Stand september 2011

Stand van zaken september 2011

Deze pagina zal ik zo nu en dan de laatste stand van zaken van mijn aquarium weergeven. Daar begin ik dan, zaterdag 3 september 2011 mee. Zodra ik nieuwe foto’s heb gemaakt zal ik de oude pagina’s t.z.t. verwijderen en de nieuwe er voor in de plaats zetten, samen met een aantal detailfoto’s van diezelfde laatste datum. Naschrift: Vooralsnog heb ik de nieuwe stand van zaken toegevoegd en de oude info nog laten staan. Zolang de ruimte op mijn website dit toelaat zal ik dit nog blijven doen.

Stand van zaken 01 00
Goed, dit is dan de eerste uit de komende reeks foto’s van mijn aquarium.

De zomervakantie 2011 is zo’n beetje voorbij. Ik ben inmiddels weer begonnen op de hogeschool. De zomer heeft geen noodzaak opgeroepen om de koelinstallatie in het systeem in te brengen dus die is netjes in de opslag gebleven en dat scheelt weer in de energielasten. De bak staat er goed bij, er is geen overmatige algengroei dan enkel wat op de achter- en zijwanden. De foto’s die hierna volgen zijn deelfoto’s van de inrichting in de volgorde van links naar rechts.
Heeft de keurmeester geen commentaar op al die beelden op en rondom het aquarium? De keuring is een momentopname en wanneer de keurmeester voor mijn bak zit staan die er even niet. Soms moet je ten behoeve van het resultaat ook wel eens een kleine concessie willen doen.

Ik ben nu enkele maanden bezig met regelmatig iedere ochtend, direct nadat ik ben opgestaan, voedingsstoffen in mijn aquarium toe te voegen. Ik heb poeders KNO3 en PO4 en die los ik op in water. De normale oplossing en zijn: 50 gram KNO3 in een halve liter water en 10 gram PO4 ook in een halve liter water. Maar omdat een halve liter bij mij zo op is, maak ik halve liters aan met de dubbele dosis en hoef ik maar de helft van de normale hoeveelheden toe te voegen. Dat betekent voor mijn situatie nu iedere dag 20 milliliter van beide vloeistoffen toevoeg en ik ververs de laatste tijd om de 10 a 14 dagen circa een kwart van het water. Als ik na het weg hevelen dan weer ga vullen voeg ik eerst 80 liter osmosewater toe en vul daarna af met kraanwater. Ik zorg ervoor dat de CO2 constant blijft “lopen”. De CO2 staat op een tijdschakelaar die circa 09.30u aan schakelt en circa 20.00u weer uit schakelt. Ik heb 2 CO2-flessen van elk 2 liter. Daardoor heb ik er altijd 1 reserve staan. De PH in mijn bak schommelt tussen 7.0 en 7.4. Naast de hiervoor genoemde stoffen geef ik dagelijks 15 milliliter Easycarbo en 20 milliliter ProFito. Het plantenbestand in mijn aquarium groeit momenteel weelderig en waar ik eerder nog al eens wat geel kleurend blad zag is dat euvel inmiddels verholpen. Als planten toch de neiging tot geel kleuren vertonen of anderszins achter blijven druk ik een Dennerle ijzertablet (E15FerActiv) en een Dennerle PlantaGold 7 capsule met een lange pinset bij de wortels van de betreffende plant of plantengroep. Meestal geeft dit heel snel een opleving van de kwakkelende plant.

Je hoort nog wel eens de vage opmerking “meten is weten” brallen, maar meten heeft geen enkele toegevoegde waarde wanneer je de meetuitkomsten niet kunt interpreteren en in hun juiste context kunt zetten. Het maakt een wereld van verschil of je ’s morgens meet voordat je de meststoffen hebt toegevoegd of dat je ’s avonds meet nadat de planten de hele dag voedingsstoffen hebben staan opnemen. Of de dag voordat je water gaat verversen of de dag dat je dit net hebt gedaan. Meetgegevens zeggen pas wat wanneer je over een langere periode onder vrijwel gelijke omstandigheden op hetzelfde tijdstip van de dag deze meting herhaalt. Pas dan kan je er globale conclusies aan verbinden. Het belangrijkst blijft nog steeds waarneming van de aquariumhouder, die op basis van ervaring constateert dat er iets aan het aquarium mankeert en de verschijnselen interpreteert en in relatie zet tot eerder activiteiten die hij al dan niet heeft uitgevoerd of eigenlijk had moeten uitvoeren.

Heel belangrijk is het om een soort dagboekje bij te houden. Dwing jezelf niet om dat dagelijks bij te houden, dat is op voorhand gedoemd te mislukken. Niemand kan die routine opbrengen en het is ook eigenlijk overdreven. Wel is het belangrijk een schrift of notitieboekje bij te houden waarin je noteert wanneer je lampen vervangt en welke. Wanneer je meet en wat de uitkomsten waren. Wanneer je dingen doet die belangrijk waren, maar die je uiteraard na verloop van tijd vergeet. De aanschafdatum van nieuwe planten en vissen. Ik heb al jarenlang zo’n boekje en ik noteer er consequent dat soort dingen in. Zeker in de grotere bakken is het handig om de lampen volgens een bepaald schema regelmatig te vervangen en niet botweg in 1 keer tegelijk.

Het aantal plantensoorten in mijn bak is momenteel 23 en dat is “rustig” voor een bak van 3.10mtr. De door keurmeesters van de N.B.A.T. gehanteerde vuistregel is maximaal 1 soort per strekkende decimeter. Meer maakt een aquarium druk, minder mag altijd, maar zorg voor afwisseling in kleur en bladvorm en zorg met solitaire planten voor sterke punten in je bak. Zorg er voor dat er geen dominante solitair of plantengroep precies op het midden van de bak staat, deze deelt een aquarium in dat geval visueel hinderlijk in twee afzonderlijke delen. Maar het belangrijkste is en blijft dat je zelf tevreden bent over de inrichting van jouw aquarium. Over esthetische aspecten mag een keurmeester op basis van een keuringsreglement opmerkingen hebben, maar hij zit een of twee keer per jaar voor jouw bak en jij meerdere keren per dag. Anders ligt het voor wat betreft biologische aspecten. Als aquariumhouder heb je de verantwoordelijkheid voor de planten en dieren in jouw bak en ben je moreel verplicht zeker jouw dieren optimaal te huisvesten. Als een keurmeester daar aanwijzingen voor verbetering voor heeft is het zaak daar naar te luisteren en aanpassingen te doen. Het keuringsreglement van de N.B.A.T., de Keurwijzer, vind je hier: (klik). (Of ga naar keuringen en dan naar keurwijzer).

Stand van zaken 3-9-2011, 02
Hier dan de linkerkant van mijn aquarium. Tegen de zijwand boven Anubias barteri en op de grond het sterretje (Heteranthera zosterifolia). Het sterretje is een indicator voor de waterkwaliteit. Bij gebrek aan voedingsstoffen wordt ie snel geel en sterft af. Het is vooral deze plant geweest die me tot de hoeveelheden stokoplossingen heeft doen komen.
Stand van zaken 01 003
Hygrophila guianensis is een lastige plant. Mijn ervaringen met er uit halen en het terugzetten van de koppen zijn slecht. Heel vaak worden kort na het inkorten de dan nog wortelloze stelen zwart en drijven de bladeren die los rotten naar boven. Het regelmatig vinden van losse bladeren van deze plant aan het oppervlak betekent dat u moet kijken welke plant er aan het afsterven is. Meestal woel ik dan met mijn handen onder water door deze plantengroep. De rottende planten komen dan vanzelf mee naar boven. Het wegknippen van het verrotte deel en terugzetten van het nog groene bovendeel van de stek wil een enkele keer lukken maar meestal is die stek verloren. Wat bij mij beter werkt is het afknippen van het bovenste deel van de plant en de ondersteel laten staan en weer laten uitlopen. Ook heb ik de indruk dat deze plant geen liefhebber is van overmatig Easycarbo.
Stand van zaken 01 004
Zowel de rode als de groene lotus (nymphaea lotus) groeien weelderig in mijn bak. Naar de oppervlakte schietende drijfbladeren knip ik consequent in een vroeg stadium af. Wanneer de plant te groot wordt, en dat wordt ie, dan knip ik alle grote bladeren bij de basis van de plant af en laat ik hem helemaal opnieuw opkomen met als uitgangspunt een paar kleine overgelaten bladeren. Deze lelies krijgen een enorme “groeiboost” van het bij de wortels steken van een Plantagold capsule en een ijzertablet. Jonge planten rondom de moederplanten haal ik ook consequent weg.
Stand van zaken 01 005
Een zeer in het oog springende plant in mijn aquarium, die echt niet precies op het midden van de bak mag worden geplaatst is deze imposante Echinodorus kleiner bar. Een cultivar, kweekproduct dat middels genetische manipulatie tot stand is gekomen dus niet in de vrije natuur voorkomt. Ze worden door het keuringsreglement toegestaan in het aquarium, maar er zijn inmiddels zoveel verschillende vormen van Echinodorus op de markt gebracht dat het voor een keurmeester vrijwel ondoenlijk is geworden om ze nog juist te benoemen. Ik zal deze plant op een afzonderlijke pagina nader bespreken. Om daar heen te gaan klik (hier).
Stand van zaken 01 006
Het plantje dat u hier op de voorgrond zien is een plantje waar qua naamgeving veel over te doen is geweest. Ik kreeg hem aanvankelijk als Hedyotis salzmanii. Later werd het Oldenlandia salzmanii en momenteel zijn de geleerden het er over eens dat het Bacopa monnieri moet zijn. Deze conclusie op grond van de bloemetjes die deze plant in moerascultuur produceert. Ik gebruik deze plant als voorgrondplant en dat kan heel goed. Ik heb dat eerder ook met Heteranthera zosterifolia gedaan, maar je haalt je daarmee in zo’n grote bak wel een puist werk op je hals. Het betekent namelijk dat ik zo eens in de drie weken alle 1.000 plantjes uit de grond moet trekken, op maat moet knippen en een voor een met het pincet moet terug planten. Een enkele keer varieer ik deze klus wel eens door ze gewoon met de schaar op lengte te knippen en ze weer uit te laten lopen. Dat heeft het voordeel dat ze meestal dubbel uitlopen en dat het langer duurt voor ze weer aan snoeien toe zijn. Ander voordeel is dat je dan de koppen over houdt waar meestal wel belangstelling van medeliefhebbers voor is.
Stand van zaken 01 00
Hier dan het uiterst rechtse deel van het aquarium. De vaantjesplanten (Hygrophila difformis) groeien als kool en ik laat ze van voor bij de ruit naar achter toe oplopen. De voorste planten moeten daarom vaker worden gesnoeid dan die naar achteren toe staan. Het is een decoratieve, snel groeiende plant, die eigenlijk in geen aquarium mag ontbreken en dat ook meestal niet doet. Ammannia gracilis en Bacopa caroliniana zijn lastigere planten, maar zijn na een periode van kwakkelen toch ook weer aan de groei gegaan. De Echinodorus is Echinodorus horizontalis, die ook een bloeistengel maakt maar niet aan het oppervlak komt. Op de bloeistengel ontwikkelt zich inmiddels ook al een jonge plant.

Een website met vooral heel veel terrarium-, aquarium- en vijverinformatie

Translate »