De AGA Convention, Denver (Colorado) april/mei 2017.

Het was rond september 2016 dat de eerste contacten met Tom Barr op Facebook over een presentatie tijdens de Aquatic Gardners Association (AGA) conventie in Denver werden gelegd. Daarna volgden er ook nog afspraken over het geven van diezelfde presentatie in San Francisco en Sacramento en tenslotte ook nog een in Seattle. Data respectievelijk: 29 april, 5 mei, 6 mei en 9 mei.

Op het internet had ik een interessant artikel gevonden dat de Nederlandse Stijl aardig verwoordde en samenvatte. Dat heb ik gebruikt als basis voor mijn presentatie: “Dutch Aquarium Aquascape: A style from the 1930s by Aquascaping Love • December 18, 2013”.
Dit artikel bevat eigenlijk al alle aspecten die ik op mijn eigen manier aan de Amerikanen wilde laten zien en toelichten.

Om te beginnen wilde ik enkele Nederlandse topaquaria kunnen laten zien en ook een paar Belgische. Ook wilde ik de verschillen tussen een wedstrijd middels foto’s en middels gecertificeerde keurmeesters, die aan huis komen, goed in beeld brengen. De rol die de NBAT heeft gespeeld tijdens haar bestaan moest ook aandacht krijgen en uiteraard de niveau’s van club-, districts- en landelijke keuring. Verder leek het me interessant om alle aquaria zoveel mogelijk te laten zien, gepositioneerd in de (woon)kamer waar ze staan. Ook wilde ik aandacht besteden aan de verschillen tussen Nature Style en Dutch Style. Tenslotte wilde ik ook nog aandacht besteden aan mijn eigen aquarium.

De presentatie die ik ga geven is een verkorte weergave van de presentatie die ik 4 maal, in het Engels, in Amerika heb gebracht. Hier en daar met wat aangepast commentaar. Ik heb in Amerika heel veel positieve reacties gekregen en men suggereert al dat ik gauw weer terug zou moeten komen. Hopelijk denkt u er net zo over.

Ik heb getracht allerlei aspecten rond het “Dutch Style Aquarium” toe te lichten. Ook de rol van de N.B.A.T. heb ik uitgebreid ter sprake gebracht.

Kosten voor deze presentatie: € 60,00.
Reiskosten: € 0,40 / km.

Voorwaarden:
Lees deze goed, anders hebben we mogelijk straks een probleem !!
De vereniging zorgt voor een scherm en een beamer.
Tevens zorgt de vereniging er voor dat er iemand is die de beamer ook kan bedienen.
De aanwezigheid van een laptop is handig, maar deze kan ook door spreker zelf worden meegebracht. Houd er echter rekening mee dat de laptop van spreker middels een HDMI-plug met de beamer kan worden verbonden. (Dus niet meer met de blauwe stekker).

Translate »