Stand 30 november 2014

Stand van zaken 30 november 2014

De laatste maanden is mijn aquarium behoorlijk constant qua kwaliteit. De plantengroei is over het algemeen goed tot heel goed en ik heb daar een verklaring voor. In de loop der tijd heb ik een voor mijn aquarium goed ritme gevonden voor het toedienen van voedingssupplementen. Zoals al vaker gememoreerd werk ik niet met een voedingsbodem maar voeg ik regelmatig voedingsstoffen toe. Deze voedingsstoffen bestaan uit: CO2, welke middels een eenvoudige CO2-installatie wordt toegediend. Daarbij maak ik geen gebruik meer van een doseerapparaat of stuur ik op een bepaalde PH, neen ik heb de CO2 simpelweg op een tijdschakelaar staan die de CO2 om 08.00u aanzet en om 20.00u weer uitzet. Tijdens de laatste huiskeuring op 1 november 2014 maakte keurmeester Ab Ras hier een negatieve opmerking over: Hij constateerde op grond van de belletjes die hij zag dat de planten te veel CO2 ontvingen en vond dat de planten hierdoor te veel “onder druk” zouden komen te staan. Even later merkte hij wel op dat mijn plantenbestand er door de band genomen geweldig en gezond uitzag en dat hij bijvoorbeeld nog nooit eerder zo’n mooie groep Ammannia gracilis had gezien en dat hij nog nooit zo’n grote Barclaya longifolia was tegengekomen. Ook was hij zeer te spreken over mijn grote groep Hygrophila balsamica. Persoonlijk dacht ik toen: “Hoe denk je dat dit zou komen?”.

Stand van zaken 4 001
Een van de eerste foto’s van mijn aquarium met mijn nieuwe Nikon D3200 met standaardlens 18-55/VR II.

Omdat ik eerder een periode van ernstige algenproblemen heb meegemaakt, heb ik in die tijd de KNO3- en PO4-waarden van mijn aquarium een tijdlang regelmatig gemeten en ik heb de gegevens ingevoerd in de Redfield Ratio calculator die op het internet te vinden is. Hoewel ik met de informatie die de calculator leverde voorzichtig ben omgesprongen heb ik die wel als richtlijn gebruikt voor het verversen van water en het toevoegen van KNO3 en PO4. Deze stoffen maak ik regelmatig aan middels de poeders die ik bij Plantenbemesting.nl via het internet koop. Vanwege de grootte van mijn aquarium gebruik ik dubbele hoeveelheden op een halve liter water, waardoor deze vloeistoffen dus dubbel geconcentreerd zijn en ik dus 2x langer met een fles doe. Ook voor deze vloeistoffen heb ik een patroon van toedienen ontwikkeld waar ik me globaal aan houd. Dit komt er op neer dat ik gebruik makend van mijn eigen concentraties ik 2x per week 40cc KNO3 toevoeg en 1x per week 10cc PO4. Ik gooi deze vloeistoffen in het aquarium bij de uitstromer van mijn grootste filter.
Hoewel ik de waarde van meten nooit zal ontkennen, geef ik toe dat ik daar zelf weinig energie in steek. In de loop der tijd heb ik geleerd om mijn aquarium te “interpreteren”, ik zie aan de reacties van mijn planten meestal wel of er reden is om bepaalde stoffen toe te voegen. Dat heeft natuurlijk alles met observeren en ervaring te maken.

Ammannia senegalensis
Mijn prachtige groep Ammannia gracilis en hiervoor zwemmen wat Hyphessobrycon elachys.
Blyxa japonica
Bij iets minder felle belichting wordt mijn Blyxa japonica mooi lang en helder groen.
Rotala bossii
Een snelle groeier, minder bekend, maar best decoratief is Rotala bossii. Kasselmann: Rotala sp. nanjenshan.

Voor de rest gebruik ik de voedingssupplementen van EasyLife. Met name Profito en Kalium. Ik raad altijd aan om producten van 1 bepaald merk uit 1 lijn te gebruiken omdat deze op elkaar zijn afgestemd en elkaar, naar ik mag aannemen, niet tegenwerken. Mijn idee is dat de meeste bekende merken goed zijn en de keuze een kwestie van persoonlijke voorkeur is. Het gebruik van EasyCarbo heb ik langzaam afgebouwd en ook de vloeibare Ferro gebruik ik niet of nauwelijks meer. De eerste omdat veel waterplanten slecht reageren op de vloeibare CO2 en de Ferro omdat deze heel vaak een melkwit waas veroorzaakt, dat meestal enkele dagen blijft hangen. In plaats hiervan vul ik nu gelatine capsules met in poedervorm bij plantenbemesting.nl verkrijgbare sporenelementen en het eveneens in poedervorm verkrijgbare ijzer. Deze capsules druk ik met een pincet bij de planten waarvan ik denk of constateer dat ze er behoefte aan hebben. Twee maal per week los ik ook een beetje van de sporenelementen op in water en voeg dat direct toe aan het aquariumwater. Dit om te voorkomen dat ik planten oversla met het geven van capsules bij de wortels. Een en ander ook indachtig een uitspraak van Toon Albers die ooit tegen mij zei: “Wanneer je een stof in het water kunt meten, dan kunnen de planten die stof opnemen.” Zonder te meten, maar door bepaalde stoffen regelmatig aan te bieden, stelt ik de planten in staat om deze stoffen op te nemen. Door eenmaal per maand ¼ van het aquariumwater te verversen voorkom ik overbemesting van het aquariumwater. Dan voeg ik tevens om en om 50 of 100 liter osmosewater toe.

C. wendtii groen
Ik heb het gekocht als Cryptocoryne wendtii groen, maar na korte tijd begint het nieuwe blad steeds meer rood/bruin te vertonen. Het oude emerse blad is aan het vergaan.

Naast al deze voedingssupplementen bestaat er dan ook nog de mogelijkheid om kleibolletjes bij de wortels van bepaalde planten toe te voegen. Ik heb de indruk dat lelies (Nuphars) en barclaya’s (Barclaya) daar wel behoefte aan hebben. Hiervoor kun je kant en klare bolletjes via de aquariumhandel kopen, of je kunt ze zelf maken. Zelf maken heeft het voordeel dat je aan het basisrecept nog allerlei eigen toevoegingen kunt doen. Dat geldt trouwens ook voor de capsules. Ook hier is het mogelijk om per plantensoort of afwijking die je ziet, specifieke stoffen aan het mengsel in de capsule toe te voegen.

De verlichting in mijn aquarium is heel lang dezelfde geweest: drie rijen Dennerle plantenlampen en 1 rij Philips Aquarelle. Op dit moment ben ik aan het overschakelen. De Dennerle’s worden vervangen door Philips 930 en de Aquarelle, die uit de productie is gehaald wordt vervangen door Philips 940. Voor zover ik heb begrepen is de kleurtemperatuur van de 9-serie voor het aquarium iets beter dan de nog goedkopere en veel gebruikte Philips 830 en 840. Een ander goed alternatief voor de Aquarelle zou de Aquastar van Silvania zijn, welke ik zelf nog nooit heb gebruikt. Zodra ik de indruk heb dat LED-verlichting een acceptabel alternatief voor de nu door mij gebruikte lampen is ben ik bereid om daar ook eens mee te experimenteren. Op dit moment ben ik nog niet zo ver dat ik daar al van overtuigd ben, maar ik houd de ontwikkelingen, voor zover ik daartoe in staat ben, wel in de gaten.
Tijdens de laatste verenigingskeuring heb ik nog een stomme streek uitgehaald. Drie dagen voor de keuring heb ik nog flink water ververst, waarbij ik tevens 100 liter osmosewater heb toegevoegd. Hoewel ik dat regelmatig doe, heb ik daar deze keer wel spijt van gehad. Waarschijnlijk als gevolg van een te drastische kwaliteitsverandering lieten in twee dagen tijd, twee belangrijke Crypto-groepen het finaal en in hoog tempo afweten en verslijmden. Een dag voor de keuring heb ik deze nog vervangen door een vers gekochte groep Cryptocoryne wendtii groen en een aantal Echinodorus spec. Beide soorten waren nog in moerascultuur. Gelukkig vormden deze groepen slechts een zeer beperkt onderdeel van mijn totale plantenbestand en de keurmeester heeft mij dit slechts beperkt aangerekend.

Waar ik wel behoorlijk op onderuit ben gegaan is het onderdeel Onderhoud van het aquarium. Er zat namelijk wat zwarte schimmelvorming in mijn lichtkap. Ook een kroonsteentje op een 12 volts transformator voor de computerventilatoren in de lichtkap vond de keurmeester een probleem in verband met de veiligheid. Hij nam echter niet eens de moeite om te constateren dat ik deze keurig met siliconenkit waterdicht had afgewerkt. Persoonlijk vond ik dit laatste ongelofelijk zeikerig.
Omdat ik bij een vorige keuring een opmerking had gemaakt over de verschillen in testresultaten van het water, door de keurmeester en van mezelf, weigerde Ab Ras deze keer bij mij de waterwaarden te meten en moest ik dat zelf doen met mij op het moment van de keuring beschikbare middelen. Gelukkig had ik een doosje hoogwaardige lakmoespapiertjes en een geleidbaarheidsmeter. Op zich vond ik dat een wonderlijke gang van zaken. Later hoorde ik dat hij bij iemand anders, waar hij voor mij was geweest, wel zelf de metingen had verricht. Vreemd. Ik heb mij lang geleden voorgenomen niet meer met keurmeesters in discussie te gaan, maar ik vind mijn website wel een mooi medium om toch nog iets van me te laten horen. Als het onderhoud mij niet zo zwaar was aangerekend, was ik waarschijnlijk nummer 1 in de vereniging geworden want ik had biologisch meer punten op mijn lijst dan degene die nummer 1 geworden is. Aan de andere kant kan ik prima leven met de uitslagen nummers 1, 2 en 3. Volgende keer gewoon toch maar wat eerder gaan poetsen.

Ik heb ooit een keer een mosbol in mijn aquarium geplaatst. Tot nu toe zie ik dat nog steeds als een grote vergissing. Ik heb de indruk dat er sporen van dat mos in mijn aquarium gekomen zijn die zich nu fanatiek op de achterwand hebben gehecht. De hele wand zit er nu vol mee, maar het enige dat daaraan stoort is wanneer er zich zuurstofbelletjes in dat mos vormen. Dat vind ik een minder mooi gezicht. De keurmeester vond het nodig om tijdens zijn presentatie op te merken dat er zich wat alg op de achterwand bevond, terwijl dat absoluut niet het geval is. Daar komt bij dat mijn plantengroepen echt volledig vrij van alg waren.

3e prijs 2014 Paluzee
De derde prijs 2014 in de verenigingskeuring Paluzee Zoetermeer. Volgende keer moet ik ook het poetswerk aan de lichtkap niet vergeten.

Een aantal maanden geleden heb ik een schooltje van 20 Hyphessobrycon elachys aangeschaft. Een in de hobby betrekkelijk nieuw en nog onbekend karperzalmpje uit het Amazonegebied. Een ontzettend druk visje dat de hele dag door aan het spiegelvechten is. Doordat deze visjes zo klein zijn (25 -30mm.) is hun drukke gedrag in dat grote aquarium acceptabel. Tot mijn verrassing is de school van 20 inmiddels al ongeveer verdubbeld door de spontane nakweek die zich in inmiddels ontwikkeld heeft. Op zich heel leuk, omdat het een soort betreft waarover nog niet zo heel veel werd gepubliceerd. Naast van dit zalmpje zie ik ook van Colisa chuna een paar jonge exemplaren in mijn bak. Van hoog naar laag bestaat de visbezetting in mijn aquarium uit: 20 marmerbijlzalmen, 2 koppels Colisa chuna, 15 Paracheirodon simulans, 15 Hemigrammus bleheri, 12 Nannostomus marginatus, 20 Hyphessobrycon elachys (plus de jongen), 1 koppel Tateurndina ocellicauda (Pauwooggrondel), 6 blauwe Stiphodons (Stiphodon imperiorientis)? en nog 2 mij onbekende dwerggrondeltjes. Voor de rest zijn er nog de nodige vuur- en citroengarnalen.

Stiphodon spec.
Ik vind het moeilijk te bepalen welke Stipodon dit nu precies is. Ik neig naar Stiphodon imperiorientis, maar wie het weet mag het zeggen.
Rhinogobius spec.
Een niet al te opvallend visje. Een Rhinogobius, qua gedrag zijn het net gekkootjes in een terrarium. Heel vermakelijk.
Hyphessobrycon elachys
Hyphessobrycon elachys, een klein blijvend karperzalmpje, volgens de literatuur afkomstig uit Brazilië en Paraguay. Sterk en plant zich in mijn aquarium spontaan snel voort.
Pauwooggrondeltje
Ook een volledig nieuw visje in mijn aquarium is de pauwooggrondel (Tateurndina ocellicauda). Afwachten hoe die het doet.
opvallende plantengroepen
Opvallende plantengroepen in mijn aquarium zijn: Hygrophila balsamica, Barclaya longifolia, Alternanthera reineckii minor (Rood en laag), en Ammannia gracilis.

Een website met vooral heel veel terrarium-, aquarium- en vijverinformatie

Translate »