Districtskeuring 2011

De Districtskeuring NBAT district ZHN 15 januari 2011

Tijdens de verenigingskeuring van 2010 ben ik bij Paluzee 3e geworden met mijn gezelschapsaquarium in de categorie A1. Nummer 1 was Jacques de Jong en nummer 2 was Fred van Wezel. Op zich was dat voor mij geen slecht resultaat na de enorm vervelende lange periode van strijd die ik heb moeten voeren tegen de algen. De verenigingskeuring werd verricht door Ab Ras en de belangrijkste punten van commentaar waren het ontbreken van bodemvissen, het nog hier en daar zichtbaar zijn van resten van de algenplaag en een zwaarwegend punt van kritiek was de hoge KH-waarde, namelijk 10 van mijn bak. Dit laatste drukte vrij zwaar op het biologisch oordeel over mijn bak.

Grappig hoe je als relatief best al ervaren aquariaan toch weer een aantal tips haalt uit het commentaar van de keurmeester. Hij wees er namelijk in het algemeen op om vooral bij de Cryptocorynen, “bealgde en aangetaste, niet meer functionerende bladeren te verwijderen”, om de plant weer optimaal te laten functioneren. Zo had ik dat eigenlijk nooit bekeken, ik ging enkel uit van het esthetisch aspect. Daar ben ik dus wat meer op gaan letten en welaan, ik zie verbetering in de groei bij de Cryptocorynen. Maar goed ik werd dus 3e met mijn bak bij Paluzee en met die positie kon ik voort naar de districtskeuring.

Districtskeuring NBAT 2011 Mijn bak op de dag van de verenigingskeuring Paluzee 2010
Mijn bak tijdens de verenigingskeuring 2010 van Paluzee te Zoetermeer. Ik werd er 3e mee.

Volgens iedereen die ik er over sprak zou de districtskeuring half februari 2011 plaats moeten vinden. Verbeterpunten waren dus het wegwerken van de laatste restanten van de algenplaag en het omlaag brengen van de KH. Dat laatste was niet zo verschrikkelijk lastig want ik haal osmosewater in Rijswijk bij HaagClean, waar ik 2 euro voor 100 liter betaal. Daar kan mijn osmoseapparaat niet tegenop en dat heb ik dan ook inmiddels via Marktplaats verkocht. Met gebruikmaking van osmosewater heb ik de KH dus vrij vlot naar 4 omlaag gebracht. De KH van het Zoetermeerse water is 5. De toevoeging van CO2 is inmiddels zo ingesteld dat de PH-waarde vrij constant tussen de 6.8 en 7.0 schommelt. Op zich prima waarden. Als u wilt weten hoe ik het algenprobleem heb aangepakt dan moet u hier maar een kijken: (klik). Het bodemvissengebrek heb ik opgeheven door de aanschaf van 12 Corydoras pygmaeus die nu vrolijk in een schooltje door de bak dartelen.

In de afgelopen periode heb ik met het aanpakken van mijn planten steeds gestuurd op half februari. Ik heb onlangs mijn Oldenlandia/Hediotes groep aangepakt en ik heb zo’n 1.000 plantjes uit de bodem getrokken, ingekort en terug geplaatst. Wat een klus is dat !! De ondersteeltje heb ik via een forum aangeboden en ze zijn allemaal ergens in het land in een aquarium terecht gekomen mag ik aannemen. Ik had een groep van circa 25 prachtige Hygrophila balsamica, planten die je in de handel vrijwel nooit aangeboden ziet. Deze heb ik ook via datzelfde forum voor 3 euro per stuk aangeboden en die waren in no-time verkocht. Ik kreeg nog wel wat, in mijn ogen, kinderachtig commentaar op het feit dat ze daar zulke prijzen voor planten niet gewend waren, maar volgens mij wonen we in een vrij land en heb ik niemand verplicht planten van mij te kopen. Ik heb toen de onderstelen laten staan en die liepen allemaal minstens dubbel uit, zodat ik nu een veld van 60 van deze planten heb kunnen zetten. Ten overvloede: Ik geef jaarlijks enorme hoeveelheden waterplanten via dat forum gratis weg. Zo, dat moest ik toch even kwijt.

Begin januari 2011, begon ik benieuwd te raken naar de datum van de keuring en ik mailde Piet Muller met de vraag wanneer deze zou zijn. Tot mijn lichte verbijstering kreeg ik te horen dat de districtskeuring door de heer Wim Tomey op zaterdag 15 januari om 14.30u voor mij in de planning stond. Dat was ongeveer een maand eerder dan ik had verwacht en dat betekende toch wel wat krapte in de nog beschikbare tijd. Ik heb gelijk voorzitter Henk Bretveld gebeld en die bleek nog van niks te weten. Ook hij was een beetje onthutst toen bleek dat de secretaris van Paluzee, de mail met de aankondiging wel had ontvangen, maar door omstandigheden had verzuimd het bestuur en de deelnemers hierover in te lichten. Ik ben toen maar als een haas begonnen de laatste hergroeperingen en aanpassingen nog uit te voeren. Ik moest tussendoor ook nog heel snel mijn Eheim 2080 laten repareren en dat is met dank aan de firma Romberg in Delft nog net binnen de tijd gelukt. Uiteindelijk had ik vandaag, zaterdag 15 januari alles wel op orde. Het enige probleem dat bleef was een lichte witte waas in het water, waarschijnlijk als gevolg van het toevoegen van vloeibaar ijzer, die ik er ook na 2 keer flink water verversen niet uit heb gekregen.

Districtskeuring NBAT 2011 Bak op dag districtskeuring 2011
Bak op dag districtskeuring 2011.

Hier de bak een paar uurtjes voor de keuring zelf op 15 januari 2011. De bak is iets aan de “volle kant”, maar zonder smoesjes te willen bedenken is dit mede een gevolg van de krappe beschikbare tijd. Qua inrichting verschilt ie niet veel van tijdens de verenigingskeuring. Maar biologisch gezien staat ie er wel veel beter bij.
Het tijdstip 14.30u gaf mij op de dag des oordeels nog wat ruimte om dingen na te lopen . Enkele van de mankementen/hiaten in mijn bak waren de aanwezigheid van twee vrouwen Colisa lalia zonder man en een Microgeophagus ramizi man, zonder vrouw. Ik heb hier en daar rondgebeld en uiteindelijk bleek ik de ontbrekende partners allebei bij Groenrijk in Zoetermeer te kunnen kopen. Ik heb ze dan ook om 12.00u nog opgehaald en direct in het aquarium los gelaten. Toen de keurmeester kwam, zwommen ze gelukkig rond alsof ze al weken in de bak aanwezig waren. Dat was wel even van: Pffff !!!.

Districtskeuring NBAT 2011 Colisa lalia stel
Een stel Colisa lalia, ik had twee vrouwen zonder man. Dat is een kleurloos geheel, zoals met deze foto kan worden aangetoond. Het is natuurlijk niet aan te bevelen om zo op het laatste nippertje nog vissen aan je bevolking toe te voegen. Maar soms “breekt nood wet”.

Het is inmiddels de 3e of 4e keer dat Wim Tomey mijn bak komt keuren en nadat de bel beneden was gegaan en mijn vrouw de deur open deed hoorde ik het bekende en verwachte “Como esta?” Het is altijd een hele klim naar de zolder en met 5 man inclusief mezelf was het best druk op mijn met houtsnijwerken dichtgebouwde zoldertje. Aanwezig waren: Henk Bretveld, de voorzitter van Paluzee. Wel gaaf dat Henk altijd de moeite neemt om aanwezig te zijn, dat had ik bij Danio Rerio Delft vaak anders meegemaakt. Uiteraard was er keurmeester Wim Tomey, fotograaf Jos Koster en Piet Muller van de Rijswijkse die altijd aanwezig is om de waterwaarden te meten. Ik heb altijd een handig klapstoeltje gereed staan voor bezoekers en in dit geval deed Wim de keuring dan ook graag vanuit deze stoel.

Op een bepaald moment vroeg hij mij: “Bart waar staan die Majaca’s die je op de lijst hebt staan?” en ik realiseerde mij direct dat ik door kopiëren, knippen en plakken van de oude lijst verzuimd had deze er uit te halen want die stonden er bij de vorige keuring nog wel in, maar nu niet meer. Dat was weer aanleiding voor de nodige grappen over dit kopieergedrag.
Wim was zeer te spreken over de aanwezigheid van mijn mooie Proserpinaca palustris. Een ander plantje dat hem opviel was Pogostemon erectum dat ik onlangs van Jaap Liefting heb gekregen. Even later ging Piet aan de slag om de waterwaarden te meten en tot mijn stomme verbazing kwam hij uit op een uitslag: KH 10 en GH 16. Ook Henk Bretveld vond dit onbegrijpelijke waarden, vooral toen ik aangaf dat ik onlangs twee keer fors water (KH 5) had ververst. De metingen werden verricht met Tetra meetstrips en ook na herhaling gaven die dezelfde waarden aan. Ik kon het er toen niet bij laten zitten en onder het oog van iedereen heb ik mijn eigen setjes metingen verricht met meetdruppels, ook van Tetra en ziedaar wat blijkt: De druppels geven aan een KH van 6 en een GH van 10. Rara hoe kan dat? Piet opperde dat mogelijk de aanwezigheid van andere stoffen in het water, zoals bijvoorbeeld ijzer, van invloed zouden kunnen zijn op de uitslagen van het lakmoespapier. In ieder geval was iedereen het er over eens dat de druppelmethode betrouwbaarder is dan het papier en uiteindelijk werden deze waarden dan ook geaccepteerd en genoteerd.
Hierdoor heb ik nu wel vraagtekens bij de meetgegevens van keurmeester Ab Ras, die mij hier bij de vorige keuring wel behoorlijk op had afgerekend.

Districtskeuring NBAT 2011 Zwart doek om reflectie tegen te gaan.
Het maken van foto’s is altijd een heel gedoe met zo’n grote bak. Om reflectie tegen te gaan heeft de fotograaf meestal zwart doek bij zich dat door de andere aanwezigen achter hem omhoog mag worden gehouden. Zelf fotografeer ik meestal ’s avonds, dan heb ik dat probleem niet.
Districtskeuring NBAT 2011 Fotograferen met flitsers achter het doek.
Jos had zo z’n eigen techniek van fotograferen: Lichtkap omhoog, doek voor het licht gespannen, twee slave flitsers achter het doek en fotograferen maar. Een heel gedoe en ik ben benieuwd naar de resultaten.
Districtskeuring NBAT 2011 Piet Muller verricht de watermetingen.
Terwijl de fotografen druk bezig zijn met het maken van foto’s verricht Piet de metingen aan het water met in dit geval verrassende resultaten v.w.b. de KH. Gelukkig worden de uitslagen van mijn eigen meetsetjes die volgens een druppel- en omslagmethode werken als juist geaccepteerd en genoteerd. Toch is dit een aandachtspunt, vindt ook Henk Bretveld, die wat er gebeurt nauwlettend volgt. Misschien moet de Commissie van Bondskeurmeesters hier ook nog eens naar kijken, want wie weet hoeveel aquarianen er door verkeerde meetresultaten al “de mist zijn in gegaan?”.
Districtskeuring NBAT 2011 De fotografen aan het werk.
De beide fotografen aan het werk.

 

Districtskeuring NBAT 2011 Wim Tomey in actie !!
Vakfotograaf Wim Tomey heeft ook niet aan het digitale tijdperk kunnen ontkomen en verzucht: “Met mijn Hasselblad had ik deze bak er zonder problemen en zonder vertekening op kunnen krijgen. Ik heb thuis drie van die apparaten liggen. Een strop van 2 ton !!!”
Districtskeuring NBAT 2011 Jos Koster van Danio Rerio.
Maar vandaag is Jos Koster van Danio Rerio Delft de “echte” fotograaf. Hij zal er voor zorgen dat er een representatieve serie foto’s wordt gemaakt die tijdens de uitslag van de keuring op 12 maart in Alphen aan de Rijn kan worden getoond.

Na het daadwerkelijke keuren volgt altijd het fotograferen en het mij inmiddels bekende mopperen op de grootte van de bak en de ellende met reflectie in de ruit. Gelukkig had Jos zwart doek meegebracht en iedereen mocht helpen dat omhoog te houden terwijl Wim en Jos aan het fotograferen sloegen.
Alles met elkaar weer een aardige en enerverende middag en nu afwachten: Uitslag van deze keuring op zaterdag 12 maart 2011 in Alphen aan de Rijn.

Reactie van bondskeurmeester Ab Ras: “Sera heb ik al eens benaderd over deze kwestie. Helemaal op zeewatergebied zijn de sets niet betrouwbaar. Zij reageren hierop met de mededeling dat de andere testers niet goed zijn. Zo blijf je dus aan de gang. De enige meest betrouwbare sets zijn van Merks o.i.d.
Dure sets. Maar dat terzijde. De strips die wij gebruiken zijn een hulpmiddel en niet meer en niet minder. Wij kunnen er niet vanuit gaan dat er andere stoffen een rol gaan spelen in de meetgegevens. Wat zou je denken als degene die de meting doet kleurenblind is? Dan krijg je ook andere uitslagen van de metingen. Het hoort bij daglicht te gebeuren en dat gaat af en toe ook niet lukken in de winter. Het is dus puur een hulpmiddel. De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit ligt ten allen tijden bij de deelnemer. Qua punten val het wel mee hoor. Een hogere of lagere Kh dan is toegestaan kost je nooit meer dan een ½ punt. Belangrijker is dat het welzijn van de planten wordt hersteld en we adviezen kunnen geven. Na 2 flinke waterwissels begon je bak weer te stabiliseren. Ook je C02 verbruik zal verminderd zijn vermoed ik. Genoeg indicatie dat de Kh te hoog was?

Zelf meetgegevens aanleveren laat alleen maar zien dat je goed bezig bent. Wij controleren dan evengoed of dit wel correct is gedaan. Net wat je zegt, je kan van alles invullen. Anderen hebben nog geeneens testsetjes, dat is te duur. Misschien waren de teststrips van Willem oud, wie zal het zeggen? Dus ….altijd zelf checken. Meten is nog altijd weten.

Voor wat betreft de teststrips: Voor elke keuring koop ik nieuwe testrips. Deze verpakking open ik pas bij de eerste deelnemer. Zodoende probeer ik discussies als deze te voorkomen. Lees ook nog eens de keurwijzer goed door: Cbkm.nl Daarin vind je iets over meten en de keurmeester.

Veel hobbyplezier en succes bij de uitslag.”

Een website met vooral heel veel terrarium-, aquarium- en vijverinformatie

Translate »