In de tuin

Een grote koivijver in onze achtertuin

Na het sluiten van het Reptilion aan de Darling Market in Rijswijk bleven o.a twee voorgevormde vijvers over die in het Reptilion gebruikt waren voor de waterschildpadden en aanvankelijk ook voor de krokodillen. Van die twee vijvers heb ik de grootste, circa 1.200 liter, ingegraven in onze achtertuin en als buitenvijver benut. In eerste instantie met de bedoeling om gewoon goudvissen e.d. te houden en dat hebben we ook een aantal jaren gedaan. De vijver zag er over het algemeen best mooi uit en de vissen hebben het er eigenlijk altijd goed gedaan. Vooral in de vroege zomer zag het geheel er fleurig uit. Op een bepaald moment hebben Alice en ik toch de verleiding niet kunnen weerstaan om een paar jonge kois te kopen in de zomeruitverkoop van Intratuin.

De oude voorgevormde vijver
De oude, voorgevormde vijver uit het Reptilion.

Toen mijn goede vriend Tom Biesot, die al jarenlang een liefhebber en kenner van Kois is, dat hoorde maakte hij zich ernstig zorgen over waar wij aan begonnen waren. Zelf had ik zoiets van: we zien wel hoe hard ze groeien en daarna zien we wel verder. Toch ging dat groeien harder dan we dachten en al gauw moesten we nadenken over hoe een eventuele uitbreiding of vergroting van de vijver te realiseren zou zijn. Het was in die tijd dat mijn moeder haar huis in Oegstgeest verkocht en daarna de kindsdelen van vader uitbetaalde. Met het bedrag dat toen beschikbaar kwam konden wij de aanleg van een grotere vijver financieren. Nu was het beschikbare bedrag nog steeds beperkt maar ik ging op zoek naar iemand die de klus binnen de financiële mogelijkheden zou willen klaren. Ik plaatste daartoe een oproep op Marktplaats.

Na enige tijd reageerde ene Jordy van der Elst en hij wilde met ons praten over zijn voorstel. Het bleek dat Jordy aankomend zelfstandig aannemer is op het gebied van tuin- en vooral vijveraanleg. Hij had op dat gebied de nodige praktische ervaring bij zijn vorige baas opgedaan en hij wilde voor zichzelf gaan beginnen. Hij bleek bereid het project uit te voeren tegen een onwaarschijnlijke bodemprijs met de bedoeling om eigen ervaring op te doen met het uitvoeren van een dergelijke klus en om daarna een project te hebben waar hij potentiële klanten mee naar toe zou kunnen nemen om zijn mogelijkheden te laten zien. Wij werden het snel eens over de prijs en Jordy is in april 2007 met de klus gestart.

Ik heb de hele bouw van de vijver op het forum van Venividivissie bijgehouden, beschreven en van foto’s voorzien. De teksten zal ik grotendeels hier nogmaals weergeven. Tot nu toe zijn wij uitermate tevreden over de wijze waarop Jordy dit project heeft aangepakt en daarna van service heeft voorzien.

In april begint de beplanting rond de oorspronkelijke vijver alweer een beetje vorm te krijgen en het was dan ook zorgwekkend om te zien hoe daar door Jordy rigoureus de schep in werd gezet. Een aanvankelijk netjes uitziende tuin met vijvertje werd in korte tijd veranderd in een troosteloze bouwput. Wat opmerkelijk was is dat toen met de werkzaamheden werd gestart het vreselijk mooi weer begon te worden en wat dat betreft heeft het de gehele bouwperiode mee gezeten.

Onze tuin een bouwput
De dag waarop de bouw van de vijver startte was de dag dat onze tuin tijdelijk veranderde in een echte bouwput.

Van te voren was afgesproken dat de vijver circa 1.75 m. diep zou worden met als hoofdvijver een bak van 3 x 3m en een slootje daaraan van 3 x 0,5m. met daarachter een door een vlonder afgesloten filterruimte. Uit budgettaire overwegingen is gekozen voor een biologisch filter met een ruime capaciteit. Een biologisch filter is in de loop der tijd betrouwbaar gebleken en hoeft in principe niet erg veel te kosten. Vooral de capaciteit is erg belangrijk.

Met een graafmachine werd het gat gegraven en de aarde werd afgevoerd naar het achter de tuin liggende plantsoen vanwaar het die avond met een vrachtwagen weer zou worden afgevoerd. Met Gerard Vogels die een boerderij heeft aan de Voorweg had ik afgesproken dat de overtollige grond uit de tuin bij hem zou mogen worden gestort op een plek die hijzelf bezig was op te hogen en dat is dan ook gebeurd.

In het gegraven gat werd eerst de afvoerdrain voor de aansluiting met het filter aangebracht. Vervolgens werd er een dikke laag zand op de modderige bodem gelegd.

Vervolgens werd daar een zeil over heen gelegd dat verzwaard werd met stenen en tenslotte er werd een vlakke betonnen vloer van 20 cm met vlechtwerk gestort die eerst minstens een dag moest drogen en harden. Afgesproken werd om na de paasdagen met de werkzaamheden verder te gaan.
Na het hard worden van de vloer werd gestart met de basis voor de wanden. Deze werd nauwkeurig uitgemeten en haaks gezet. Hier werd door Jordy opmerkelijk veel aandacht aan besteed. De volgende dag (woensdag 11 april) werd begonnen met de opbouw van de wanden. Daarna is de bodem voor de filterkamer gelegd. Er is een grote overloopkamer gecreëerd waarin de vuile filterkamer(s) kunnen leeglopen. In deze overloopkamer komt een vrij zware vuilwaterpomp die het water vandaar uit het riool in kan pompen. Ook in deze betonnen bodem is weer wapening gelegd. Een zogenaamde “trilnaald” werd gebruikt om het cement van de bodem goed te vermengen met zand en water.
Dan moet ook hier de boel uitharden. Ik zag wel dat er een kat kennelijk over de nog natte vloer gebanjerd heeft; allemaal kattenpoten. Nou ja, kan op zich geen kwaad.
Maandag 16 april, met het waanzinnige zomerweer is het beton natuurlijk snel gedroogd en kan er verder worden gebouwd. Wel moet alles recht en haaks zijn, dus dat kost nog even het nodige passen en meten.
Er moeten weer heel wat blokken richting de vijver worden gesjouwd.

Zandstenen blokken die de vijver moeten gaan vormen.
Er zijn heel wat blokken nodig om de nieuwe vijverwanden te kunnen vormen. Ze moeten allemaal de tuin in worden gesjouwd.

Aan het eind van de dag staan de contouren van de vijver en de volgende dag hoeft er nog maar 1 laag te worden toegevoegd. Het project zit op schema en het idee is nog steeds om er op vrijdag water in te hebben.
Ik ben uiteraard heel benieuwd naar het eindresultaat. De wand wordt totaal circa 1.70 m hoog. Het worden steile rechte wanden en daar heb ik gegeven de positie in de tuin bewust voor gekozen. De bedoeling is dat je straks op de rand kunt gaan zitten, aan het water. Het wordt een vijver voor onze kois dus veel natuurlijks is er straks toch niet aan, als de vissen het maar naar hun zin hebben en zoveel mogelijk ruimte hebben. In de beperkte ruimte van onze toch niet al te grote tuin is dit zo’n beetje het maximale wat we konden realiseren, zonder de tuin helemaal op te offeren. Uiteraard gaan we de boel straks nog aankleden met plantenbakken er omheen, een kleine waterval, een moerasbak achter de vijver en tuinverlichting. Ik heb er zo mijn ideeën over.

Dinsdag 17 april 2007 is Alice jarig. Jordy start met het dichtgooien met zand van de loze ruimte rondom de vijver. Ik had niet verwacht dat daar nog zo’n 3 kuub zand in zou verdwijnen.
Vervolgens het schoon krabben van de wanden waar de betonlijm uit de naden gedropen is. In de overloopput wordt stucwerk aangebracht ter voorkoming van het binnendringen van grondwater straks.
Tot slot volgt het plaatsen van de laatste blokken en het gladslijpen van de bovenrand waar straks de deklijsten op moeten worden gemonteerd.
Er wordt een laatste controle gedaan om te zien of alles waterpas is opgebouwd. Gelukkig blijkt dat het geval.
Op donderdag 19 april komen we weer een stap verder. Jordy heeft het vijver-/zwembadfolie meegebracht en snijdt het hier ter plekke op maat. Vervolgens brengt hij het in de vijver aan en last de grote stukken dan hier en daar aan elkaar zodat de vorm van de vijver is gefixeerd.
Ook heeft hij de filterbakken meegebracht. Van deze bakken gaan er 5 in de filterkamer, waarvan de voorste straks met borstels wordt gevuld (het voorfilter) en de rest met filtermateriaal voor de bacterieontwikkeling.

Het voorgevormde vijverdoek wordt geplaatst
Het voorgevormde vijverdoek wordt geplaatst en voorlopig verzwaard met blokken.

Als het folie overal aan elkaar bevestigd is haalt Jordy het weer weg om het mee te nemen naar zijn werkplaats. Daar zal hij het met flinke stroken folie aan de achterzijde over alle naden aan elkaar lassen en brengt hij het morgen weer mee. Voordat het dan er in gaat zal er eerst beschermdoek worden aangebracht. Hij stuurt er nog steeds op aan dat er vrijdagavond water de vijver in zal gaan.
Voor de rest van de klus, het afwerken van de randen, het opnieuw bestraten van de tuin, het afvoeren van restmaterialen en het opruimen van de troep heeft hij de hele volgende week gereserveerd. Volgende week vrijdag moet de klus, op misschien een paar kleinigheden na, geklaard zijn.
Vandaag zal een deel van de tijd nodig zijn voor het lassen van de vijver in de werkplaats. Daarna het aanbrengen van het beschermdoek en het vijverfolie. De randen worden nog afgesmeerd met kit, dat dan nog even zal moeten drogen. De vijver moet worden gevuld met behulp van een gewone buitenkraan, dus dat zal inderdaad wel een hel tijd duren. 3 kuub per uur zou toch 10 uur betekenen.
Om te beginnen moest een grote kraan in de aanvoer naar de filterbakken worden aangebracht om te voorkomen dat de vijver daar overloopt wanneer hij straks wordt gevuld.
Vervolgens moest de bodem voor de kap over de bodemdrain worden geplaatst.
Daarna kon met het aanbrengen van het ondertapijt voor onder de vijverfolie worden begonnen. Dit materiaal werd netjes op maat aangebracht. Vervolgens werd het door de aannemer in de werkplaats gelaste vijverdoek binnengebracht. Hopelijk zou het netjes in de vijverbak passen. Het folie wordt steeds met snelklemmen vast gezet en netjes over de vijver verdeeld. Het blijkt prima te passen. Compliment voor Jordy !!!
Het vijverfolie past perfect en wordt zoveel mogelijk gefixeerd.
Vervolgens worden alle naden ten overvloede nog eens zorgvuldig met zwarte elastische kit dicht gesmeerd. Een arbeidsintensief klusje maar wel belangrijk.
Het doek zit uiteindelijk keurig op z’n plek.

vijverdoek zit vast met lijmklemmen
Het vijverdoek zit voorlopig vast met snelklemmen en rondom de vijver wordt de bestrating weer terug gelegd.

Zoals gepland, afgesproken en beloofd, gaat er vrijdag water in de vijver. Vooralsnog niet meer dan 40 cm. omdat de aannemer maandag de stenen wil kunnen verwijderen zonder een duikpak te hoeven aantrekken en omdat ie maandag het doek nog definitief strak wil kunnen zetten.
Maandag wordt vervolgd met het plaatsen van de filterbakken, het leggen van leidingen e.d.
Het gebruikte vijverdoek is van zwembadenkwaliteit en uiterst duurzaam. Het is een dikke folie met een weving er in. Als het zoals Jordy beweert 20 jaar mee gaat is dat waarschijnlijk langer dan dat ik zelf zal meemaken. Hoewel, het zou nog kunnen.
Gisteren is een start gemaakt met de opbouw van het filter, maar eerst werden de doorvoeren in het folie aangebracht.
Ook werd een aanvang gemaakt met het herstel van de bestrating.
Achteraan is een grote doorvoer die binnenkomt via een bak waarin wat moerasplanten zullen worden geplaatst.
In de filterbak wordt een plateau geconstrueerd waarop de filterbakken straks komen te staan. Het hout is watervast multiplex. Hierop worden straks de filterbakken geplaatst en voor de nu nog lege filterbakken worden de gaten voor de doorverbindingen geboord.

Op 25 april wordt doorgegaan met de constructie van het filter.
De aansluitingen voor de doorvoeren worden aangebracht:
Iedere bak in het filter, het voorfilter met de borstels even daargelaten, kan 10 m3 aan qua filtercapaciteit. Dat betekent een behoorlijke overcapaciteit, zeker zolang de vis nog klein is. Maar op zich kan dat uiteraard geen kwaad. Sterker nog het is alleen maar heel erg prettig. Iedere bak kan afzonderlijk in de afvoerput worden afgewaterd om te worden schoongemaakt als dat nodig is.
De kraan heeft zo’n 10 uur staan draaien voordat de vijver vol was. Dat viel eigenlijk nog wel mee. Als het meezit draait vandaag het filtersysteem.
Donderdag 26 april: Voortgang van de werkzaamheden. Hier het inbouwen van de pomp. Deze kan zowel nat als droog worden gemonteerd.
Aan het eind van de dag is alle buizenaanleg gereed en kan er water in het systeem. Nu afwachten of alles droog blijft.
Gelukkig bleef alles droog. Jordy houdt het voor gezien vandaag en morgen gaat hij verder met het afbouwen van de filterbakken en het vullen ervan met het filtermateriaal.

Jordi bezig met het filtersysteem
Er is gekozen voor een biologisch filtersysteem met een behoorlijke overcapaciteit. Vijf grote filterbakken waarvan het voorste uitgerust wordt met borstels om het eerste grove vuil te filteren.

Vrijdag 27 april: De werkzaamheden concentreren zich op het filter. Om de bakken onderling goed in elkaar te laten overlopen worden de kunststofbuizen van gaten voorzien.
Achter de vijver heb ik een klein “plantenfilter” laten aanleggen. Dit bakje zit gewoon opgenomen in het systeem. Het wordt gevuld met lavasteen en enkele moerasplanten.
In dit bakje doe ik de zoetwatermosselen die uit de oude vijver komen. Door voor het doorstroomgat een steen te plaatsen wordt voorkomen dat de vissen er in kunnen zwemmen vanuit de grote bak.
Alles met elkaar is er momenteel van onze aanvankelijk toch best leuke tuin niet veel meer over. Het lijkt een grote bouwplaats.
Onder in het filter wordt eerst een kunststof open deurmat geplaatst en daarop komt zo’n blauwe Japanse mat die z’n kwaliteit als filtermateriaal inmiddels wel bewezen heeft.
De afvoeren worden richting de put aangebracht en van kranen voorzien. Iedere filterbak kan hierdoor afzonderlijk geleegd worden.
De voorste filterbak zal worden gevuld met borstels om het grove vuil op te vangen. De andere vier bakken worden gevuld met filtersubstraat en kunststof materiaal dat extra veel bacteriën zou kunnen bevatten. In ieder bak komen straks twee luchtstenen voor extra zuurstof. Ook in de vijver zelf komt extra beluchting.
Vervolgens is het systeem rond en kunnen de filterbakken worden gevuld.
Wanneer de filterbakken vol staan met water wordt alles gecontroleerd. Het systeem sluit en lekt niet !!!
Hoewel de vijver nog lang niet klaar is worden de vissen er door mij toch maar vast in gedaan. Het alternatief is namelijk dat ze al die tijd anders in die betrekkelijk kleine ton moeten blijven bivakkeren en hoe eerder ze in de grote vijver zitten hoe beter. Voor deze gelegenheid is Willem overgestoken om te komen kijken.
De vissen (het zijn er twaalf), worden “vrij”gelaten in hun nieuwe en toekomstige verblijf. Ze lijken niet erg onder de indruk.
Als ze er allemaal in zitten wil je ze wel even terug zien. Dat blijkt zo tegen de avond niet zo eenvoudig. Ze zitten diep en in het donker. Maar goed, al met al zijn we een nieuwe fase in gegaan. Er zit vis in onze vijver !!!!

De eerste vissen zwemmen.
De vijver is nog lang niet af, maar de vissen die in een ton zaten zijn er al in gezet. Willen van Wezel is langs gekomen om hiernaar te kijken.

Morgen komt de aannemer kijken of alles nog goed loopt. Of er geen lekkages zijn en of het systeem goed draait. Tevens zal hij dan zo voor dit lange en mooie weekend een beetje van de ergste troep opruimen en meenemen. Na aanstaande dinsdag gaat hij de boel afwerken en de tuin weer in oude staat herstellen. Dat wil zeggen de bestrating herstellen.

Zaterdag 28 april. Inderdaad, de aannemer is ’s morgens geweest en heeft toch nog wat modificaties aan het systeem moeten doen. De pomp blijkt te sterk te sterk en de aanvoer via de gaten in de buizen is niet voldoende. De buizen worden daarom ingekort tot onder het wateroppervlak. Dit blijkt een verbetering, maar nog steeds niet voldoende. Later als de aannemer al naar huis is besluit ik de afvoer uit de pomp gedeeltelijk dicht te draaien, waardoor de laatste filterbak niet meer leeg getrokken wordt. Wel vermindert dit natuurlijk de doorstroom capaciteit van de pomp c.q. het aantal liters dat hij verwerkt per uur. Daar moet ik het woensdag als hij weer hier is het met hem over hebben.

De rommel wordt voor een belangrijk deel opgeruimd en als hij weer weg is lijken de vissen het alweer best naar hun zin te hebben.
Zelf vind ik het allemaal puur genieten en ondanks dat er nog heel wat moet gebeuren word ik al regelmatig op mijn stoeltje aan de rand van de vijver gespot.

Woensdag 2 mei: Het filter doet niet precies wat er van verwacht wordt. De pomp blijkt eigenlijk iets te krachtig voor het systeem. Ook baart het “bol”staan van de filterbakken wat zorg. Jordy besluit enige modificaties toe te passen. De overloopbuizen tussen de filterbakken worden wat ingekort, er wordt een soort bypass gemaakt van de eerste rechtstreeks naar de laatste bak en de bakken zelf worden met aluminium verbindingsstrips bij elkaar gehouden. Klinkt allemaal heel eenvoudig maar kost best wel het een en ander aan inspanning en tijd. Jordy zegt toe langer garantie op de filterbakken te zullen geven.

Donderdag 3 mei: Het mooie weer houdt aan en de vissen voelen zich kennelijk best op hun gemak in deze voor hun nu enorm grote waterpartij. Dit heeft tot verbazingwekkend gevolg dat ze veel van hun schuwheid laten varen. Waar ze in de kleine vijver niet dicht benaderbaar waren komen ze nu kijken waar er gewerkt wordt en komen ze zelfs al voedsel uit de hand aannemen. Dit laatste tot groot plezier van mijn vrouw Alice.
Vandaag wordt er ook begonnen met het afwerken van de vijver: Het aanbrengen van de omlijsting om de vijver.
De lijst wordt geheel van duurzaam en mooi Bankirai, tropisch hardhout gemaakt. De bovenzijde wordt twee planken breed zodat er comfortabel op gezeten kan worden.

Vrijdag 4 mei: Het afwerken gebeurt netjes, alle verbindingen worden “verstek” gezaagd en er worden open naden gelaten in verband met het werken van het hout als gevolg van vocht- en temperatuurverschillen.
Aan het eind van de dag is het werk rondom gereed en kan er de volgende dag met het vlonder over het filterdeel worden begonnen.

De filterkamer
Hier een blik op de filterkamer. De vijverrand wordt keurig netjes afgewerkt met bankirai hout. Het filterdeel zal een in losse delen opklapbare deksel krijgen die straks als vlonder dienst doet.

Zaterdag 5 mei: Jordy komt deze zaterdag toch nog even wat werk verzetten. De planken van het vlonder zijn nu op maat en een deel van de bestrating is weer hersteld.
We spreken af dat maandag 7 mei het werk zal worden voortgezet en voor een belangrijk deel zal worden afgerond.

Maandag 7 mei: Het vijverproject werd tot nu toe gekenmerkt door buitensporig mooi weer. Wat dat betreft hebben zowel de aannemer als wij enorm geluk gehad. Aan zo’n klus in de bagger moeten werken valt waarschijnlijk niet mee, maar tot nu toe is er werkelijk geen druppeltje regen gevallen. Dat ziet er vandaag een beetje anders uit. Gisteren hebben wij zelf de barbecue verplaatst en het terras aan het eind van de tuin opnieuw bestraat en op hoogte gebracht, dat ging nog in het zonnetje, vandaag regent het pijpenstelen. Toch is de aannemer present en tussen de buien door wordt het vlonder grotendeels afgebouwd. De meeste rommel in de tuin en rondom het huis wordt opgeruimd en meegenomen en aan het eind van de werkdag ziet alles er al redelijk “af”uit. Slechts de scharnieren voor het vlonder waren niet in voldoende aantal in voorraad en afgesproken wordt om de klus donderdag a.s. definitief af te ronden. Tussen de bedrijven door hebben wij wel een net voorlopig even over de vijver gelegd om de reiger af te weren. Voor dit probleem moeten we nog een passende oplossing bedenken. Deze voorziening valt echter niet meer binnen de opdracht aan de aannemer.

Afgelopen zaterdag hebben we er nog 2 nieuwe vissen bij gekocht: Een kleine Shusui en een wat grotere Kojaku. Beide zgn. “hand picked” exemplaren rechtstreeks uit Japan.
Het mooie weer is blijkbaar voorbij. De vijver is bijna klaar. Maar ach, de zomer moet nog komen. We hebben nu al veel plezier van onze verse plas water.

Donderdag 10 mei is de dag waarop Jordy de laatste zaakjes zal afhandelen. De laatste troep opruimen. De scharnieren aan het vlonder afmaken en de boel nalopen. Het vlonder kan in vier delen worden geopend afhankelijk van waar je moet zijn. De voorste 2 delen om bij het voorfilter met de borstels te kunnen komen, daar moet je het vaakst zijn om schoon te maken en die delen bestaan uit 3 planken, en de achterste 2 delen waar je minder vaak moet zijn, die bestaan uit elk vier planken. Zo kan het geheel in vier delen worden opengeklapt. De dragende middenbalk kan worden uitgenomen om daar te kunnen lopen.

Tenslotte het eindproduct. Jordy is klaar en heeft de rommel grotendeels opgeruimd, maar er blijft nog een heleboel te doen om de boel weer netjes te krijgen. De hele bestrating zal straks met de hogedrukreiniger moeten worden schoongespoten. Dat is nog een heel klusje, maar het mooie weer is voorbij en dat doen we allemaal dus later wel. Straks kan de tuin met plantenbakken weer worden aangekleed en opgefleurd. Voorlopig ben ik dik tevreden.

Mijn volgende zorg is nu om de reiger uit de tuin te houden. Daar moet ik nog een passende oplossing voor zien te vinden. Ik overweeg om toch maar met een schrikdraadje te gaan werken. Voor betere suggesties sta ik nog steeds open. Een andere mogelijkheid is om dik visgaren boven de tuin te spannen. Voorlopig is de boel afgeschermd met een net.

De vijver heeft de gehele zomer naar tevredenheid gefunctioneerd en het filtersysteem bleek perfect te werken. Het enige probleem was dat de circulatiepomp die het water uit de laatste filterbak aanzuigt eigenlijk net iets te veel capaciteit had, waardoor de aanvoer van water naar de filterbakken achterbleef. Dat had tot gevolg dat de bakken dus werden leeg getrokken. Jordi heeft dit opgelost door voor de pomp een dimschakelaar te plaatsen die met behulp van een afstandbediening de pomp harder en zachter kan laten lopen. Ook heeft hij een soort bypass gemaakt door van de eerste filterbak een verbinding met kraan rechtstreeks naar de laatste bak te maken waardoor het risico van leegtrekken van die bak ook kan worden voorkomen. Tenslotte heeft hij in de aanvoerbuis naar de pomp een kraan geplaatst waardoor ook hier een beetje kan worden “geknepen”. Inmiddels heb ik een aantal standen bepaald waarbij het systeem permanent optimaal blijft functioneren.

In plaats van het rooster met gaten er in is boven de bodemdrain nu een grote platte steen geplaatst die op 4 bakstenen ligt waardoor ook daar de kans op stagnatie een stuk verminderd is. Toch heeft er zich in het voorjaar van 2008 zich nog het volgende probleem voorgedaan: Als gevolg van een kortsluiting in de herfst van 2007 had ik het gehele systeem kort voor de winter uit gezet en de gehele winter niet meer laten draaien. Dat betekend dat toen ik in het voorjaar 2008 de zaak weer opstartte het systeem dus weer helemaal opnieuw moest opbouwen. Er moest weer een bacteriënbestand worden opgebouwd en als gevolg daarvan ontwikkelden zich in het voorjaar daarop enorm veel draadalgen in de vijver. Door die draadalgen raakte de bodemdrain dusdanig verstopt dat het systeem begon te stagneren. Er waren toen twee mogelijkheden om daar wat aan te doen: a) De vijver laten leeglopen om zo bij de drain te kunnen om die schoon te kunnen maken of b) te water te gaan, te duiken en op die manier de drain schoon te kunnen maken. Voor dat laatste heb ik gekozen en hoewel het water behoorlijk koud was heb ik door een aantal keren te duiken de zaak schoon kunnen krijgen waardoor het systeem weer liep.

Maar de algen bleven zich verder ontwikkelen en op enig moment in mei hebben wij besloten de vijver toch een leeg te laten lopen en de wanden met de drukspuit schoon te maken. Dat hebben we gedaan en ik heb een laag water van circa 30 cm laten staan waarin veel blubber en troep zijn achtergebleven en waarin de vissen konden blijven zwemmen. Toen de wanden weer redelijk schoon waren is de vijver weer gevuld en met de capaciteit van het filter was de zaak binnen een dag werkelijk weer kraakhelder. Ik heb toen wel White Powder toegepast om het opnieuw ontstaan van algengroei zoveel mogelijk tegen te gaan.

In de zomer van 2008 zijn er aan aantal dusdanig warme dagen geweest dat zowel Alice als ik zo nu en dan een verfrissende “duik” tussen de vissen hebben genomen. Op zich wel te gek voor woorden om zo tussen je eigen vissen te kunnen zwemmen.

In de vijver om algen te ruimen
Soms moet je er in om algen uit de bodemtoevoer weg te halen die verstopping veroorzaken. 1.75 mtr is net te diep om op je hurken te gaan en er bij te kunnen.
Deze algen verstopten de doorvoer
Na al die troep te hebben verwijderd loopt de waterstroom weer mooi door en functioneert het filter weer. 
Lekker even afkoelen in je eigen vijver
Maar je kunt er ook gewoon in om even lekker af te koelen in een hete zomer.
zwemmen in de vijver
De vissen doen er niet moeilijk over, het water is kraakhelder en waarom dan niet?

Hierna volgt een behoorlijk uitgebreide fotoserie van de bouw van de vijver. Ga er maar rustig voor zitten wanneer u op de startbutton geklikt heeft.

Het einde van onze vijver, zomer 2018.

Deze foto is van 29 juni 2018. Er is een begin gemaakt met het slopen van de vijver.

Eind 2017 hebben mijn vrouw en ik besloten dat het mooi is geweest met de vijver. Hij is nu meer dan 10 jaar oud, ik ben inmiddels 70 en in geval van verkoop van het huis is de vijver straks een blok aan ons been. Daarom hebben we begin mei 2018 alle vissen verkocht en heb ik geïnformeerd wat het slopen, opruimen en dichten van het gat ons ongeveer zou kosten. Dat bleek zo rond de € 1.500,= te zijn. Dat vonden we best veel geld en daarom heb ik besloten het grootste deel van het werk zelf te doen.

Gelukkig was de aannemer bereid met grof materiaal een handje te helpen. Foto 11 augustus 2018.

Toen de levende have uit de vijver was verkocht ben ik eind mei 2018 op m’n gemakkie begonnen met slopen. Ik had besloten de wanden van de vijver zelf om te hakken en in de vijver zelf te laten waarna de boel met aarde zou worden dicht gemaakt. Alle wanden zouden 60 tot 80 cm onder het maaiveld moeten komen en dat is gebeurd. Het was een flinke klus, maar met de moker die ik in Idar bij het stenen zoeken had gebruikt en de twee breekijzers die ik ook nog uit die tijd had, kon ik behoorlijk zwaar werk verrichten.

De bestrating is hersteld en de tuin is weer tuin en lijkt groter dan ooit.

Tot mijn vreugde bleek dat half juli de gemeente opdracht had gegeven om de rioleringen achter ons huis te vervangen en ik heb het op een akkoordje gegooid met de aannemer. In het weekend mocht ik de kruiwagen lenen en ben ik begonnen met grond de vijver in te rijden. Die grond heb ik met water via de tuinslang zoveel mogelijk vast tussen de stenen gespoeld om inklinken straks zoveel mogelijk te voorkomen. Ik voelde me soms wel een beetje schuldig want het was een van de droogste zomers ooit en er dreigde al watertekort. Na het weekend toen ik al zo’n 35 kruiwagens had binnengebracht heeft de aannemer met een sjofel de rest van het gat voor ons gedicht en mag ik stellen dat ik door het gelukkige samenvallen van activiteiten mij een enorme hoeveelheid werk bespaard is gebleven.
Hierna volgt een serie foto’s van de sloop.

Een website met vooral heel veel terrarium-, aquarium- en vijverinformatie

Translate »