumdieren worden gegeven. Sommige bloemen trekken veel vlinders aan, die daar gemakkelijk kunnen worden verzameld. Wormen zijn gemakkelijk te steken en vormen een prima voedseldier.
Wel moeten we opletten, wáár we onze voedselinsecten vangen. Vermijd bermen, plaatsen langs drukke autowegen of industriegebieden.

Zelf voedseldieren kweken
Ondanks de huidige, verbeterde, situatie is het toch aan te bevelen om één of meerdere soorten voedseldieren zélf te kweken, om in tijd van onverwachte schaarste toch niet zonder te zitten. Een schaarste kán het gevolg zijn van plotselinge sterfte van insecten bij de beroepskweker ( ziekte of een virus in zijn kweken). Een eigen voedseldierenkweek is een buffer waarop men te allen tijde moet kunnen terugvallen. De toename van het voedseldierenaanbod via de dierenhandel en de verbeterde inzichten ten aanzien van vitaminepreparaten en het toedienen van kalk hebben in de terrariumliefhebberij voor een grote vooruitgang gezorgd. Steeds vaker kan deze hobby op een professionele wijze worden uitgeoefend.

Translate »